next up previous
Next: Innledning

Luminositetsbestemmelse i DELPHI-eksperimentet ved LEP-akseleratoren

L. Bugge og A. L. Read
Fysisk Institutt, Postboks 1048, Blindern,
Universitetet i Oslo, 0316 Oslo

Abstract:

I denne artikkelen beskrives det som var hovedaktiviteten til de norske partikkelfysikerne ved DELPHI-eksperimentet ved den store elektron-positron kollisjonsmaskinen LEP de første fem årene maskinen var i drift, nemlig luminositetsbestemmelsen.

Lars Bugge
Tue Apr 15 12:10:07 MET DST 1997