Sto sammen i sorgen

- FN bør opprette en spesialsesjon om terrorisme

 

Jøder, muslimer, kristne og humanister samlet seg i går i Universitets aula i Oslo til ettertanke, bønn
og meditasjon etter terrorhandlingene i USA. Fra venstre: Lars Gule (generalsekretær i Human-
Etisk Forbund), biskop Gunnar Stålsett, rabbiner Jason Rappaport (Det Mosaiske Trossamfund)
og imam Senai Kobilica (nestleder i Islamsk Råd Norge).

Fire tros- og livssynssamfunn markerte i går sin avsky mot terrorisme og sin medfølelse med de etterlatte etter ofrene i terrorangrepene i New York og Washington.

 

– Ideen til denne felles markeringen i Universitetets aula dukket opp spontant onsdag, dagen etter terrorangrepene. Vi fant det særlig naturlig å legge vekt på de tros- og livssynssamfunn som danner et bakteppe i Midtøsten, og ønsker å vise at nettopp disse kan stå sammen i sorg og avvisning av terrorisme, sa generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Lars Gule like for seremonien begynte.

 

De fire samarbeidspartnerne var Den norske Kirke, HumanEtisk Forbund, Islamsk Råd og Det mosaiske Trossamfund.

 

To palestinske kvinner på vei inn til seremonien sa at de følte sorgen til ofrenes etterlatte på kroppen, og ønsket å støtte opp om dem som ble drept og mot terroristene.

 

– Jeg har lyst til å si til familiene til dem som ble drept at vi støtter dem. I Palestina skjer det stadig at noen mister far, mor, søster eller bror, men uansett politiske' problemer så er ikke dette disse uskyldige menneskene skyld.

 

– Jeg vet at det var mange barn i flyene. Jeg vet ikke hva de kan ha tenkt som gjorde det, men jeg tror ikke de hadde gjort det om de selv hadde hatt barn, sa 26-årige Rimah Yehya.

 

Oslos biskop Gunnar Stålsett sa i sitt innlegg under seremonien at det er barnas framtidige verden vi må være opptatt av ved inngangen til det 21. århundre.

 

FORESLÅR FN-KONFERANSE

 

– Etter det forrige århundre med to verdenskriger, må vi kjempe sammen for p utrydde krig og terrorisme. Verden må omprioritere krigens ressurser til kamp mot fattigdom og sykdom. Om denne kampene skal vinnes, mp verdenssamfunnet stille opp på samme måte som vi i dag ser i kampen mot terrorisme, sa biskopen. Han foreslo at FN oppretter en spesialsesjon om terrorisme, og mente at Norge som medlem i Sikkerhetsrådet bor foreslå et slikt møte.

 

– I dag er det krigsrop som preger retorikken. Men ett er sikkert. Da vil enda mange, mange uskyldige mennesker miste livet. En krig slik den vi ser konturene av kan ikke en krig etter folkeretten og "en rettferdig krig", om noen krig noen gang har vært det fullt ut, sa Stålsett.

 

Han var redd for at krigsretorikken får andre mål enn de som er ansvarlige for terrorismen, og tok til orde for at alle religionsledere må komme sammen og fordømme krig.

 

BRANNMENN TIL STEDE

 

I sitt innslag kom Lars Gule inn på de mange brann-, ambulanse- og politimannskapene som rykket ut for å gjøre en humanitær innsats i den forferdelige katastrofen.

 

– Våre tanker går også særlig til disse hverdagsheltene og til familiene til dem som måtte gi sine liv, sa han.

 

Både brannmannskaper fra Sentrum brannstasjon og ambulansepersonell fra Ambulansetjenesten i Oslo var til stede i salen.

 

Nestleder i Islamsk Råd i Norge, Imam Senaid Kobilica, som har opplevd krig og terror i sitt hjemland Bosnia, fordømte også på det sterkeste terrorangrepene som rammet New York og Washington.

 

 Å sette freden på jorda i fare er å betrakte som vold og forbrytelse og misbruk av den islamske tro, sa imamen, som minnet om at toleranse er den høyeste grad av maktutfoldelse, men terrorisme er det første tegn på svakhet.

 

Rabbiner Jason Rappaport fra Det Mosaiske Trossamfund mente vi alle kan lære av denne forferdelige ulykken.

 

– Hvorfor skapte Gud bare én mann, Adam, og én kvinne, Eva, da han skapte verden? Det var for å lære oss at vi alle er brødre og søstre, at alle menneskeliv er verdifulle, uansett hvilket land vi kornmer fra, sa rabbineren. De som planla og utførte denne terrorhandlingen fylte sine hjerter med hat, mens vi må fylle dem med kjærlighet, påpekte han.

 

NTB – Dagsavisen 17. september 2001

 

> Stålsetts tale i sin helhet.