Islamstudiar, islamsk teologi og imamutdanning

Jf. etter- og videreutdanningstilbud for religiøse leiarar med utanlandsk bakgrunn

Om teologiske islamstudiar og evt. imamutdanning i Norge/Norden:

Imamutdanning i Europa:

Debatt om islamforsking og norsk akademia:

·         Torkel Brekke: Anfindsens fobi (Dagbladet 13. desember 2005)

·         Knut S. Vikør: Dei farlege muslimane (Dagbladet 14. desember 2005)

·         Jens Tomas Anfindsen: Islam og islamisme (Dagbladet 17. desember 2005)


tilbake (Oddbjørn Leirviks heimeside)