Islam og homoseksualitet


Nokre bibliografiske referansar og aktuelle lenker,

med vekt på meir liberale tilnærmingsmåtar

Om homoseksualitet i muslimske kulturar og haldningar til homofili i muslimske innvandrargrupper i Norge:

  • NORGE
  • INTERNASJONALT

Intervju og avisartiklar om personlege erfaringar (Norge):

Filmar:

Oversikt over ulike syn mellom muslimske lærde/intellektuelle:

Eksempel på tradisjonelle/avvisande syn på homoseksualitet:

Artiklar (skrivne av muslimar) som artikulerer eit meir liberalt syn enn det tradisjonelle:

  • Samar Habib (forf. av boka Female Homosexuality in the Middle East): Queer-Friendly Islamic Hermeneutics, ISIM Review vol. 21, Spring 2008, s. 32-33.
  • Faris Malik: Queer Sexuality and Identity in the Qur'an and Hadith (nettartikkel, udatert)
  • Scott Siraj al-Haqq Kugle: Queer Jihad: A view from South Africa, ISIM Review vol. 15, 2005, s. 14-15
  • Scott Siraj al-Haqq Kugle: “Sexuality, diversity and ethics in the agenda of progressive Muslims” i Omid Safi (red.): Progressive Muslims on Justice, Gender, and Pluralism. Oxford: Oneworld 2003, s. 190-234.
  • Amreen Jamal: "The story of Lut and the Quran’s perception of the morality of same-sex sexuality", in Journal of Homosexuality vol. 41, 2001: 1, s. 1-88.

Muslimske grupper med ein homoliberal agenda:

Tekstar frå (Bibelen og) Koranen brukt i debatten om homoseksualitet/homofili:


tilbake (Oddbjørn Leirviks heimeside)