KRISTEN-MUSLIMSK KONTAKT I 1996

 

 

AKTUELLE SAKER I KONTAKTGRUPPA FOR MELLOMKIRKELIG RÅD/ISLAMSK RÅD

 

*          27. mars 1996:

 

Siste ordinære møte i Kontaktgruppa for Mellomkirkelig Råd (MKR) og Islamsk Råd (IR).  Saker:  Det nye kristendoms- og religionsfaget, og norske imamers holdning til Rushdie-saken/dødsdommer for blasfemi.

 

*          April/mai 1996:

 

Kontakt mellom MKR og IR i forbindelse med Carl I. Hagens angrep på norske imamer og muslimer i Norge.

Mellomkirkelig Råd vedtok på sitt møte den 6. mai en uttalelse der de advarte mot "Fordommer og trakassering av muslimer i Norge".  Generalsekretæren og lederen for Mellomkirkelig Råd markerte seg i media.

 

 

EKSEMPLER PÅ ANNEN KONTAKT MELLOM KRISTNE OG MUSLIMER I 1996

 

*          Flere møter i det nyopprettede "Samarbeidsrådet for tros-og livssynssamfunn i Norge", der både Mellomkirkelig Råd og Islamsk Råd er med.          

 

*          Seminar 4.-5. mars 1996 for ansatte i Den norske kirke og Kirkens Bymisjon om "Krisne og muslimer i Norge - muligheter for dialog".  Arrangør:  Kirkens Bymisjon, dialogsenteret Emmaus og Oslo bispedømmeråd.  Ca. 50 deltakere.  Flere bidragsytere fra Islamsk Råd.

 

*          Samarbeid ved Ullersmo landsfengsel om åndelig betjening av fangene, ved fengselsprest Trygve Eriksen og imam Zekerijah Jasarevic.

 

*          Flere møter i Oslo-kirker med muslimer som gjester; f.eks. i Uranienborg kirke med gjester fra The Islamic Movement, og i Paulus kirke med imamen fra World Islamic Mission (tema: bønn).

 

*          Ungdomsorganisasjonen til Idara Minhaj ul-Quran - Muslim Youtht League - leier Tøyenkirken (Kirkens Bymisjon) til åpne møter om aktuelle temaer med gjester fra samfunn, politikk og kirke.

 

*          Nytt dialogprosjekt i regi av Nansenskolen om "Religion, livssyn og menneskerettigheter" (første møte i juni, deretter møter i august, oktober og desember).  Offentlig finansiering fra tre departementer.  Deltakere fra flere kirkesamfunn, livssyn og religioner.  Tre muslimske deltakere - to fra Det Islamske Forbundet og en fra Idara Minhaj ul-Quran.

 

*          Kurs om "Understanding Muslim Culture" på Utstein Kloster ved Stavanger - i regi av Internasjonalt Kultursenter i Stavanger, Islamsk Råd i Rogaland, Islamic Foundation i England og UDI.  Også programinnslag om kristen-muslimsk dialog (ved Jan Opsal og Ataullah Siddiqui), og bidrag fra flere muslimer fra Rogaland.

 

 

NOEN PLANLAGTE BEGIVENHETER I 1996-97:

 

*          Tverr-religiøs samling i forbindelse med Fredsprisutdelingen i desember, med kristne, jøder og muslimer.  Hovedarrangør:  Caritas/Den katolske kirke. Islamsk Råd er forespurt om å være med.

 

*          Første møte 12. desember i et Faglig forum for kristendoms-, religions- og livssynsundervisning i skolen -med Det teologiske fakultet som arrangør og med flere trossamfunn (også Islamsk Råd) involvert.

 

*          22. juni 1997:  Åpning på en stor, kristen pilgrimsvandring fra Gamlebyen i Oslo til Nidarosdomen i Trondheim.  Etter en gudstjeneste i Gamlebyen er det ønske om å kunne stanse ved en av moskéene (World Islamic Mission?) og få en hilsen fra muslimene med på veien.