Oslo: Pax forlag 1990

Innhald:

Når Abrahams barn møtest

Norske kristne møter norske muslimar

Religiøs dialog

Kulturkollisjon eller kulturmøte?

Religion og kultur

Religion for "dei" og for "oss"

Muslimsk mangfald – i Norge

Eit møte med oss sjølve

Muslimske kristne?

Sataniske vers og kristen-muslimsk dialog

Godt nytt? Evangeliet etter Koranen og Bibelen

Vegen vidare – dialog i praksis

Notar

Om islam på skandinaviske språk