Else K. Nordhagen.

Tilknytning: inovani as
Mob.&Jobb tlf: 91 16 16 73
Postadresse: John Brandstvei 65B, 0860 Oslo
Epost jobb: else_AT_inovani.no
(OBS: _AT_ = @ Dette er et "anti-spam" tiltak)
Information in English

Engelsk beskrivelse av doktorgradsarbeidet, samt referanse til hele og deler av oppgaven
Literaturliste over engelske publikasjoner
Kurs som holdes kommersielt
Kilder til objektorientert berikelse.


Faglige interesser:

Jeg lager ikke programmer for at maskinen skal vite hva den skal gjøre,
men jeg lager programmer for å vite hva maskinen gjør.

Kostnadseffektiv utvikling av brukervennlige applikasjoner i distribuerte systemer. For at dette skal bli mulig er det nødvendig med: For at dette skal bli mulig er det nødvendig med formalisering av objekt-orienterte modeller med fokus på dette. Formalisering av objekt-orienterte modeller er da også temaet for doktoroppgaven min. Ellers er jeg også opptatt av undervisning i objekt-orientert design spesielt og informatikk generelt


Sist oppdatert 21. desember 2001
av LC