Oddbjørn Leirvik:

Bøker og artiklar om islam, kristendom-islam,
religionsdialog og religion i skulen

Jf. engelsk versjon av denne publikasjonslista.
Jf. også mi publikasjonsliste innanfor
kyrkjelege emne, praktisk teologi, bibeltolking etc.

Artiklar

Bokomtalar

Kronikkar

Rapportar

 


BØKER:

Eigne:

Oddbjørn Leirvik: Religionspluralisme. Mangfald, konflikt og dialog i Norge. Ny og oppdatert utgåve kjem ut sommaren 2016 (3. utg., 1. utg. 2007).

Oddbjørn Leirvik: Islam og kristendom. Konflikt og dialog. Oslo: Pax 2014 (revidert utgåve av bok frå 2006).

Oddbjørn Leirvik: Interreligious Studies. A Relational Approach to Religious Activism and the Study of Religion. 192 s. London: Bloomsbury, 2014. Sjå omtale.

Oddbjørn Leirvik: Images of Jesus Christ in Islam. 292 s. London, New York: Continuum, 2010. Sjå presentasjon og innhaldsoversikt.

Oddbjørn Leirvik: Religionspluralisme. Mangfald, konflikt og dialog i Norge. 114 s. Oslo: Pax 2010 (2. utg., 1. utg. 2007). Sjå innhaldsoversikt.

Oddbjørn Leirvik: Human Conscience and Muslim-Christian Relations. Modern Egyptian thinkers on al-damir. London: Routledge 2006. 310s. Sjå presentasjon og innhaldsoversikt. Paperback-utgåve i 2010.

Oddbjørn Leirvik: Islam og kristendom. Konflikt eller dialog? Oslo: Pax forlag 2006. 329 s. Sjå innhaldsoversikt. Oppdatert utgåve på dansk: Aarhus: Religionspædagogisk forlag 2010.

Oddbjørn Leirvik: Knowing by Oneself, Knowing with the Other. Al-damir, Human Conscience and Christian-Muslim Relations. Oslo: Unipub (Acta Theologica 4) 2002. 449 s. Sjå presentasjon og innhaldsoversikt.

Oddbjørn Leirvik: Islamsk etikk – ei idéhistorie. Oslo: Universitetsforlaget 2002. 240 s. Sjå innhaldsoversikt.

Oddbjørn Leirvik: Religionsdialog på norsk. Ny og utvida utgåve. Oslo: Pax forlag 2001. 277 s. Sjå innhaldsoversikt og omtale.

Oddbjørn Leirvik: Abrahams barn. Jødar, kristne og muslimar i historia. Oslo: Pax forlag 2000. 119 s. Sjå innhaldsoversikt.

Oddbjørn Leirvik: Images of Jesus Christ in Islam. Introduction, Survey of Research, Issues of Dialogue. Uppsala: Studia Missionalia Upsaliensia LXXVI, 1999. 269 s. Sjå innhaldsoversikt og omtale. Indonesisk utgåve: Yesus Dalam Literatur Islam. Omsett av Ali Nur Zaman. Yogyakarta: Fajar Pustaku Baru 2002 (455 s).

Oddbjørn Leirvik: Religionsdialog på norsk, Oslo: Pax forlag. 1996. 211 s.

Oddbjørn Leirvik: Møte med islam, Oslo: Pax forlag, 1990. 145 s. Sjå innhaldsoversikt.

Redigerte:

Oddbjørn Leirvik, Kjetil Fretheim og Beate Fagerli (red.): Sannhetens øyeblikk. Israel, Palestina og Den norske kirke, Oslo: Akademika 2013.

Sindre Bangstad, Oddbjørn Leirvik og Ingvill Thorson Plesner (red.): Sekularisme - med norske briller. Oslo: Unipub 2012. 195 s. Sjå omtale og medieoppslag.

David Cheetham, Ulrich Winkler, Oddbjørn Leirvik og Judith Gruber (red.): Interreligious Hermeneutics in Pluralistic Europe. Between Texts and People. Amsterdam and New York: Rodopi 2011 (sjå presentasjon)

Oddbjørn Leirvik og Åse Røthing (red.): Verdier. Oslo: Universitetsforlaget 2008 (sjå omtale).

Recep Kaymakcan og Oddbjørn Leirvik (red.): Teaching for Tolerance in Muslim Majority Societies. Istanbul: Centre for Values Education 2007. Sjå innhaldsoversikt.

Sturla Stålsett og Oddbjørn Leirvik (red.), with Peter Beyer: The Power of Faiths in Global Politics. Oslo: Novus 2004. 192 s. Sjå innhaldsoversikt.


ARTIKLAR/BOKKAPITTEL:

Under utgiving

"Interreligiøs universitetsteologi." Skal trykkast I Teologisk Tidsskrift 2: 2016.04.04

"Interreligious Studies: A new academic discipline?" Skal trykkast i Ulrich Winkler et al. (red.): Contested Spaces/Common Ground, Amsterdam: Rodopi Brill 2016.

"Globalization of human conscience: a modern Muslim case." Skal trykkast i Helge Jordheim og Erling Sandmo (red.): Conceptualizing the World. Berghahn Books, 2016.

"The Sacred Space Between: Towards a Relational and Humanizing Theology." Skal trykkast i Paul Hedges et al. (eds): Twenty-First Century Theologies of Religions: Retrospection and New Frontiers. Leiden: Rodopi Brill 2016.

2016

"Vår humanistiske arv. Kyrkja og livssynshumanismen." I Beate Fagerli, Anne Hege Grung, Sven Thore Kloster og Line Onsrud (red.): Dialogteologi på norsk. Oslo: Verbum 2016, s. 36-52.

"Identitetspolitikk og dialog mellom kristne og muslimar i Norge." I Beate Fagerli, Anne Hege Grung, Sven Thore Kloster og Line Onsrud (red.): Dialogteologi på norsk. Oslo: Verbum 2016, s. 63-79.

2015

"Policy toward Religion, State Support, and Interreligious Dialogue: the Case of Norway." Studies in Interreligious Dialogue (25) 1: 2015, s. 92-108.

"Olavsarv og Olavsmerke." I Folkekirke, red. Stephanie Dietrich, Hallgeir Elstad, Beate Fagerli og Vidar Haanes. Oslo: Verbum Akademisk 2015, s. 111-118.

"Wahy and tanzil: modern Islamic approaches to divine inspiration, progressive revelation, and human text." Studia Theologica 2: 2015, s. 101-125 (pre-published 14 September 2015).

"Kristne under islam: Tekst og historie". I Berit Thorbjørnsrud (red.): De kristne i Midtøsten. Kampen for tilhørighet. Oslo: Cappelen Akademisk 2015, s. 37-55.

"Religionsdialog og livssynspolitikk." Kirke og Kultur 2: 2015, s. 96-108.

"Interreligious Relations, Secularity and the 'Immanent Frame'." I Simone Sinn, Mouhanad Khorchide, Dina El Omari (red.): Religious Plurality and the Public Space. Joint Christian-Muslim Theological Reflections. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt (in cooperation with The Lutheran World Federation and Zentrum für Islamische Theologie, Münster), pp. 167-182.

2014

"KRLE – politikk og pedagogikk." Kommentar i Kirke og Kultur 4: 2014, s. 310-312 (online).

"Norway". I Jørgen S. Nielsen (red.): Yearbook of Muslims in Europe. Volume 6. Leiden: Brill 2014, s. 459-471.

"Luthersk teologi i møte med andre religionar". Magasin om religionsmøde nr. 5, august 2014, s. 49-59. Publisert online.

"Frå religion til verdiar?" Kommentar i Kirke og Kultur 2: 2014, s. 93-94.

"Islam and Christian-Muslim relations in Norway." Northern Scholar lecture, University of Edinburgh, 19 March 2014. Publisert online.

"Religiøse leiarar - i dialog." Religion og livssyn 1: 2014, s. 12-16.

"Olavsarv og Olavsmerke." Kirke og Kultur 1: 2014, s. 42-52. Tilgjengeleg online.

 

"Muslims in Norway: Value Discourses and Interreligious Dialogue." Tidsskrift for islamforskning vol. 8, 1: 2014, s. 137-161. Publisert online.

"Intereligious Studies: a Relational Approach to the Study of Religion". Journal of Interreligious Studies 13, February 18, 2014, 5 s. Publisert online.

(Med Sindre Bangstad og John Bowen) "‘Anthropologists Are Talking’: About Islam, Muslims and Law in Contemporary Europe." Ethnos 2014:1, s. 138-157 (publisert som online artikkel 03.04.2013).

"Interreligious dialogue and secularity: the secular as non-hegemonic condition." I Rosemarie van den Breemer, José Casanova og Trygve Wyller (red.): Secular and Sacred? The Scaninavian Case of Religion in Human Rights, Law and Public Space. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2013, s. 261-277.

"Islam, the Prophet and the People of the Book". Speech delivered at the conference “Prophet Muhammad and Compassion”, held by Shia Muslim organisations in Oslo, Grønland kirke 23 January 2014 (online).

2013

"Aw qala: 'Li-jarihi'. Some Observations on Brotherhood and Neighborly Love in Islamic Tradition." I Mona Siddiqui (red.): The Routledge Reader in Christian-Muslim Relations. London: Routledge 2013, s. 353-369. (Republisering av artikkel frå 2010.)

Oddbjørn Leirvik: "Tjue år med ordna, kristen-muslimsk dialog." Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap 4: 2013, s. 193-196.

(Med Christine M. Jacobsen) "Norway". I Jørgen S. Nielsen (red.): Yearbook of Muslims in Europe. Volume 5. Leiden: Brill 2013, s. 487-500.

"Tal vel om Human-Etisk Forbund", kommentar i Kirke og Kultur 3:2013, s. 251-253.

"Israel-Palestina-konflikten og teologiens etiske vending", i Oddbjørn Leirvik, Kjetil Fretheim og Beate Fagerli (red.): Sannhetens øyeblikk. Israel, Palestina og Den norske kirke, Oslo: Akademika 2013, s. 139-153.

"Religionsdialog og verdifellesskap", i Anders Jupskås Ravik (red.): Akademiske perspektiver på 22.juli. Oslo: Akademika 2013, s. 205-214.

"Solidaritet med dei forfølgde", kommentar i Kirke og Kultur 1:2013, s. 3-5.

2012

(Med Christine M. Jacobsen) "Norway". I Jørgen S. Nielsen (red.): Yearbook of Muslims in Europe. Volume 4. Leiden: Brill 2012, s. 441-454.

"Conscience V. Islam". i Hans-Josef Klauck m.fl. (red.): Encyclopedia of the Bible and its Reception. Volume 5. Berlin, New York: de Gruyter, 2012, s. 659-661.

"Religionane og velferdsstaten", kommentar i Kirke og Kultur 3: 2012, s. 203-204.

"Religion, diplomati og dialog". I Ingrid Vik (red.): Innblikk i forholdet mellom religion og utvikling. En rapport fra prosjektet religion og utvikling 2011-2012. Oslo: Oslosenteret for fred og menneskerettigheter og Utenriksdepartmentet, s. 61-64.

"A relational theology in dialogue with Islam". Current Dialogue (World Council of Churches), vol. 52, July 2012, s. 55-59 (online).

"'Islam er i krig med Vesten'", i Sigve Indregard m.fl. (red.): Motgift. Akademisk respons den nye høyreekstremismen. Oslo: Flamme/Manifest 2012, s. 76-86.

"Anti-islamsk populisme og ekstremisme", kommentar i Kirke og Kultur 1: 2012, s. 3-4.

(Med Anne Hege Grung) "Religionsdialog, identitetspolitikk og kompleksitet", i Norsk Antropologisk Tidsskrift 1: 2012, s. 76-84.

"Alliansebygging, maktkamp, og dialog mellom religiøse leiarar." I Cora Alexa Døving og Berit Thorbjørnsrud (red.): Religiøse ledere. Makt og avmakt i norske trossamfunn, Oslo: Universitetsforlaget 2012, s. 216-228.

"Religionsdialog, sekularitet og eit felles forpliktande språk." I Sindre Bangstad, Oddbjørn Leirvik og Ingvill Thorson Plesner (red.): Sekularisme - med norske briller. Oslo: Unipub 2012, s. 7-24.

2011

(Med Christine M. Jacobsen) "Norway". I Jørgen S. Nielsen (red.): Yearbook of Muslims in Europe. Volume 3. Leiden: Brill 2011, s. 419-432.

"Religionskritikk moralsk grunnlag." I Religion og livssyn 3:2011, s. 17-21. Lengre versjon publisert som nettartikkel.

"Jesus og Muhammad: Konflikt, konvergens, komplementaritet". I Kirke og Kultur 3: 2011, s. 187-201.

”Interreligiøse studiar ved Det teologiske fakultet”. I Hallgeir Elstad og Tarald Rasmussen (red.): Teologi og modernitet. Teologisk endring i Norge i det 20. århundre. Oslo: UniPub 2011, s. 261-288.

"The Cartoon Controversy in Norway: The New Christian Right and Liberal Fundamentalism confronting Islam?" I Ulrika Mårtensson m.fl. (red.): Fundamentalism in the Modern World, volume 2: Culture, Media and the Public Sphere. London: I.B. Tauris 2011, s. 125-146.

"Blasphemy, Offence, and Hate Speech". I Religion in the Public Sphere, red. Niek Brunsveld og Roger Trigg. Utrecht: Ars Disputandi (Supplement Series 5), s. 95-106, online.

"Philosophies of interreligious dialogue: Practice in search of theory", Approaching Religion nr. 1: 2011, s. 6-24, online.

“Interreligious hermeneutics and the ethical critique of the Scriptures”. I David Cheetham, Ulrich Winkler, Oddbjørn Leirvik og Judith Gruber (red.): Interreligious Hermeneutics in Pluralistic Europe. Between Texts and People. Amsterdam and New York: Rodopi 2011, s.333-353.

"Revolusjonen, korset og halvmånen", kommentar i Kirke og Kultur 1: 2011, s. 3-4.

"Antijudaisme i brytning med toleranse i islamsk tradisjon". Kirke og Kultur 1: 2011, s. 29-41.

“Den lutherske kyrkja sitt forhold til andre religionar”. I Stephanie Dietrich, Trond Skard Dokka og Harald Hegstad (red.): Kirke nå. Den norske kirke som evangelisk-luthersk kirke. Trondheim: Tapir akademisk forlag 2011, s. 209-226.

2010

(Med Christine M. Jacobsen) "Norway". I Jørgen S. Nielsen (red.): Yearbook of Muslims in Europe. Volume 2. Leiden: Brill 2010, s. 387-399.

"Aw qala: 'Li-jarihi'. Some Observations on Brotherhood and Neighborly Love in Islamic Tradition". Islam and Christian-Muslim Relations 4: 2010, s. 357-372. Republisert i Mona Siddiqui (red.): The Routledge Reader in Christian-Muslim Relations. London: Routledge 2013, s. 353-369.

"Die Ausbildung von Imamen und interreligiöse Bildung in Norwegen", i Bülent Ucar (Hg.): Imamausbildung in Deutschland. Islamische Theologie im europäischen Kontext. V&R Unipress/Universitätsverlag Osnabrück, 2010, s. 149-157.

“Law, Freedom and Responsibility in Christianity and Islam”, i Simone Sinn og Martin L. Sinaga (red.): Freedom and Responsibility. Christian and Muslim Explorations.. Minneapolis: Lutheran University Press 2010, s. 31-48.

"Islamsk universitetsteologi?" Kommentar iKirke og Kultur 3: 2010, s. 189-191.

"Models of Religious Education in the Muslim World. Current Developments and Debates on how to teach Religion and Ethics in Public School". I Kath Engebretson, Marian de Souza, Gloria Durka og Liam Gearon (red.) International Handbook of Inter-religious Education. Part Two. Dordrecht, Heidelberg, London, New York: Springer Science+Business Media B.V. 2010, s. 1037-1051; online.

Tale ved lanseringen av Maududi: "Koranen. Oversettelse med kommentarer. Surah 1-4", Islamic Cultural Centre 14. mars 2010.

2009

"Jesus in modern Muslim thought: from anticolonial polemics to postcolonial dialogue?". I Ward Blanton, James G. Crossley and Halvor Moxnes (red.): Jesus Beyond Nationalism. Constructing the historical Jesus in a period of cultural complexity, London: Equinox Press 2009, s. 139-158.

(Med Christine M. Jacobsen) "Norway". I Jørgen S. Nielsen (red.): Yearbook of Muslims in Europe. Volume 1. Leiden: Brill 2009, s. 257-266.

"Aktivt støttande religionspolitikk - på kva vilkår, til fordel for kven?" Norsk Teologisk Tidsskrift 2: 2009, s. 66-88.

"Kulturelle muslimar. Definisjonsmakt, hegemonikamp og religionspolitikk". Nytt Norsk Tidssskrift 1: 2009, s. 73-81.

Religionsforsking og normativitet, innlegg på oppstartskonferansen for forskingsprogrammet "Religion i pluralistiske samfunn" (PluRel), 23. februar 2009. Pulibsert PluRels nettsider.

"Islam and education in Norway", i Ednan Aslan (red.): Islamische Erziehung in Europa/Islamic and education in Europe. Wien: Böhlau Verlag 2009, s. 301-324.

Conscience in Arabic and the semantic history of damir. Journal of Arabic and Islamic Studies vol. 9/2, 2009, s. 18-36.

2008

"Religion, integrering og solidaritet". Religion og livssyn 3: 2008, s. 5-11.

"Muhammad, Christ and Modern Consciences". Studies in Interreligious Dialogue 2: 2008, s.129-152.

"Religionsdialog og sekularitet". Kirke og Kultur 5: 2008, s. 353-361.

A Relational Theology in Dialogue with Islam, innlegg Intra-Christian Consultation on Christian Self-Understanding in Relation to Islam, World Council of Churches, Chavannes de Bogis (jf. oppslag kirken.no 30.10.08)

Oddbjørn Leirvik og Åse Røthing: "Forord". I Oddbjørn Leirvik og Åse Røthing (red.): Verdier. Oslo: Universitetsforlaget 2008, s. 7-12.

Islam i Norge: bibliografi, nettdokument 2008 (> lenke til løpande oppdatert dokument).

"Treeiningssøndag, 18. mai 2008" (om religionsteologi), i Nytt Norsk Kirkeblad 4: 2008, s. 28-31.

Tolerance, Conscience and Solidarity: Globalized Concepts in Ethical and Religious Education”, i Sturla J. Stålsett (red.) Religion in a Globalised Age: Transfers and Transformations, Integration and Resistance. Oslo: Novus 2008, s. 105-116.

"Religion in school, interreligious relations and citizenship: The case of Pakistan", i British Journal of Religious Education 2: 2008, s. 143-154.

2007

'Islam er religionen overfor Gud', i Religion - et vestlig fenomen? Om bruk og betydning av religionsbegrepet (red. Otto Krogseth og Sigurd Hjelde), Oslo: Gyldendal akademisk 2007, s. 175-190.

Jon Magne Vestøl, Oddbjørn Leirvik og Geir Afdal: "Nettaktivitet og kunnskapsutvikling. En evaluering av nettbasert lesestøtte og studentrefleksjon på masternivå" [kurset "Dialogfilosofi og dialogdidaktikk], i Om re-mediering av undervisning - og læring gjennom samarbeid (red. Gunnar Myklebost og Olav Skare), Tromsø: Norgesuniversitetet 2007, s. 69-84.

Muslimske meiningar anno 2006: Norge, Danmark, Storbritannia. Nettartikkel publisert juni 2007.

"Conscience-based tolerance education: Global and Egyptian perspectives". I Recep Kaymakcan and Oddbjørn Leirvik (eds.): Teaching for Tolerance in Muslim Majority Societies. Istanbul: Centre for Values Education 2007, s. 265-277.

Oddbjørn Leirvik og Recep Kaymakcan: "Preface: Teaching for Tolerance in Muslim Majority Societies". I Recep Kaymakcan and Oddbjørn Leirvik (eds.): Teaching for Tolerance in Muslim Majority Societies. Istanbul: Centre for Values Education 2007, s. 7-14.

2006

The state of public debates on Islam today – a Norwegian perspective. Paper prepared for the British Council conference “’From Rushdie to Jyllands-Posten’. Debating Islam in our multi-ethnic societies”, Oslo, 23. november 2006.

"Refleksjon over eiga erfaring gir boka tyngd". Opposisjonsinnlegg til Marika Palmdahls prästmötesavhandling "Det nya landet", i I förtroende. Prästmöte 2005. Göteborg: Göteborgs stift 2006, s. 20-30.

”Livssynsminoritetane si haldning til statskyrkja", i Endring og tilhørighet: Statskirkespørsmålet i perspektiv (red. Ulla Schmidt), Trondheim: Tapir akademisk forlag (KIFO-Perspektiv) 2006, s. 211-220.

The double meaning of recognition in interreligious theology. Norsk Tidsskrift for Misjon 3-4: 2006, s. 283-296.

Kva var karikatursaka eit bilete på? Kirke og Kultur 2: 2006, s. 147-160.

Hva sier kristne og muslimer om hverandre? Innlegg på konferansen ”Profeten Muhammed: Sendebud for Fred og Menneskelighet”, Det Islamske Forbundet, 13. mai 2006.

"Prostrate and Erect. Some Christian-Muslim Reflections on Religious Body Language". Studies in Interreligious Dialogue 1: 2006, s. 29-40.

Charismatic Mission, Miracles and Faith-Based Diplomacy. The case of Aril Edvardsen. I Sturla J. Stålsett (red.): Spirits of Globalization: The Growth of Pentecostalism and Experiental Spiritualities in a Global Age. London: SCM Press 2006, s. 131-144.

Evangeliet i dialog. Nytt Norsk Kirkeblad 1: 2006, s. 29-39.

Rommet imellom. Om (utforsking av) interreligiøse saker og forhold. Opningsforelesing Det teologiske fakultet, 16. januar 2006

2005

"Kontextuell religionsdialog i Norden - i spänningen mellan liberal multikulturalism och tvärreligiös aktivism". I Anders Runesson og Torbjörn Sjöholm (red.): Varför ser ni mot himlen? Kontekstuell teologi. Stockholm: Verbum förlag 2005, s. 32-51.

"Toleranse, samvit og solidaritet i skuledebatten: globaliserte omgrep, egyptiske tydingar". Din. Tidsskrift for religion og kultur 1-2: 2005, s. 55-62.

Critique of Religion and Christian-Muslim Dialogue”, i Subtle as Serpents, Gentle as Doves (red. Peter Sajda, Rebecca Blocksome og Nagypál Szaboles). Praha: BGÖI, WSCF-CESR, Oikomené-Akademická YMCA 2005, s. 208-222.

Christianity and Islam in Norway: Politics of Religion and Interfaith Dialogue. Canadian Diversity, vol. 4, no 3: 2005, s. 7-10.

Islamkritikk: kristen, humanetisk, muslimsk. Religion og livssyn 3: 2005, s. 14-19.

"Hva skjer i Norge?", s. 159-166 i Jan Hjärpe (red.): 99 spørsmål om islam og noen færre svar. Oslo: Humanist forlag 2005.

2004

Ein islamsk universitetsteologi? Nettartikkel publisert november 2004. Bearbeidd innlegg i paneldebatt om ” Universitetets oppgave: Kritikk, folkeopplysning, brobygging?” på konferansen ”Hvordan undervise islam?”, Universitetet i Oslo 21. oktober 2004.

Hoşgörü, Vicdan ve Dayanişma: Ahlâki ve Dinî Eğitimde Kürelleşen Kavramlar” (Tolerance, Conscience and Solidarity: Globalized Concepts in Ethical and Religious Education”), i Değerler eğitimi dergisi/Journal of Values Education (Istanbul) no. 7-8, 2004, s. 147-167.

Liberal and conservative responses to globalisation: the case of Norwegian Pentecostal missionary Aril Edvardsen, i Sturla Stålsett og Oddbjørn Leirvik (red.), with Peter Beyer: The Power of Faiths in Global Politics. Oslo: Novus 2004, s. 129-142.

Interfaith Dialogue and Liberation Theology: between Liberal Multiculturalism and Inter-Religious Activism, i Sturla Stålsett og Oddbjørn Leirvik (red.), with Peter Beyer: The Power of Faiths in Global Politics. Oslo: Novus 2004, s. 165-170.

Bøker om religionsmøte og dialog, på norsk, i Nytt Norsk Kirkeblad 8: 2004, s. 17-20.

Religionsdialogen si framtid, Aktuelt Essay i Morgenbladet nr. 46, 12.-18. november 2004, s. 14-17. Essayet byggjer foredraget Religionskritikk og religionsdialog i møte med islam, Skjervheimseminaret 2004.

Religious education, communal identity and national politics in the Muslim world, i British Journal of Religious Education 3: 2004, s. 223-236.

"Christian-Muslim Relations in a State Church Situation: Politics of Religion and Interfaith Dialogue", i Jamal Malik (red.): Muslims in Europe. From the Margin to the Centre. Münster: LIT Verlag 2004, s. 101-114.

"Jihad er islam ein valdeleg religion?", i Kirke og Kultur 1: 2004, s. 35-46.

"Kan samvittigheden forene kristne og muslimer?", i Lena Larsen og Lissi Rasmussen (red.): Islam og kristendom og det moderne. København: Tiderne Skifter 2004, s. 180-201. Publisert som nettartikkel i 2008 på religionsmoede.dk.

Kontekstuell religionsdialog – i spenninga mellom liberal multikulturalisme og tverreligiøs aktivisme, i Norsk Teologisk Tidsskrift 1: 2004, s. 32-46.

2003

Islamsk etikk. Forelesing publisert i elektronisk pensumarkiv til studieemnet ”Kan dialog læres?”, Det teologiske fakultet 2003.

Sufismen – i islamsk og dialogisk perspektiv. Publisert i elektronisk pensumarkiv til studieemnet ”Islam, kristendom og Vesten”, Det teologiske fakultet 2003, 10s. Byggjer på foredrag til fagutviklingskonferanse i KRL om ”Mystikk”, Gran, desember 2003.

"Heilage skrifter i islam og kristendom: nokre hermeneutiske refleksjonar". Publisert i elektronisk pensumarkiv til studieemna "Islam og kristen-muslimsk dialog",. ”Islam, kristendom og Vesten” og "Kan dialog læres?", Det teologiske fakultet 2003, 15s.

"Islam and Christian-Muslim Relations in Norway. Popular realities, political and religious responses, interfaith cooperation", Islamochristiana vol. 29, 2003, s. 121-140 (lenke).

"Muslim-Christian Dialogue Global Ethics and Moral Disagreement: A Scandinavian Perspective", in Viggo Mortensen (ed.): Theology and the Religions: A Dialogue. Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmanns 2003, s. 212-217.

15 år med kristen-muslimsk dialog i Norge, i Norsk Tidsskrift for Misjon 3: 2003, s. 131-145.

"Samvit over trusgrenser", i Syn og Segn 3: 2003, s. 34-45.

"Al-damir, Human Conscience and Christian-Muslim Relations", i Islam and Christian-Muslim Relations 3: 2003, s. 277-297.

"Islamske tekstar", i Religion og livssyn 1: 2003, s. 47-51.

"Muslimar, jødar og kristne i Koranen", i Ung Teologi 1: 2003, s. 21-32.

"Global Ethics and Moral Disagreement after September 11, 2001: a Christian-Muslim Perspective", i Studies in Interreligious Dialogue 1: 2003, s. 18-29.

"Religious education, communal identity and national politics in the Muslim world", i Lena Larsen og Ingvill T. Plesner (red.): Teaching for tolerance and freedom of religion or belief. Report from the preparatory seminar held in Oslo December 7.-9. 2002. Oslo: The Oslo Coalition on Freedom of Religion or Belief [2003], s.37-45.

2002

Er islam ein valdeleg religion?, i Religion og livssyn 4: 2002, s. 4-10.

10 år med religionsdialog i eit kritisk perspektiv, i Humanist 2-3: 2002, s. 13-26.

"Nedbøygd og oppreist. Nokre kristen-muslimske refleksjonar om religiøst kroppsspråk", i Kirke og Kultur 2:2002, s. 179-189.

Frå kyrkjepolitikk til religionspolitikk, i Nytt Norsk Kirkeblad 3: 2002, s. 15-16.

Samvetets roll i sökandet efter en global etik. Global Village Lecture, Stiftelsen Abrahams barn, Stockholm mars 2002. Web-versjon publisert av Abrahams barn.

History as a literary weapon: The Gospel of Barnabas in Muslim-Christian Polemics, i Studia Theologica 1:2002, s. 4-26.

Islamske tekstar: Koranen som heilagtekst og skulebok. Publisert i elektronisk pensumarkiv til studieemnet ”Islam og kristen-muslimsk dialog”, Det teologiske fakultet 2002, 20s. Byggjer på foredrag til fagutviklingskonferanse i KRL om "Hellige tekster, et salig rot? Eksegese og hermeneutikk i flerreligiøst perspektiv", Bergen oktober 1999.

2001

"Samvitsfull religionsdialog? Nokre kristen-muslimske refleksjonar". i Sigurd Bergmann (red.): 'Man får inte tvinga någon'. Autonomi och relationalitet i nordisk teologisk tolkning. Nora: Nya Doxa 2001, s. 203-214.

Abrahams offer, i Nytt Norsk Kirkeblad 1: 2001, s. 42-44.

2000

"Muslimen Jesus", i Halvor Moxnes (red.): Jesus – år 2000 etter Kristus. Oslo: Universitetsforlaget 2000, s. 84-113.

"Den alternative Jesus", i Halvor Moxnes (red.): Jesus – år 2000 etter Kristus. Oslo: Universitetsforlaget 2000, s. 132-161.

"Jesus som muslim", i Religion og livssyn 4:2000, s. 16-22.

Islam på svensk, norsk og dansk, i Norsk Teologisk Tidsskrift 3:2000, s.231-236.

Norsk migrasjonsislam, i Religion og Livssyn 1:2000, s. 20-23.

1999

Theology, Religious Studies, and Religious Education, i Diversity as Ethos. Challenges for Interreligious and Intercultural Education, ed. David Chidester, Janet Stonier and Judy Tobler, s.75-83. Rondebosch: ICRSA, University of Cape Town 1999.

"Frigjeringsteologi i det heilage landet - kristen, muslimsk, jødisk", i Kirke og Kultur 4:1999, s. 327-340.

"Abrahams barn - ei såra familiehistorie", i Levende steiner. Religion og konflikt i det hellige land, s. 10-14. Oslo: Norges Kristelige Studentforbund 1999.

"Er religionen egentlig stridens eple?" i 'Ved dette  merket skal du seire'. Om religion og konflikt, s. 22-24. Oslo: Norges Kristelige Studentforbund 1999. Nettpublisert 1997.

1998

Religiøs dialog i klasserommet, i Dagfinn Rian (red.): Religion i en verden i endring. Religionsvitenskapens bidrag til religionsundervisningen i skolen, 81-92. Trondheim: Tapir forlag, 1998.

Kva er det som samlar og skil - kven? Erfaringar frå religionsdialog og livssynssamtale i Norge", i Flere religioner og livssyn- felles verdier? Verdikommisjonen, bakgrunnsmateriale til rådsmøte, november 1998, s. 10-25.

"Gud er større", i Gud (red. N. R. Thelle og N.J. Riedl), s. 47-58. Oslo: Det teologiske fakultet, 1998.

Samvit - om Sjølvet og den Andre i religionsmøtet, i Norsk Tidsskrift for Misjon 4:1998, s. 217-230.

"Samvitsfull religionsdialog. Nokre kristen-muslimske refleksjonar", i Autonomi og relasjonalitet - i nordisk teologisk tolkning." Et prosjekt i regi av Nordisk Nettverk for kontekstuell teologi mred støtte fra Nordisk Forskerutdanningsakademi, Oslo 1998, s. 106-115.

Skule, kyrkje, pluralisme: Perspektiv på eit utvida kristendomsfag, i Kirke og Kultur 1:1998, s. 3-16.

"Relgionspedagogikk, teologi og religionsvitskap", i Norsk Teologisk Tidsskrift 1:1998, s. 37-44.

1997

"Statskyrkjeordning og religionssaker. Historiske utviklingstrekk og aktuelle problemstillingar", i Inge Eidsvåg og Lena Larsen (red.): Religion, livssyn og menneskerettigheter i Norge, s. 150-167. Oslo: Universitetsforlaget (Nansenskolens Årbok), 1997.

Gud er større, i Samtiden 5-6:1997, s. 61-68.

"Religionsdialog på norsk?", i Kirke og Kultur 4-5:1997, s. 427-440.

1996

"Islam, Norge, fundamentalisme", i Norsk Teologisk Tidsskrift 4:1996, s. 140-153.

"(Norsk misjon om femti år) Opne, heilage rom", i Norsk Tidsskrift for Misjon 2-3:1996, s. 241-242.

"På veg mot ein fellesskapsetikk? Om opplæring til etisk dialog i skulen", i Bedre Skole 3:1996, s. 42-47.

"Evangelium og kultur i møtet mellom kristne og muslimar i Norge", i Gud er løs! Artikler, foredrag og bidrag til den norske studieprosessen om evangelium og kulturer, s. 202-214. Oslo: Mellomkirkelig Råd, 1996.

"Minoritetar, stat og kyrkje", i Lars Gunnar Lingås/Liv London (red.): Likhet eller likeverd? s. 98-114. Oslo: Humanist forlag, 1996.

1995

Heilag Ånd i islam?, i Ånden blåser dit den vil (red. G. Hellemo og N.J. Riedl), s. 187-198. Oslo: Det teologiske fakultet, 1995.

"Koranen si Joseffortelling - som spegel for spirituell mannserfaring", i Nytt Norsk Kirkeblad 8:1995, s. 22-29.

"Sjølvet og den Andre", i Alternativt Nettverk 4:1995, s. 24-27 (jf. nr. 6:1995, s. 88-89: "Om Gud, meg og den Andre").

"To dialogsenter ved Jerusalem", i Midtøsten Forum 1:1995, s. 10-15.

"De modiges teologi", Nytt Norsk Kirkeblad 1: 1995, s. 2-5.

1994

"Kristus i islam", i Norsk Tidsskrift for Misjon 1:1994, s. 3-14.

1993

"Fellesskapsetikk i et flerkulturelt Norge", i Inge Eidsvåg (red.): Fellesskapsetikk i et flerkulturelt Norge, s. 33-128. Oslo: Universitetsforlaget (Nansenskolens Årbok), 1993.

"Abrahams barn. Møtet mellom kristne og muslimar i Norge", i Syn og Segn 4:1993, s. 305-315.

"Fellesskapsetikk i et flerkulturelt Norge", i Religion og Livssyn 4:1993, s. 7-12.

"Grunnskolens verdigrunnlag og religionsundervisninga", i Nytt Norsk Kirkeblad 6:1993, s. 4-9.

"Møtet med islam - i Europa og i Norge", i Kirke og Kultur 1:1993, s. 65-72.

1992

"Samarbeid mellom kyrkje og skule i eit multireligiøst samfunn", i Sissel Østberg (red.): Koranen, Bibelen eller Mønsterplanen? Om verdipluralismen i den flerkulturelle skole, s. 87-94. Oslo: Cappelen, 1992.

"Kristne og muslimer - frender eller fiender? Hva gjør vi hverandre til i nærmiljøet?", i Norsk Tidsskrift for Misjon 1:1992, s. 22-28.

1991

"Religion och kultur i möte med invandrare och flyktingar", i Stig Lundström (red.): Vår gemensama framtid, s. 362-377. Lund: Universitetsförlaget Dialogos, 1991.

"Hengivelse. Tankar mellom islam og Kristus", i Norsk Tidsskrift for Misjon 4:1991, s. 230-232.

"Islam på offensiven" (i dialog med kristen frigjeringsteologi), i Syn og Segn 4:1991, s. 375-386.

"Kristusbiletet i islam og kristendom", i Norsk Tidsskrift for Misjon 3:1991, s. 166-176.

"Den eine sanne tru i eit fleirkulturelt samfunn", i Kirke og Kultur 4:1991, s. 316-322.

"Dialog og diakoni i møte med muslimer i indre by", i Diakonos 4: 1991, s. 4-9.

1989

"Var det sjel i hans tvil?" (om Rushdies "Sataniske vers"), i Syn og Segn 4:1989, s. 312-319.

"Islam i Norge", i Teologi for Menigheten 4:1989, s.1-3.

1987

"Innvandrarane sine religiøse verdiar og statsreligionane i Norden", i Teologi for Menigheten 10:1987, s. 11-17.

til toppen


 

BOKOMTALAR:

Arve Brunvoll, Hans Bringeland, Nils Gilje og Sigurd Skirbekk (red.): "Religion og kultur. Ein fleirfagleg samtale". Norsk Teologisk Tidsskrift 2: 2010, s. 148f.

Lucia Faltin and Melanie J. Wright (eds.): "The Religious Roots of Contemporary European Identity". British Journal of Religious Education 3: 2009, 293-295.

Abdus Sattar Ghauri: The Only Son offered for Sacrifice, Isaac or Ishmael? With Zamzam, al-Marwah, and Makkah in the Bible. Swedish Missiological Themes/Svensk MissionsTidskrift vol.93, 4: 2005, s. 545-547.

Rollin Armour Sr: Islam, Christianity and the West: a troubled history. Islam and Christian-Muslim Relations 2: 2003, s. 221-222.

Saphinaz-Amal Naguib: Mosques in Norway. The Creation and Iconography of Sacred Space. Kirke og Kultur 5-6: 2002, s. 569-571.

Dag Bjärnhall: väg mot en kristen religionsteologi. Norsk Teologisk Tidsskrift 1-2: 2000, s. 166-167.

Torkel Brekke: Religion og vold. Nytt norsk kirkeblad 2: 2000, s. 34-35.

Dansk misjonær i dialog med islam. Østen og Vi 2: 1999, s. 22-23.

Religions- og kulturmøte: Jens Enevoldsens virke blandt pathanerne 1958-1972. Norsk Tidsskrift for Misjon 2: 1999, s. 127-128.

Amin Maalouf: Korstogene sett fra arabernes side. Norsk Teologisk Tidsskrift 1: 1998, s. 59-60.

Lissi Rasmussen: Diapraksis og dialog mellom kristne og muslimer. Norsk Teologisk Tidsskrift 1: 1998, s. 64.

Heikki Räisänen: Marcion, Muhammad and the Mahatma. Islam and Christian-Muslim Relations 1: 1998, s. 123-124.

Nelly van Doorn-Harder and Kari Vogt (eds.): Between Desert and City: The Coptic Orthodox Church Today. Norsk Teologisk Tidsskrift 2: 1998, s. 133.

Nils G. Holm (ed.): The familiar and the Unfamiliar in the World Religions. Challenges for Religious Education Today. Norsk Teologisk Tidsskrift 1: 1998, s. 54.

Å krige med godt samvit. (Omtale av Jens Olav Mæland: Yrkesetikk for offiserer.) Vårt Land 28. april 1998.

Geraldine Brooks: Islams døtre. Norsk Teologisk Tidsskrift 1: 1997, s. 48.

Kampen for menneskeverdet. Livssynene i møte med fremmedhat og ekstremnasjonalisme. Norsk Teologisk Tidsskrift 4: 1997, s. 256.

Lars Østnor (red.): Mange religioner - en etikk. Religion og livssyn 3: 1997, s. 35-36.

Lars Østnor (red.): Mange religioner - en etikk?" Norsk Teologisk Tidsskrift 2-3: 1996, s. 185.

Pål Repstad: Religiøst liv i det moderne Norge. Et sosiologisk kart, Norsk Teologisk Tidsskrift 4: 1996, s. 261.

Dagfinn Rian og Levi Eidhamar: Jødedommen og islam, Norsk Teologisk Tidsskrift 4: 1996, s. 260.

Pia Karlsson og Ingvar Svanberg: Moskéer i Sverige. En religionsetnologisk studie i intoleranse och administrativ vanmakt, Norsk Teologisk Tidsskrift 4: 1996, s. 259.

"Energiens uutholdelige letthet." Omtale av James Redfield: Den niende innsikt. Nytt Norsk Kirkeblad 1995.

"Vegar til islam i vår eiga tid." Omtale av Jan Opsal: Lydighetens vei; Jan Opsal og Arild Bakke (red.): Mellom kors og halvmåne; Axel Jensen: Gud leser ikke romaner. Vårt Land 14. november 1994.

"Kultur og religion i møte med islam." Omtale av Thomas Hylland Eriksen og Torunn Arntsen Sørheim: Kulturforskjeller i praksis; Albert Hourani: De arabiske folks historie, Nytt Norsk Kirkeblad 8: 1994, s. 27-29.

Nils G. Holm (red.): Teaching Islam in Finalnd, Norsk Teologisk Tidsskrift 4: 1994, s. 259.

Kari Vogt: Islams hus. Verdensreligionfremmarsj, Nytt Norsk Kirkeblad 2: 1994, s. 28-29.

Knut S. Vikør: Ei verd bygd på islam. Oversikt over Midt-Austens historie, Nytt Norsk Kirkeblad 1: 1994, s. 31-32.

Mohammad S. Raza: Islam in Britain. Past, Present and the Future, Islam and Christian-Muslim Relations 1: 1992, s. 161-162.

Nora Ahlberg: New Challenges - Old Strategies. Themes of Variation and Conflict among Pakistani Muslims in Norway, Islam and Christian-Muslim Relations 1: 1992, s. 162-163.

Abdullahi Ahmed an-Na'im: Towards an Islamic Reformation. Civil Liberties, Human Rights, and International Law, Islam and Christian-Muslim Relations 2: 1992, s. 134-136.

Abdullahi Ahmed an-Na'im: Towards an Islamic Reformation. Civil Liberties, Human Rights, and International Law, Mennesker og rettigheter 4: 1991, s. 409-411.

til toppen


 

KRONIKKAR/AVISINNLEGG:

 

Ei teologisk opprydding. Om islam, vald og etikk (Klassekampen 17.03.15, også trykt i Utrop 18.03.15 som Valdsinfisert strafferett i islam, jf. facebook).

 

Tal vel om Human-Etisk Forbund (Vårt Land > verdidebatt.no 16.10.13)

 

På leit etter verdiuttrykk (Vårt Land 04.03.13)

 

Vi må ha same standard for Norge og Egypt (Vårt Land > verdidebatt.no 21.01.13)

 

Dialog mot religiøs ekstremisme (Dagbladet 24.09.11)

 

Konfrontasjon eller dialog? (Vårt Land 15.08.11 > lengre versjon her)

 

Karikaturar av islam (Aftenposten 01.10.10)

 

Den liberale religionsdialogen > Sensitive tema i religionsdialogen, Klassekampen 20. og 28.10.09 (med Anne Hege Grung)

 

Religionspolitikk i Norge, Dagbladet 20.03.09

Religionspolitiske retrettar,Dagbladet 28.02.09

Kor stor del kristendom? Vårt Land 18. desember 2007

Fredsbrevet frå muslimane,Vårt Land 29. oktober 2007

Islam og Europa - eit historisk perspektiv, Verdensmagasinet X nr. 5: 2006

En demokratisk folkekirke, Aftenposten (Aften) 7. september 2006 (med Anne Hege Grung, Arne Grønningsæter m.fl.)

Religionsliberal ettertanke, Morgenbladet 31. mars 2006

Konflikt eller dialog? Dagbladet 12. januar 2006

KRL, politikk og pedagogikk, Dagbladet 6. februar 2005

Religionens politiske kraft, Dagbladet 28. desember 2004 (med Sturla J. Stålsett)

Religionsdialogen si framtid, Aktuelt Essay i Morgenbladet nr. 46, 12.-18. november 2004, s. 14-17.

Kristent-muslimsk årsoppgjer, Aftenposten 20. februar 1998

Pilegrim i Abrahams fotefar, Aftenposten 22. juli 1997

Kyrkja og islam i Norge, Vårt Land 10. juni 1997

Kristne og humanistiske verdiar? Dagbladet 9. april 1997

Langfredag i Kairo, Morgenbladet 21. mars 1997

Kristendomsfag og minoritetsrettar, Aftenposten 16. oktober 1995

Har Norge ein religionspolitikk? Aftenposten 15. juni 1995

Kva er ”kristne og humanistiske verdiar”? Vårt Land 2. mars 1994

Islam i norsk skole, Dagbladet 29. oktober 1993

I Palestina-konflikten er Israel den mektige, trass i nålestikk frå PLO, Vårt Land 6. oktober 1982

til toppen

 

RAPPORTAR:

Religion i skulen og det islamiserte lovverket i Pakistan. Delrapport frå Oslokoalisjonens delegasjonsreise til Pakistan i november 2005 (ferdigstilt 2006).

Tru og livssyn i det fleirkulturelle Norge, høyringsrapport til Kommunal- og regionaldepartementet, september 2003, 19 s.

Report from a Delegation Visit to Indonesia by the Oslo Coalition on Freedom of Religion or Belief, juli-august 2002 (publisert av Oslokoalisjonen, 35s)

En levende jord i krise – Et felles kall til åndelig oppvåkning. Et hefte om økologi, religion og spiritualitet. Red. Oddbjørn Leirvik og Øyvind Solum. Oslo: Emmaus og Alternativt Nettverk 1994, 34 s – sjå utdrag (på engelsk)

"Fellesskapsetikk i et flerkulturelt Norge", s. 33-128 i Inge Eidsvåg (red.): Fellesskapsetikk i et flerkulturelt Norge. Oslo: Universitetsforlaget 1993. Sjå innhaldsoversikt.

til toppen


 

tilbake (Oddbjørn Leirviks heimeside)