INGE EIDSVÅG OG LENA LARSEN (red.):

 

Religion, livssyn og

menneskerettigheter i Norge

 

Nansenskolens årbok 1997,

Universitetsforlaget, Oslo

 

 

 

Boka består av fagartikler, bidrag om de enkelte

religioner og livssyns forhold til menneskerettighetstenkningen,

og en rapport på 48 sider fra dialoggruppas drøftinger

("Felles anliggender og anbefalinger").

 

Innhold:

 

 

Lena Larsen: Innledning

 

Oddbjøm Leirvik: Religion og livssyn i Norge anno l996

 

I   MENNESKERETTIGHETER – EN INNFØRING

 

Tore Lindholm: Menneskerettighetenes forhold til religion og livssyn: en problemoversikt

 

II  RELIGION, LIVSSYN OG MENNESKERETTIGHETER

 

Øyvind Solum: Etikk og menneskerettighetstenkning i den moderne nyreligiøse bevegelse

 

Mehrnaz Moghaddas og Øyvind W. Thiis: Baha'i‑troen og menneskerettighetene

 

Egil Lothe og Tran Hoa: Buddhismen og menneskerettighetene

 

Sr. Anne Bente Hadland OP: Katolisismen

 

Helen Bjørnøy: Den norske kirkes menneskerettighetsengasjement

 

Torstein Tollefsen: Menneskerettighetene og det ortodokse synet på mennesket

 

Dag Nygård: Frikirkebevegelsene og menneskerettighetene

 

Moa Myklebust: Humanetikk og menneskerettigheter

 

Lena Larsen og Jamal Nabolsi: Islarn

 

Anne Sender: Menneskerettigheter i jødisk perspektiv

 

Jagdish Kaur: Sikhisrnen

 

III  RELIGION OG STAT

 

Dag Nygård: Religionsfriheten i Norge: et historisk perspektiv

 

Oddbjørn Leirvik: Statskyrkjeordning og religionssaker. Historiske utviklingstrekk og aktuelle problernstillingar

 

IV  FELLES ANLIGGENDER OG ANBEFALINGER

 

Religions‑ og livssynsfrihet i forhold til statskirkeordningen

 

Skole og undervisning

 

Barn og familie

 

Nasjonale og globale perspektiver

 

ETTERORD

 

Inge Eidsvåg: Erfaringer med dialog

 

BIBLIOGRAFI