Oddbjørn Leirvik:

Religionsdialog på norsk

ny utgåve januar 2001 (Pax, 277 s)

– heile boka ajourført, pluss ein del nye/nyskrivne kapittel


FORORD

1 DET NYE RELIGIØSE NORGE (45s)

1.1 Den lange vegen mot religionsfridom

1.2 Kart over det nye religiøse Norge

1.3 Tendensar og organisasjonar

1.4 Religionsdialog i fleirkulturen?

2 RELIGIONSMØTE - UTAN MAKTSPRÅK? (35s)

2.1 Kultur, identitet og makt

2.2 Sjølvbilete og fiendebilete

2.3 Kolonialisme, misjon og religionsteologi

3 FELLESSKAPSETIKK OG MENNESKERETTAR (38s)

3.1 Fellesskapsetikk

3.2 Individ, religion, menneskerettar

3.3 Religion, livssyn og menneskerettar i Norge (nytt kapittel)

4 ROM FOR DIALOG I SKULEN? (27s - nyskrive kapittel)

4.1 KRL-faget som skule- og religionspolitikk

4.2 Religionsdialog i klasserommet

5 KYRKJA I DIALOG MED ISLAM (26s)

5.1 Møtet mellom kristne og muslimar i Norge

5.2 Gud er større (nytt kapittel)

6 DIALOG OG SPIRITUALITET (27s)

6.1 Spirituell dialog

6.2 Nødvendig dialog

7 DOKUMENTASJON (25s)

7.1 Religionsstatistikk for Norge

7.2 "Erklæring for ein global etikk" (Chicago 1993)

7.3 "En levende jord i krise" (Oslo 1994)

7.4 Den gylne regelen i ulike religionar (nytt)tilbake
(Oddbjørn Leirviks heimeside)