Interreligiøse nyheiter & debattar
(mest om muslimar, kristne og humanetikarar i Norge)

 

2009-2015

 

2007-2008: sjå eiga side * 2005 - 2006: sjå eiga side * 2001 - 2004: sjå eiga side

 

Sjå også eiga side med nyheiter og debattar om religion i skulen

MERKNAD: ettersom avisene stadig lagar nye system for sine nettarkiv, vil ein del av dei opphavlege lenkene ikkje lenger vere i funksjon. Dersom du finn ei lenke som ikkje fungerer, vil du ofte kunne finne igjen den aktuelle artikkelen ved å gå inn på avisa si nettside og søke opp tittelen på oppslaget. Alternativt kan du søke opp artikkelen i mediearkivet Atekst.

2014-15 (ikkje oppdatert etter mai 2015):

·         Misbruker jødehat i kamp mot muslimer (Vårt Land 08.10.14)

·         Ervin Kohn: Det som er verre enn skuddene (Vårt Land 15.10.14)

 • (Karl Johan Hallaråker) Frikjenner bedehuset for islamhat (Vårt Land 04.0914)

·         Lars Gule: Kristenhatet (verdidebatt.no 05.10.14)

 • Slår seg sammen for en god sak" [kristne og muslimar går saman om fasteaksjon i Sarpsborg] (Vårt Land 07.04.14)

2013:

 • Religiøst press for klimahandling - Samarbeidet mellom norske trossamfunn skaper historie under klimaforhandlingene i Warszawa (Vårt Land 15.11.13)

HUMANETIKK OG KRISTENDOM:

 • Ga kollekten til muslimer - "Kristne mer positive til muslimer" (Vårt Land 25.05.13)

NOU 2013:1 - DET LIVSSYNSÅPNE SAMFUNN (utvalde innlegg)

2012:

REAKSJONAR PÅ FILMEN “INNOCENCE OF MUSLIMS”:

KRISTENDOM OG BUDDHISME:

  • Olav Elgvin: Islam - nytt land, ny teologi? (Vårt Land 18.06.12)
  • Olav Elgvin: Secularists, Democrativ Islamists and Utopian Dreamens. How Muslim Religious Leaders in Norway fit Islam into the Norwegian Political System (Masteroppgave i statsvitenskap, UiO H2011)

2011:

 • 22. JULI 2011: INTERRELIGIØSE PERSPEKTIV; ANALYSER AV RELIGIONSASPEKTET
  • Imamen utfordret biskopen; Karikaturene startet dialogen (firesiders oppslag om kristen-muslimsk dialog i Drammen, Vårt Land 12.05.11)

2010:

 •  

JØDEHAT I MUSLIMSKE MILJØ

  • Muhammaed Usman Rana og Edvard Aspelund: - Vi er brødre, egentlig (Aftenposten 20.03.10)
 • Kristelig muslimfrykt (Vårt Land 26.02.10 - søk Atekst)
  • Dagfinn Høybråten og Geir J. Bekkevold: Identitet og dialog (Dagbladet 24.02.10 - søk Atekst)

2009:

 • ”LIBERAL RELIGIONSDIALOG":
  • Anne Hege Grung og Oddbjørn Leirvik: Sensitive tema i religionsdialogen (Klassekampen 28.10.09)
  • Sindre Bangstad: Bokomtale og reelt innhold (Klassekampen 28.10.09)
  • Jill Loga: Liberal dialog på noens bekostning? (Klassekampen 24.10.09)
  • Anne Hege Grung og Oddbjørn Leirvik: Den liberale religionsdialogen (Klassekampen 20.10.09)
  • Sindre Bangstad: Å forfalske en bok (Klassekampen 20.10.09)
  • Jill Loga: