Lasse Simonsen

Leder for Institutt for privatrett

22859702

 

 

 

Valgfag: Entrepriserett

 

Temaer:

 

3 Vederlag

3.1  Buofl

3.2  NS 8405

 

 

 

4 Endringer

1.1  Innledning

1.2  Situasjonene

1.3  Virkningene

 

5 Fristforlengelse

 

6 Dagmulkt

6.1 Buofl

6.2 NS 8405

 

7 Overtakelse