- Jeg er åpen for å endre mening.

Basim Ghozlan, muslimsk forstander

 

Klassekampen 12.01.2008

Av Åse Brandvold ase.brandvold@adbusters.no

 

 

- Homofili er ikke en sykdom, men å praktisere homofili er en synd, sier Basim Ghozlan. Han er åpen for å skifte mening hvis argumentene er gode nok.

Basim Ghozlan, forstander i Det islamske forbundet, er åpen for å endre sin avvisende holdning til homofil praksis.

- Jeg er såpass åpen at dersom jeg ser en overbevisende argumentasjon, så skifter jeg mening. Jeg har skiftet mening om mange ting flere ganger før og har andre holdninger nå enn da jeg vokste opp, sier forstander Basim Ghozlan til Klassekampen.

Han understreker at han ikke har noen spesiell interesse av å ta det ene eller andre standpunktet i homofili-saken.

- Men det er min faktiske overbevisning at å praktisere homofili er synd, sier Ghozlan.

- Dagbladet misforsto

«Homofili er synd og bør kureres» var overskriften for et intervju Ghozlan ga til Dagbladet torsdag. Det er en overskrift han ikke står inne for. Han mener journalisten misforsto ham.

- Homofili er ingen synd i seg selv, men praktiseringen, det å ha seksuell omgang utenfor ekteskapet er en synd, sier Ghozlan og legger til at han sa det med sykdom i en helt annen sammenheng i intervjusituasjonen.

- Har du tenkt over at ditt standpunkt i homofili-saken ligner standpunktet til dem i Kirka som ikke vil ansette samlevende homofile?

- Nei, det har jeg ikke tenkt så mye på. Jeg går ut fra hva min tro sier om dette. Jeg snakker til dem som anser seg som religiøse muslimer og som spør meg om homofili er synd, og da svarer jeg ut fra slik jeg forstår islam, sier Ghozlan.

- På islam.no skriver du at en homofil legning er en test fra Allah. Kan du utdype?

- Når man har lyster som trekker i én retning og en tro som trekker i en annen, da er man i konflikt med seg selv. Det er sånne tester Gud gir oss. Selv om jeg har lyst til å spise mat og drikke Cola under Ramadan, så sier Gud at da skal jeg faste. Hvis man tenner på gutter, da har man en lyst samtidig som Koranen sier at det ikke er lov for gutter å gifte seg med andre gutter. I en slik forstand er det en test, sier Ghozlan.

Avstand fra dødsstraff

Ghozlan er ansvarlig for det redaksjonelle innholdet på islam.no, hvor han også gir råd til muslimer i Norge. Før jul publiserte han en kommentarartikkel i forbindelse med at den sørafrikanske, homofile imamen Muhsin Hendricks besøkte Norge. I artikkelen tar Ghozlan avstand fra trakassering og fordømmelse av homofile. Men i intervjuet med Dagbladet sier han at han har forståelse for at de vil ha straff mot homofile i land der de fleste ikke aksepterer homofili. Til Klassekampen sier Ghozlan at han ikke vil mene noe om hvilke straffer de gir i andre land.

- Skulle jeg uttalt meg om det, så måtte jeg ha kjent forholdene bedre, sier Ghozlan.

- Betyr det at du, i likhet med Islamsk råd, ikke vil ta avstand fra dødsstraff for homofili på et generelt grunnlag?

- Nei, jeg har ingen problemer med å ta avstand fra dødsstraff for homofili. Jeg har også tatt avstand fra dødsstraff på et generelt grunnlag, fordi det er dødsstraff og det er ekstremt. Faktisk tror jeg mange av dem som blir dømt til døden i den tredje verden er uskyldige, fordi det er mye korrupsjon, sier Ghozlan.

Klassekampen var i går i kontakt med Skeiv verden, foreningen for homofile med minoritetsbakgrunn. Ifølge dem har intervjuet med Ghozlan i Dagbladet vakt bekymring for at homofile muslimer ikke vil oppsøke moskeene av frykt for fordømmelse. Ghozlan, som leder bønnen hver fredag for nærmere tusen muslimer, mener det ikke er grunn til bekymring.

- Ingen krever at man skal flagge og rope ut at man er homofil. Hva vet vel jeg om hva de tusen menneskene som kommer til bønn har gjort natten før? Det er private ting som de skal få holde for seg selv. Jeg behandler alle som individer og lover at de ikke blir fordømt eller trakassert, sier Ghozlan.

©Klassekampen