DEN NORSKE KIRKE
Mellomkirkelig Råd

Til 

Domprostene i

Fredrikstad, Oslo, Stavanger, Kristiansand, Bergen, Trondheim  og Tromsø

 

Prostene i 

Mandal, Drammen, Eiker, Sarpsborg, Moss, Vest-Telemark, Skien, Larvik, Ålesund, Sør-Innherrad, Sør-Gudbrandsdal, Toten og Sør-Østerdal

 

Dato: 09.10.01

 

Kontakt med muslimer i Norge

 

I kjølvannet etter terrorangrepene i USA kom det umiddelbart vitnesbyrd om at muslimer også i vårt eget land følte en økende usikkerhet og i noen grad en mistenkeliggjøring. I sin vegledning til Den norske kirke og det norske folk etter terrorangrepene advarte Bispemøtet mot stigmatisering av muslimer og oppfordret til at menighetene i Norge er med å slå ring om muslimer i Norge. Nå som bombingen av Afghanistan er i gang, kommer nye følelser og reaksjoner opp i de muslimske miljøene i vårt land.

 

Kontaktgruppen mellom Mellomkirkelig råd og Islamsk råd i Norge har vært sammen for å drøfte situasjonen og har i en pressemelding oppfordret kristne og muslimer lokalt til ”å ta del i hverandres sorg og bekymring og motvirke fordommer”.

 

Mellomkirkelig råd ønsker å gå enda et skritt videre. Derfor henvender vi oss på denne måten direkte til dere. Dere er plukket ut på bakgrunn av en oversikt over hvor i Norge muslimer er bosatt. Oversikten er utarbeidet av Oddbjørn Leirvik i samarbeid med Islamsk råd. Denne oversikt er vedlagt: Muslimske menigheter i Oslo Akershus * Muslimske menigheter i andre fylker

 

Med utgangspunkt i dette faktum tror det vil være av stor betydning om det fra kirkens side snarest mulig tas direkte kontakt med lokale muslimske representanter. Dermed vil kirken også kunne være en bro over fra de muslimske miljøene til andre deler av det norske samfunn Vi vil særlig peke på den mulighet som kirke-skole-samarbeidet representerer

 

Islamsk råd i Norge vil la en tilsvarende henvendelse gå ut gjennom sitt nettverk. Det betyr at et initiativ fra Den norske kirke på lokalplanet vil bli hilst velkommen av våre muslimske naboer.


Med hilsen

 


Erling J. Pettersen, Direktør Kirkerådet                    

Stig Utnem. Generalsekretær 

 

Kopi: Biskopene