TEKSTAR FRÅ BIBELEN OG KORANEN BRUKT I DEBATTEN OM HOMOSEKSUALITET


Homoseksualitet i den jødisk-kristne Bibelen


GT

1. MOSEBOK, kap. 19

De to englene kom til Sodoma om kvelden, mens Lot satt i byporten. Da Lot fikk se dem, reiste han seg og gikk imot dem, bøyde seg til jorden  2 og sa: «Gode herrer, ta inn i huset til deres tjener, bli der i natt og vask føttene! Så kan dere stå tidlig opp i morgen og dra videre.» De svarte: «Nei, vi vil være ute på torget i natt.»  3 Men han nødde dem så sterkt at de tok inn hos ham. Og da de kom inn i huset, laget han til et måltid for dem. Han bakte usyret brød, og de spiste.
     4 Men før de hadde lagt seg, kom byens folk, mennene i Sodoma, unge og gamle, hver eneste mann, og omringet huset.  5 De ropte på Lot og sa til ham: «Hvor er de mennene som kom til deg i natt? La dem komme ut til oss, så vi kan få vår vilje med dem!»
     6 Lot gikk da ut i døren til dem, stengte den etter seg  7 og sa: «Kjære brødre, gjør ikke en slik ugjerning!  8 Jeg har jo to døtre som ingen mann har vært nær. La meg sende dem ut til dere, så dere kan gjøre med dem som dere lyster. Men disse mennene må dere ikke gjøre noe, siden de har funnet ly under mitt tak!»  9 Men de ropte: «Vekk med deg! Her kommer denne fremmedkaren og vil bo hos oss,» sa de, «og så vil han opptre som dommer! Nå vil vi bære oss verre at med deg enn med dem.» Så trengte de seg voldsomt inn på mannen, på Lot. De stormet mot døren for å bryte den sund. 10 Da strakte mennene hånden ut, tok Lot inn til seg i huset og stengte døren. 11 Så forvirret de synet på mennene utenfor døren, både på små og store; hvor mye de strevde, fant de ikke døren.
    12 Da sa mennene til Lot: «Har du ellers noen her, enten svigersønner, sønner eller døtre eller andre som hører deg til i byen, så skal du ta dem med deg bort herfra. 13 For nå skal vi ødelegge dette stedet, fordi et stort klagerop over folket er nådd opp til Herren. Han har sendt oss for å ødelegge byen.» 14 Da gikk Lot ut og sa fra til svigersønnene sine, de som skulle ha døtrene hans. «Stå opp og kom dere bort fra dette stedet,» sa han; «for nå vil Herren ødelegge byen!» Men svigersønnene trodde han drev gjøn med dem.

 

3. MOSEBOK, kap. 18 (Hellighetsloven)

 

19 Du skal ikke gå til en kvinne og ha samleie med henne når hun har menstruasjon og er uren. 20 Du skal ikke ha samleie med din landsmanns kone og således gjøre deg uren. 21 Du skal ikke gi noen av dine barn til Molok; du skal ikke vanhellige din Guds navn. Jeg er Herren. 22 Du skal ikke ligge med en mann slik som en ligger med en kvinne. Det er en styggedom. 23 Du skal aldri ha omgang med dyr; for da blir du uren. Heller ikke skal en kvinne by seg fram til et dyr og pare seg med det. Det er motbydelig.

 

3. MOSEBOK, kap. 22 (Hellighetsloven)

 

Den som forbanner sin far eller sin mor, skal dø. Fordi han har forbannet sine foreldre, hviler det blodskyld på ham. 10 Når en mann driver hor med en gift kvinne, skal de begge dø, både mannen og kvinnen som har brutt ekteskapet.
   
11 Den som har samleie med sin fars kone, vanærer sin far. De skal begge dø; det hviler blodskyld på dem. 12 Når en mann har samleie med sin svigerdatter, skal de begge dø. De har gjort en motbydelig gjerning; det hviler blodskyld på dem. 13 Når en mann har omgang med en annen mann slik som en har omgang med en kvinne, har de begge gjort en avskyelig gjerning. De skal dø; det hviler blodskyld på dem. 14 Når en mann tar en kvinne og hennes mor til kone, er det skamløs ferd. Både han og kvinnene skal brennes. Slik skjensel må ikke finnes blant dere.
   
15 En mann som har omgang med et dyr, skal dø, og dyret skal dere drepe. 16 Når en kvinne går til et dyr og parer seg med det, skal du drepe både kvinnen og dyret. De skal dø; det hviler blodskyld på dem.


NT

PAULUS FØRSTE BREV TIL KORINTERNE, kap 6

 

9 Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? La dere ikke føre vill! Verken de som driver hor, de som dyrker avguder, eller de som bryter ekteskapet, verken menn som ligger med menn, eller som lar seg ligge med, 10 verken tyver, grådige, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike. 11 Slik var noen av dere før. Men nå er dere vasket rene, dere er gjort hellige, dere er gjort rettferdige for Gud i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds Ånd.

 

PAULUS FØRSTE BREV TIL TIMOTEUS, kap. 1

 

Men vi vet at loven er god når vi bruker den rett,  9 og forstår at loven ikke er bestemt for den rettferdige, men for lovbrytere og ulydige, ugudelige og syndere, spottere og gudsfornektere, og for dem som slår sin far og mor, for mordere, 10 dem som driver hor, menn som ligger med menn, dem som driver med menneskehandel, løgnere og dem som sverger falskt, og alt annet som strider mot den sunne lære. 11 Dette er i samsvar med evangeliet om herligheten hos Gud, den salige, det evangeliet som er betrodd meg.

 

 

PAULUS FØRSTE BREV TIL ROMERNE, kap. 1

 

25 De byttet ut Guds sannhet med løgn og tilba og dyrket det skapte istedenfor Skaperen, han som er velsignet i evighet. Amen. 26 Derfor overga Gud dem til skammelige lidenskaper. Kvinnene deres byttet ut det naturlige samliv med det unaturlige. 27 På samme måte sluttet mennene å ha naturlig samliv med kvinner og brant i begjær etter hverandre. Menn drev utukt med menn, og de måtte selv ta straffen for sin villfarelse.
    28 De brydde seg ikke om å kjenne Gud, derfor overga Gud dem til en sviktende dømmekraft, så de gjør slikt som ikke sømmer seg. 29 De er fulle av all slags urett, umoral, grådighet og ondskap, fulle av misunnelse, mordlyst, strid, svik og falskhet. De farer med sladder
30 og baktalelse, hater Gud, bruker vold, er overmodige og brautende, de pønsker ut ondskap og er ulydige mot foreldrene, 31 de er uforstandige, upålitelige, ukjærlige og ubarmhjertige. 32 De vet hva Guds lov sier, at de som gjør slikt, fortjener å dø. Men ikke bare gjør de dette selv; de roser også andre som gjør det.


 


Homoseksualitet i Koranen


 

Lut-tekstane (narrative, alle frå Mekka):

7: 80-82:

Og Lot, da han sa til sitt folk: «Vil dere bedrive denne skjendighet (fāhisha)? Ingen i verden har gjort dette før dere? I begjær går dere til menn fremfor kvinner. Dere er i sannhet et folk som går over grensen.»

26:  165-175:

Er det slik at dere holder dere til menn fortrinnsvis, og forsømmer deres hustruer som Herren har skapt for dere? Nei, dere er et folk som går over grensen.» De svarte: «Hvis du ikke holder opp, Lot, vil du bli jaget bort.» Da sa han: «Jeg avskyr i sannhet det dere gjør! Herre, redd meg og mine fra det de bedriver.» Så reddet Vi ham og hans, alle sammen, unntatt en gammel kone blant de gjenværende. Så ødela Vi de andre. Vi lot et regn regne over dem. Ondt er regnet til dem som er advart.
 
25: 55-58:

Går dere i begjær til menn fremfor kvinner? Dere er i sannhet uvitende mennesker!» Hans folk hadde ikke annet svar å gi enn å si: «Jag Lots hus ut av byen! Det er folk som tror de er rene.» Så reddet Vi ham og hans hus, unntatt hans kone. Vi bestemte at hun skulle bli blant de gjenværende. Vi lot regn regne over dem, og ondt er de advartes regn.

29: 28-29:

 

Og Lot, en gang sa han til sitt folk: «Dere gjør en skjendighet (fāhisha)? som ingen før dere på jorden har drevet det til. Dere går til menn, driver landeveisrøveri, gjør ondt på rådsmøtene!» Men hans folk hadde intet annet svar enn at de sa: «Så send over oss Guds straff, om det du sier er sant!»

 

Juridisk orientert tekst, frå Medina-perioden:

 

4: 15-16:

 

Hvis noen av deres kvinner begår usømmelighet (fāhisha), skal dere kreve fire vitner mot dem. Hvis de avgir vitnesbyrd, så hold dem i husarrest til døden henter dem, eller Gud finner en utvei for dem. Hvis to av dere [maskulin form] begår dette, så straff begge. Hvis de angrer og forbedrer seg, så la dem være i fred. Gud viser miskunn, er nåderik.

 

 

Kven er dei “menn som … er hinsides kjønnsbegjær [til kvinner]”?

 

24: 31      menn som betjener dem [kvinnene], men er hinsides kjønnsbegjær

 

Korleis tolke paradistekstane i Koranen?

 

56: 17      På pyntede benker hviler de overfor hverandre, mens evig unge gutter [wildān mukhalladūn] går rundt blant dem …

 

76: 19      Evig unge gutter [wildān mukhalladūn] kretser rundt dem. Når du ser dem, tar du dem som utstrødde perler. Når du ser deg om, ser du lykksalighet og et herlig rike.

 

52: 24      Og det er unge gutter [ghilmān] som går rundt blant dem og betjener dem, skjønne som skjulte perler.