Kristen-muslimsk dialog

 

Sjå også: Religionsdialog i Norge samt Kontaktgruppa for Mellomkyrkjeleg Råd og Islamsk Råd

Muslimar og kristne i Norge:

 

Eigne bøker og tekstar, på norsk:

BØKER:

EIGNE FOREDRAG OG ARTIKLAR:

Andres bøker og tekstar, Norge:

·         Bushra Ishaq og Sunniva Gylver: Tro på tvers. Kristne og muslimske refleksjoner. Oslo: Vårt Land forlag 2018.

·         Ronald Mayora Synnes; “Ethnicity Negotiations: Strategies of Young Muslims and Christians in Oslo. Nordic Journal of Religion and Society, 2: 2018, a. 139-156.

·         Britt Margrethe Kvaran Killi: Trussel eller mulighet? Et bidrag i kampen mot islamfrykt. Puls forlag 2017.

Rapportar:

Nokre linkar til utanlandske tekstar:


tilbake (Oddbjørn Leirviks heimeside)