Dialog og ytringsfrihet

Uttalelse fra Norsk teologisk samtaleforum, 31.01.06

 

Norsk teologisk samtaleforum (NTSF) har representerer fra et mangfold av norske trossamfunn med utgangspunkt i Norges kristne råd.  NTSF har i mange år arbeidet med teologisk dialog mellom kristne.  I den siste tiden har vi samtalt om religiøse og politiske sider ved konflikten i Midtøsten.

 

Forholdet mellom de kirkesamfunn vi representerer har til tider vært preget av konflikt, dominans og gjensidig misaktelse.  Med vår bakgrunn i religiøs dialog kjenner vi igjen elementer i debatten om karikaturtegninger av profeten Muhammed.  Én side kan uttrykke seg på en måte som er rettslig forsvarlig, men likevel krenker en annen part.

 

Fra vår side er et hovedformål for ytringsfriheten at mennesker skal nå frem til dialog og forståelse.  Her har vi lært av Paulus at selv om vi har lov til alt, er det ikke alt som tjener til det gode.  Derfor vil vi beklage at det fra kristent hold er formidlet tegninger som muslimer opplever krenkende.  Vi vil oppfordre norske kristne til å bruke den ytringsfrihet vi har på en måte som styrker dialog og respekt mellom mennesker av ulik religiøs bakgrunn.

 

Som kristne er vi oppfordret til å være sannheten tro i kjærlighet, men også til å tåle krenkelser og avstå fra å krenke andre.  Ydmykhet og (bønn om) tilgivelse bør være et ideal både i religiøs dialog og i vår bruk av ytringsfriheten.

 

 

For utfyllende kommentarer, kontakt

 

Leder av NTSF, Dr. theol Roar Fotland, mobil 952 19 013

Eller

Generalsekretær Ørnulf Steen, Norges kristne råd, mobil 950 41 821