Kristen-muslimsk dialog

 

Sjå også: Religionsdialog i Norge samt Kontaktgruppa for Mellomkyrkjeleg Råd og Islamsk Råd

Muslimar og kristne i Norge:

 

Eigne bøker og tekstar, på norsk:

BØKER:

EIGNE FOREDRAG OG ARTIKLAR:

Andres bøker og tekstar, Norge:

Rapportar:

Nokre linkar til utanlandske tekstar:


tilbake (Oddbjørn Leirviks heimeside)