Fag


Vår 2010

INF-MAT3360 Partielle differensialligninger
INF-MAT3370 Lineær optimering
STK1100 Sannsynlighetsregning og statistisk modellering -

Høst 2009

INF1800 Logikk og beregninger
INF3331 Problemløsning med høynivå språk
INF3320 Metoder i grafisk databehandling og diskret geometri
MAT2300 Analyse 2

Vår 2009

Numeriske beregninger
Ordinary differential equations
Funksjonell programmering

Høst 2008

MAT1120 - Lineær algebra
INF2220 - Algoritmer og datastrukturer
MEK1100 - Feltteori og vektoranalyse

Vår 2008

MAT1110 - Kalkulus og lineær algebra
FYS-MEK1110 - Mekanikk
INF1010 - Objektorientert programmering

Høst 2007

MAT1100 - Kalkulus
MAT-INF1100 - Modellering og beregninger
INF1100 - Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser

Vår 2007

ENG1505 Britisk kulturkunnskap, innføring
ENG2162 - Contrastive Analysis and Learner Language
ENG2152 - Varieties of English Texts
ENG2158 - Oversettelse 2

Høst 2006

ENG1506 - Amerikansk kulturkunnskap, innføring
ENG1304 - Amerikansk litteratur, innføring

Vår 2006

IBER3101 - Translatologi (i norsk-iberoromansk perspektiv)
SPA2302 - Spanskspråklig litteraturkunnskap, eldre
ENG1101 - Engelsk fonetikk og intonasjon, innføring

Høst 2005

Utveksling til Universidad Veracruzana (Mexico)

Vår 2005

POL1120 - Polsk tekstlesning
POL1301 - Polske litterære tekster 1
SPA2102 - Spansk språkkunnskap D
ENG1102 - Oversettelse og praktiske øvelser, innføring

Høst 2004

POL1110 - Polsk språk 1
SPA2301 - Spanskspråklig litteraturkunnskap, nyere
ENG1100 - Engelsk grammatikk, innføring

Vår 2004

EXPHIL03 - Examen philosophicum
SPA1301 - Spanskspråklig literatur, innføring
SPA1501 - Spansk og spanskamerikansk kulturkunnskap, innføring

Høst 2003

SPA1101 - Spansk språkkunnskap A
SPA1102 - Spansk språkkunnskap B
EXFAC03-SPR - Examen facultatum, språkvitenskap

Back