Interreligiøse nyheiter & debattar
(mest om muslimar, kristne og humanetikarar i Norge)

 

2001 - 2004

 

2007-2010: sjå eiga side * 2005-2006: sjå eiga side

 

Obs.: ein del av debattinnlegga er ordna etter tema, dvs. ikkje alltid ført opp kronologisk

 

MERKNAD: ettersom avisene stadig lagar nye system for sine nettarkiv, vil ein del av dei opphavlege lenkene ikkje lenger vere i funksjon. Dersom du finn ei lenke som ikkje fungerer, vil du ofte kunne finne igjen den aktuelle artikkelen ved å gå inn på avisa si nettside og søke opp tittelen på oppslaget. Alternativt kan du søke opp artikkelen i mediearkivet Atekst.

Norge, 2004:

 • DEBATT OM "FORSTÅELSE" FOR RELIGIØST MOTIVERT VALD - OG OM KVEN SOM REPRESENTERER MUSLIMANE:
 • DEBATT OM SJØLVMORDSBOMBING (september 2004 -03.2005):
 • KRISTENLEIARAR MOT CARL I. HAGEN:
 • SPREIER NORSKE AKADEMIKARAR ISLAMFRYKT?
 • DEBATT MELLOM CARL I. HAGEN, MUSLIMAR OG FORSKARAR:
 • Respons ved Gunnar Skirbekk: "Modernisering - ein styrke for kristendommen" (Aftenposten 24.08.2004 - søk Atekst)
 • KRISTEN-MUSLIMSK PILEGRIMSTUR TIL PALESTINA/ISRAEL:
  • Unge pionerer i religionsdialog (Vårt Land 24.07.2004 - s. 8 > s. 9)
  • Pilegrimstur til felles hellig land (Vårt Land 26.05.2004 - s. 12 > s. 13)
 • CARL I. HAGEN GÅR TIL ÅTAK PÅ ISLAM I LEVENDE ORD, FÅR KRAFTIG MOTBØR FRÅ ANDRE:
 • KRISTENDOM OG ISLAM: ÅNDSKAMP ELLER DIALOG?
 • ISRAEL/PALESTINA-KONFLIKTEN:
 • DEBATT OM NORSKE INTELLEKTUELLE SI SJØLVFORSTÅING OG FUNDAMENTALISTISK ISLAM:
 • SKAUTDEBATTEN:
  • Diverse lenker til skautdebatten, under web-portalen utrop.no (januar-februar 2004)
  • Tre sentrale innlegg i skautdebatten:

Norge, 2003: (>01.2004):

 • DEBATT OM ISLAMFORSKING, HUMANETIKK OG RELIGIONSKRITIKK:
 • FREDSPRISEN TIL SHIRIN EBADI:
 • Id-konsert i Kulturkirken Jakob (Horisont, 30.11.2003).
  • Jf. Vårt Land 01.12.2003 (papirutgaven): "Muslimsk høytid i kirken. Vil løfte frem likhetene mellom religionene."
 • DEBATT OM MODERNISERING AV ISLAM:
 • Tekster om fredinterreligiøs tekstsamling utgitt av Norges Kristne Råd og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (24.10.2003)
 • Sammen om skolebok. Human-etikere, muslimer og kristne gir ut felles friskolebok (Vårt Land 14.08.2003). Sjå bokomtale.
 • ETTER AL-QA'IDA SINE TRUGSMÅL MOT NORGE,05.2003:
 • HUMANETIKARANE ÅTVARAR MOT ISLAM – OG FÅR SVAR PÅ TILTALE,05.-JUNI 2003:
 • I SAMBAND MED IRAK-KRIGEN:

Norge, 2002:

 • Tek avstand frå "vulgær-islam." Den norske muslimen Trond Ali Linstad leverer ei breiside mot muslimske innvandrarar som foraktar det norske samfunnet (Vårt Land 19.07.2002).
 • Islam og æresdrapeit religionskritisk perspektiv på kultur og religion (kronikk av Lars Gule, Dagbladet 24.02.2002)
 • Imamer på tiltalebenkeneit muslimsk perspektiv på kultur og religion (kronikk av Kamran F. Mohammed, Dagbladet 22.02.2002)

Norge, 2001:

 • REAKSJONAR PÅ 11.09. OG KRIGEN MOT AFGHANISTAN:

·         Den store samtalen. Lederen for muslimsk råd og en kvinnelig prest kommer sammen til Blindern for å lære studenter dialogens kunst (Universitas 27.12.2000)

Norge, 1996-2000:

 • ÅRSOVERSIKTER 1996, 1997, 1999, 2000: Viktige hendingar, møter osb. i forholdet mellom muslimar, kristne og storsamfunnet

Internasjonalt:


tilbake (Oddbjørn Leirviks heimeside)