Forskingskonferansen

 

Islam i Norge: status for forskningen, blinde flekker?

 

Arrangert av Culcom i samarbeid med Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo,
26.-27. mai 2008.


 

Tematisk bibliografi til om ”Norske muslimar og islam i Norge” (kompilert til konferansen).

Jf. kronologisk bibliografi som blir kontinuerlig oppdatert.

 


 
MANDAG 26. mai
 
0900                                 Åpning av konferansen, ved Oddbjørn Leirvik
 
0915-1200                       STATUS FOR FORSKNINGEN PÅ ISLAM I NORGE
 
·                  Kari Vogt (Universitetet i Oslo): Åtte år etter 'Islam på norsk' - hva har endret seg, hva er forskningsbehovene i dag?
              Jf.  "Åtte år etter", forord til ny utgåve av Islam på norsk (Oslo: Cappelen Damm 2008), s. 7-22.
·                  Knut S. Vikør (Universitetet i Bergen): Forskning på islam i Norge, i internasjonalt perspektiv                                                                 
·                  Plenumssamtale
 
1300-1500                       PAPERS (se eget program for paper-sesjonene nedenfor)
 
1530-1700                       TEORETISKE PERSPEKTIVER, UNDERBELYSTE OMRÅDER
 
·                  Christine M. Jacobsen (p.t. Universitetet i Oslo) og Monica Five Aarset (Institutt for Samfunnsforskning): Kjønn som over- og underbelyst tema 
                                                             forskningen på islam i Norge.
·                  Göran Larsson (Göteborgs Universitetet): Forskning på islam i Sverige – sentrale temaer, teoretiske perspektiver, underbelyste områder.
·                  Plenumssamtale
                                                                                 
TIRSDAG 27. mai
 
0915-1215                       RESEARCH ON ISLAM IN EUROPE
 
·                  Frank Peter (European University Viadrina, Frankfurt): New research perspectives on Islam in Europe – case: France
              Lecture, followed by plenary discussion.
·                  Jørgen S. Nielsen (Center for Europæisk Islamisk Tænkning, Københavns Universitet): European Islamic Thought – as a research theme. 
              Lecture, followed by plenary discussion.
 
1315-1515                       PAPERS (se eget program for paper-sesjonene nedenfor)
 
1530-1645                       AVSLUTTENDE PANEL- OG PLENUMSSAMTALE
 
                                         Ledet av Anne Hege Grung (Universitetet i Oslo) med vekt på forskningsperspektiver, jf. noen aktuelle stikkord nedenfor.
 

NOEN STIKKORD TIL SAMTALEN OM ULIKE FORSKNINGSPERSPEKTIVER


 

 • Forholdet mellom innvandrerforskning, kulturforskning og islamforskning
 • Norsk islam i det allmenne spenningsfeltet mellom religion og sekularitet
 • Norsk islam i lys av medborgerskapsteorier
 • Identitetspolitiske perspektiver (med fokus på norske muslimer og/eller majoritetens persepsjoner av islam)
 • Relasjonelt orientert forskning med fokus på kultur- og religionsmøte (konfrontasjon/dialog)
 • Organisasjonsforskning (moskeer, organisasjoner, bevegelser)
 • Transnasjonalitet (på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå)
 • Forholdet mellom nasjonale og regionale perspektiver (norsk islam som del av nordisk/ europeisk islam)
 • Perspektivet ”minoriteter innenfor minoriteten” (med fokus på religionsinterne maktforhold, privilegerte aktører osv.)
 • Kjønnsteoretiske perspektiv
 • Forsking på religiøs praksis (med fokus på ritualer osv.)
 • Medierepresentasjoner av norske muslimer/islam i Norge
 • Religionspedagogiske perspektiv, islam i den norske skolen
 

PAPERS


Mandag, to parallelle sesjoner:

 

Sesjon 1A (leder: Anne Hege Grung)

 

Katja Jansen Fredriksen (Phd-stipendiat Jus, UiB): The institution of mahr (dower) in Norwegian judicial decisions.

 

Anne Sofie Roald (Associate Professor IMER, Högskolan i Malmö og seniorforsker CMI, Bergen): Collective or individual rights? A study on Muslim women’s right to divorce in contemporary Sweden.

 

Liv Bjørnhaug Johansen (vit.ass. Culcom, UiO): ’Vi er her for en grunn …’ Alfred Schutz møter norsk-pakistansk ungdom på internet. Jf. Culcom-intervju: ”Mot en kulturløs islam.”

 

Sesjon 2B (leder: Oddbjørn Leirvik)

 

Johannes Elgvin (MA frå SAI/Culcom, UiO): ’Vi er koranskolens folk!’” En islamsk menighets strategier for selvpresentasjon i møte med ’andre’. Jf. Culcom-intervju: ”Under huden på Koranskolebevegelsen.”

 

Shoaib Sultan (MA, generalsekretær IRN): Islam i arbeidslivet.

 

Inger Furseth (Professor/Research Associate, Church Research Centre (KIFO), Oslo/Center for Religion and Civic Study, University of Southern California): American Muslims   an attempted overview.

 

Tirsdag, én sesjon (leder: Christine M. Jacobsen):

 

Jan Opsal (dosent MHS): Tre nybygde moskeer i Oslo.

 

Saphinaz-Amal Naguib (professor IKOS/Culcom, UiO): Building up an Islamic heritage in Norway.

 

Ingvild Flaskerud (Phd-stipendiat Senter for fredsstudier, UiTø): Transferring Ritual – A Multicultural Discourse (om sjiamuslimar, kvinner og ritualisering i Tromsø).