Kristendom, teologi, kyrkje


Preiker

Teologi

Spiritualitet

Kyrkje

Jf. mi publikasjonsliste om kyrkjelege emne, praktisk teologi, bibeltolking etc.

Preiker:

Teologi - i dialog:

Spiritualitet:

 Aktuelle kyrkjelege tema:


tilbake (Oddbjørn Leirviks heimeside)