Nytt & aktuelt om religion i skulen, Norge: 

  • Ole Andreas Kvamme: Hvordan svekke et skolefag (Klassekampen 04.04.14)
  • Oddbjørn Leirvik: "KRLE – politikk og pedagogikk." Kommentar i Kirke og Kultur 4: 2014, s. 310-312 (online).

Om KRL og RE (Religion og etikk): offisielle dokument

Om KRL-faget: bibliografiske oversikter:

Nettartiklar om KRL, RE og religionsdialog i skulen:

Fulltekstartiklar:

RL-nettverket:

Det teologiske fakultet har frå 1998 koordinert det såkalla RL-nettverket (før: KRL-nettverket) for RLE- og RE-relatert etter- og vidareutdanning samt fagutvikling. Frå hausten 2001 har  koordinatorfunksjonen blitt utført i samarbeid med Høgskolen i Oslo. I samarbeid med Utdanningsdirektoratet lanserte KRL-nettverket i august ein ny nettportal for KRL-faget som no dekkjer både RLE-faget i grunnskulen og Religion og etikk i vidaregåande og heiter "Nettverk for religion og livssyn": RL-nett.


tilbake (Oddbjorn Leirviks heimeside)