Gå vidare til Paulus menighet si heimeside –
anten under Kirken i Oslo,
eller til Paulus' eiga heimeside pauluskirke.org


Paulus kirke (St. Paul's church),

located in the city district of Grünerløkka, east end Oslo.

"A church of the people, a holy place"


Festskrift til Paulus kirkes hundreårsjubileum
1992

(red. Oddbjørn Leirvik)


Kan bestillast frå Paulus kirke,
Thv. Meyersgt. 31, 0555 Oslo
tlf. 22350787home (Oddbjørn Leirvik's homepage)