next up previous
Next: Standardmodellen i elementærpartikkelfysikk: elektrosvak

Elektrosvak fysikk ved LEP. Del 1.

Lars Bugge
Fysisk Institutt, Postboks 1048,
Universitetet i Oslo, 0316 Oslo

Abstract:

Denne artikkelen gir en beskrivelse av en del av de viktigste resultater som er oppnådd innen elektrosvak fysikk ved LEPgif. Artikkelen er delt i to deler. Del 1 gir en innføring i Standardmodellens elektrosvake sektor. Dette er nødvendig bakgrunnsstoff for Del 2, hvor de eksperimentelle resultater disktuteres. Lesere som ønsker fullstendige referanser til originalarbeider henvises til ref. [1].

Lars Bugge
Tue Apr 15 11:12:22 MET DST 1997