Religionskritikk

 

Religionskritikk - utanfrå og innanfrå

Humanetisk og kristenkonservativ islamkritikk

Moralsk kritikk av heilagskriftene?

Norske religionskritiske klassikarar

Religionskritikk - utanfrå og innanfrå:

Humanetisk og kristenkonservativ islamkritikk:

·         Osamah Rajpoot: Primitiv presentasjon (Klassekampen 15.10.08)

·         Trond Ali Linstad: En fritenkers elendighet (Klassekampen 15.10.08)

·         Edvard Stange: Om islams elendighet (Klassekampen 15.10.08)

·         Jørn Hokland: Dogmatikeren (Klassekampen 17.10.08)

·         Marie Louise Denvik: Atter kritikk. Men hensikten, nytten? (Klassekampen 17.10.08)

·         Lars Gule: Islams selvmotsigelser (Klassekampen 22.10.08)

·         Iffit Z. Qureshi: Orientalistiske fantasier (Dagbladet 26.10.08)

·         Lars Gule: Qureshis useriøse kritikk (Dagbladet 28.10.08)

Moralsk kritikk av heilagskriftene?

·         Rolf Kjøde og Øyvind Benestad: Fordummende om bibelsyn (Vårt Land og Norge Idag, 8. februar 2005)

·         Odd Sverre Hove: Menstruasjon og homofili (Dagbladet 8. februar 2005)

·         Nils Gilje: På Bibelens grunn II (Dagbladet 13. februar 2005)Problematiske bibeltekster – studieemne ved Det teologiske fakultet H2004

Norske religionskritiske klassikarar - i perspektiv:


tilbake (Oddbjørn Leirviks heimeside)