next up previous
Next: Presisjonstester av Standardmodellens elektrosvake

Elektrosvak fysikk ved LEP. Del 2.

Lars Bugge
Fysisk Institutt, Postboks 1048,
Universitetet i Oslo, 0316 Oslo

Abstract:

Dette er Del 2 av en artikkel om de viktigste resultater som er oppnådd innen elektrosvak fysikk ved LEPgif. I Del 1 ble Standardmodellens elektrosvake sektor introdusert. I Del 2 diskuteres en del av de sentrale eksperimentelle resultater fra LEP. Der det er naturlig kommenteres også relevante resultater fra Stanford og Fermilab. For LEP og Stanford brukes resultater basert på data frem til og med 1993. Eksperimentelle detaljer berøres ikke i denne artikkelengif. Lesere som ønsker fullstendige referanser til originalarbeider henvises til ref. [1].Lars Bugge
Tue Apr 15 14:41:28 MET DST 1997