Pax forlag, 2006, 329 s., kr. 298 > sjå omtale

I NOREG OG ISLAM

1 Når byrja det her på berget?
2 Kultur- eller religionsmøte?

II HISTORIAS TYNGDE

3 Arabia: muslimar, jødar og kristne i Koranen
4 Bagdad: muslimar og kristne i dialog
5 Spania: politisk konkurranse og intellektuelt samvirke
6 Korstoga: Europa mot Midtausten
7 Europeiske svar på tyrkisk ekspansjon: Cusanus og Luther
8 Imperialisme og misjon, opplysingstid og religionskritikk
9 Religionsdialog eller sivilisasjonskonflikt?

III ROMMET IMELLOM, del 1

10 Metodisk mellomspel: Å utforske rommet i mellom

IV TRUSDIALOG

Skriftene
11 Bibelen og Koranen: heilagskrifter og skulebøker
12 Ein tradisjon av gjensidig polemikk
13 Skrift, openberring og inkarnasjon
14 Tekst, lesar og hermeneutikk

Profetane
15 Arvestriden etter Abraham
16 Jesus som muslim
17 Kristne syn på Muhammad

Gud og menneske
18 Å tyde guddommelege teikn
19 Var det sjel i hans tvil?

V ETISK OG POLITISK DIALOG

Etikk
21 Lov og fridom
22 Samvit over trusgrenser?
23 Moralsk usemje, felles humanitet

Politikk
24 Multikulturalisme – for kven?
25 Shariastat, statskyrkje, menneskerettar
26 Religion, kjønnsmakt og valdsbruk

VI ROMMET IMELLOM, del 2

27 Etterord: Å skape fellesrom

Litteratur, register