Kan dialog læres? Nettressurser til dialog i KRL
Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo – i samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo


Aktuelt stoff
om KRL-faget
og dialog i skolen
"Kan dialog læres?"

Kurset DIALOGFILOSOFI OG DIALOGDIDAKTIKK
Pedagogisk
r
essursmateriale
til KRL-faget
og dialog i skolen

NYTT OM FAGET:

EVALUERING OG FAGUTVIKLING:

OM DIALOG OG IDENTITET:

Erfaringsdeling
mellom KRL-lærere

PRAKSISRELATERTE OPPGAVER
skrevet i forbindelse med videreutdanningskurset "Kan dialog læres?"

REFERAT FRÅ ERFARINGSKONFERANSE
om KRL i Oslo og omegn
,
14. oktober 2004

RESSURSSIDER TIL KRL-FAGET:

UNDERVISNINGSOPPLEGG:

LOKAL KREATIVITET I KRL-FAGET:

Internasjonale perspektiver

Denne nettsiden er laget av Det teologiske fakultet i forbindelse med det praksisrelaterte videreutdanningskurset "Kan dialog læres? Kultur- og religionsdialog i grunnskolen" som ble utviklet i samarbeid med Utdanningsetaten (tidl. Skoleetaten) i Oslo og gjennomført i 2003-2004. Kurset er siden videreutviklet til et mastergradsemne i Dialogfilosofi og dialogdidaktikk som inngår i et masterstudium i Religions- og etikkdidaktikk. Kurset kan også tas som frittstående videreutdanningsemne.

Siktemålet for nettsidene er (1) å samle relevante ressurser til temaet dialog i KRL-faget og (2) legge til rette for erfaringsdeling mellom lærere i KRL-faget. Redaktør: Oddbjørn Leirvik.