Kristne og muslimer må ta del i hverandres sorg og bekymring

Kontaktgruppa for Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke og Islamsk Råd Norge deler sjokket og sorgen over de uskyldige liv som har gått tapt i terrorangrepet mot USA. Nå må kristne og muslimer stÅ sammen for Å hindre at nye uskyldige liv går tapt. Uskyldige muslimer har allerede blitt utsatt for trusler og trakassering - både i USA, Norge og andre steder. Vi er også dypt bekymret for de lidelser som overilte og ukloke aksjoner kan føre til i flere land. Som kristne og muslimer oppfordrer vi hverandre til Å ta kontakt pÅ lokalplanet for å dele hverandres bekymring og håp, og motvirke fordommer. Som det største trossamfunnet i Norge bærer Den norske kirke et særlig ansvar for å ta kontakt.

For Mellomkirkelig Råd: Stig Utnem, generalsekretær
For Islamsk Råd Norge: Lena Larsen, leder

 

24. september 2001