-

Kontaktgruppa

for Mellomkirkelig Råd
for Den norske kirke
og Islamsk Råd Norge

Kontaktgruppa for MKR og IRN ble opprettet i 1993 etter et forberedende møte i 1992, og er et nasjonalt kontaktforum for kristne og muslimer i Norge. Det økumeniske Norges kristne råd er også representert i Kontaktgruppa.
På denne siden finner du uttalelser og rapporter fra gruppas arbeid, samt kristen-muslimske nyheter og årsoversikter om kristen-muslimske relasjoner i Norge. Boka Dialog med og uten slør (Pax forlag 2000) ble til på Kontaktgrupppas initiativ. Det har også blitt skrevet en hovedoppgave i religionshistorie om Kontaktgruppas arbeid (Johanne Håvarstein: «Kristen-muslimsk religionsdialog i Norge. En studie av dialogarbeidet mellom Islamsk Råd Norge og Mellomkirkelig Råd.» Hovedoppgave i religionshistorie, Institutt for kulturstudier, Universitetet i Oslo 2002).

Ved tjueårsjubileet for Kontaktgruppa i 2013 ble det publisert fire vitenskapelige artikler om Kontaktgruppas arbeid: Oddbjørn Leirvik: "Tjue år med ordna, kristen-muslimsk dialog." Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap 4: 2013, s. 193-196 (introduksjon til temanummer); Jan Opsal: “Representasjon og representativitet i kristen-muslimsk dialog i Norge”, Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap 4: 2013, s. 197-213; Anne Hege Grung: “Kontaktgruppa i et kritisk kjønnsperspektiv: Mellom aktivisme og representativitet”, Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap 4: 2013, s. 214-232; Faruk Terzic: “Theological Principles versus Secular Language: An Analysis of Joint Statements of the Council on Ecumenical and International Relations of the Church of Norway and Islamic Council of Norway”, Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap 4: 2013, s. 233-247; og Vebjørn Horsfjord: “Dialog etter karikaturkrisen: Sammen er vi forskjellige?”, Kirke og Kultur 4: 2013, s. s. 405-422. Se også Anne Hege Grung: "Kontaktgruppa for Islamsk Råd Norge og Mellomkirkelig Råd", Tidsskrift om islam&kristendom 2: 2013, s. 17-32.

               


De aktuelle trossamfunnene er også engasjert i multilaterale dialogfora som Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn og Oslo-koalisjonen for tros- og livssynsfrihet.

Uttalelser og andre initiativer fra Kontaktgruppa:

Rapporter:

·         Beskytt menneskene i Den sentralafrikanske republikk! (kirken.no04.04.14)

·         Islamsk/kristen fellesuttalelse mot religiøs ekstremisme (kirken.no 22.11.11) - jf. engelsk versjon

·         Felles front mot vold i nære relasjoner (kirken.no 09.11.09) - jf. engelsk versjon

·         Stopp volden mot kristne i Pakistan (august 2009)

·         Muslimer og kristne anerkjenner retten til å skifte religion (august 2007) - jf. engelsk versjon

·         Uttalelse i forbindelse med Tore Tvedt-dommen (mai 2007)

·         Muslimsk-kristen delegasjonsreise til Midtøsten og Pakistan i forbindelse med karikatursaken (februar 2006)

·         Uttalelse fra Kontaktgruppa om ytringsfrihet og Muhammedkarikaturer (januar 2006). Jf. oppslag på nettsida kirken.no: Utfordrer politikere til å ta avstand fra krenkende ytringer (januar 2006) og Muslimsk-kristen fellesuttalelse (februar 2006)

·         Uttalelse om Israel-Palestinakonflikten (mai 2004). Jf. oppslag på nettsida kirken.no: Felles kamp mot islamofobi og antisemittisme

·         Kristne og muslimer må ta del i hverandres sorg og bekymring (september 2001). Jf. kirken.no: Kirkelige organer oppfordrer til kontakt med muslimer i nærmiljøet (kirken.no, oktober 2001)

·         Felles brev til kristne og muslimske menigheter (februar 1997)

·         Et større rom for etikk og religion i skolen (juni 1994)

Kristen-muslimske nyheter, aktuelle innlegg om kristendom og islam > følg lenke!

Årsoversikter over kristen-muslimske relasjoner i Norge > 2000 * 1999 * 1997 * 1996


tilbake


Medlemmer:

Fra Den norske kirke:

Nåværende medlemmer (fra 2014):
Berit Hagen Agøy, Mellomkirkelig råds generalsekretær (ex officio)
Svend Thore Kloster, Mellomkirkelig råd
Domprosten i Oslo (ex officio)
Steinar Ims, Kirkelig Dialogsenters daglig leder (ex officio)
Anne Hege Grung, forsker ved UiO, Oslo (fra 1995)
Sunniva Gylver, phd-stipendiat ved Det teologiske menighetsfakultet, Oslo (fra 2006)
Ivar Flaten, sokneprest i Fjell menighet, Drammen (fra 2014)
Carsten Schuerhoff, kapellan i Østre Aker og Haugerud menighet (fra 2014)

Gerd Marie Ådna, førsteamanuensis ved Misjonshøgskolen, Stavanger (fra 2014)

Tidligere medlemmer:
Jan Opsal, dosent ved MHS, Stavanger (1993-2013)
Oddbjørn Leirvik, professor ved TF, UiO (1993-2013; varamedlem fra 2008)
Knut Kittelsaa, sokneprest i Bakklandet menighet., Trondheim (2004-2013)
Line Marie Onsrud, lærer ved Oslo Handelsgymnas (2008-2013)
Olav Dag Hauge, domprost i Oslo (2001-2013)
Hanna Barth Hake, menighetsforvalter, Oslo (2003-2014)
Peder Gravem, professor ved Det teologiske menighetsfakultet (1995-)
Inger Nesvåg, Oslo bispedømmekontor

Observatører fra Norges kristne råd:
Knut Refsdal
Nora Stene Preston (fra 2008)
Tidligere:
Ørnulf Steen ( 2005-)
Lars Erik Nordby
Kari Vogt
Tor Olberg

Observatør fra Kirkens Nødhjelp:
Arne Sævarås

Fra Islamsk Råd Norge:

2004-2008:

Bushra Ishaq (Muslimsk Studentsamfunn)¨
Ahmed Ismaili (Imam Bediuzzeman)
Basim Ghozlan (Det islamske forbundet)
Emir Krilic (Trondheim Muslim Society)
Mohammad Hamdan (Det islamske forbundet)
Senaid Kobilica (Det Islamske Fellesskap Bosnia-Herzegovina)
Shoaib Sultan (Islamic Cultural Centre)
Mohammad Jawari (Trondheim Muslim Society)
Khalid Hussain (Islamic Cultural Centre)
Arshad Jamil (Islamic Cultural Centre)
Asghar Ali (Islamic Cultural Centre)

På møtene i 2002-2003:

Kamran F. Mohammed (Muslimsk Studentsamfunn)
Asghar Ali (Islamic Cultural Centre)
Matri Abroud (Muslim Society Trondheim)
Hilmi Yesiltas (Imam Bediuzzeman Camií)
Senaid Kobilica (Det Islamske Fellesskap Bosnia-Herzegovina)
Shoaib M. Sultan (Islamic Cultural Centre)
Nasim Riaz (Islamic Cultural Centre)
Lena Larsen (Det islamske forbundet)
Maryam Ahangarha
Abderrahim Bijou

På møtene i 1999-2001:

Lena Larsen (leder for Islamsk Råd)
Ahmad Barud Egeh (Tawfiq Islamic Centre)
Imran Mushtaq (Jamaat-e Ahl-e Sunnat)
Jamal Selaihi (Det islamske Forbundet)
Nasim Riaz (Islamic Cultural Centre)
Rahma Dirir (Tawfiq Islamic Centre)
Kebba Secka (The Islamic Movement)
Ebrahim Saidy (The Islamic Movement)
Abdullah Tanatar (Islamsk Kultur Sentrum)
Ahmet Özbal (Islamsk Kultur Sentrum)
Mohamed Agharbi
Ilyas Tulkayh

tilbake