Dialog mellem religioner skal forbedres

Kristeligt Dagblad 19. januar 2002

 

Muslimer og kristne i Danmark kan lære af deres norske trosfæller, siger

stiftspræst Lissi Rasmussen

 

AF MADS STOUGÅRD KRISTIANSEN

 

Selv om Danmark i det seneste årti har oplevet en periode, hvor dialogen

mellem landets kristne og muslimer er vokset betydeligt på arbejdspladser, i

foreninger, på skoler og i medierne, har især folkekirken en stor opgave i

at forbedre dialogen mellem trosretningerne yderligere efter begivenhederne

den 11. september og det netop overståede valg.

Det sagde stiftspræst, dr.theol. Lissi Rasmussen, der leder

Islamisk-Kristent Studiecenter i København, på et seminar i går i Gentofte

om "kristen og muslimsk tro i et samfund i forandring". Seminaret er

arrangeret af Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde, og halvdelen af de 30

deltagere er muslimer og kristne fra Norge. Lissi Rasmussen var da også

hurtig til at drage paralleller mellem de to lande.

- Folkekirken burde være langt mere aktiv i sin fordømmelse af befolkningens

og politikernes tone over for muslimer, sådan som kirken i Norge har været

efter den 11. september, siger hun.

Oddbjørn Leirvik, teolog med speciale i interreligiøse studier ved Oslo

Universitet, fortalte i sit oplæg, at der i Norge i 1990'erne blev etableret

en række institutioner, som skulle udvikle dialogen mellem kristne og

muslimer.

- Det har betydet, at nordmændene i modsætning til danskerne eksempelvis

ikke oplevede begivenhederne den 11. september som en trussel fra de

muslimske samfund i landet, siger han.

- Derfor har de muslimske og kristne organisationer i Norge også i slående

grad meldt ud sammen efter den 11. september - og f.eks. fordømt den norske

regerings ukritiske syn på krigen i Afghanistan, siger Oddbjørn Leirvik, der

også mener, at tonen over for muslimer hos de norske politikere er langt

bedre end i Danmark. Han henviser til, at det norske Fremskridtsparti ved

det seneste valg ikke formåede at få gjort udlændinge til et valgtema, og at

landets statsminister, Kjell Magne Bondevik fra Kristelig Folkeparti, har

deltaget i fredagsbønner i de muslimske samfund.

Ifølge Lissi Rasmussen er et af problemerne i dialogen mellem kristne og

muslimer i Danmark, at folkekirkemedlemmerne ikke kender nok til deres egen

tro og derfor ikke er forberedt nok på en dialog.

- Derfor burde folkekirken bruge langt flere kræfter på f.eks.

dåbsundervisning, siger Lissi Rasmussen og tilføjer, at det muslimske

samfund også har et ansvar for at forbedre dialogen.

- Det er ofte svært at komme i kontakt med de muslimske samfund i Danmark,

hvor der ikke er et islamisk råd, som med autoritet kan gå ud og markere de

danske muslimers holdning. Man skal altid have fat i en masse forskellige

selvbestaltede imamer, siger Lissi Rasmussen, der er meget positiv over for

især de unge muslimers ønske om dialog med den danske folkekirke.