Dette er Lasse Gullvåg Sætre sitt nettsted på UIO. Sida er til random testing av greier.

Og andre greier...