Imamen talte i kirken

Aftenposten Aften 2006-02-20

Lier Hanne Waaler

Seksjon: NYHETER Del: 1 Side: 14

 

 

Kristendommen og islam har flere likheter enn forskjeller. Det var hovedbudskapet til imam Noor Ahmad Noor, som talte i Grønland kirke i går.

 

HANNE WAALER LIER

 

Grønland kirke ligger midt mellom noen av Norges største moskéer. Kapellan Sunniva Gylver driver en barneklubb i kirken som engasjerer nesten like mange muslimske barn som barn med kristen kulturbakgrunn. Det har gitt et samarbeid som i går resulterte i at imam Noor Ahmad Noor fra menigheten Minhaj-ul-Qurah i går talte til kirkegjengerne. Noor satte stor pris på invitasjonen.
- Det var et vakkert møte. Vår menighet er en del av en internasjonal bevegelse som jobber for å oppnå respekt for alle religioner. Vi trorsamme gud, og jeg forstår ikke hvorfor det skal fremstå sm om det er et stort gap mellom de to religionene, sa han etter gudstjenesten. Kapellan Sunniva Gylver sto bak invitasjonen. Den kom fra et ønske om å skape samarbeid også lokalt, og ikke bare på nasjonalt plan.
- Vi har et samarbeid allerede der vi blant annet går sammen som natteravner. Nå planlegger vi videre dialog, og jeg er også invitert til å komme og overvære en fredagsbønn i deres moské. Jeg er opptatt av at vi bygger opp et tillitsforhold. Vi må hele tiden tenke på hva det vil si å være kirke i et område som vårt, sier hun.
Ulike reaksjoner Hun innrømmer at imamens tale om samarbeid og felles tro og verdier møtte blandede reaksjoner i menigheten.
- Flere kom bort og sa at de syntes det var svært rørende, andre mente at det var feil å gi en imam 20 minutter taletid i kirken. Det må vi tåle, sier hun.
hanne.lier@aftenposten.no

 

Bildetekst: Våre religioner er likere enn mange ser ut til å tro, sa imam Noor Ahmad Noor da han talte til menigheten i Grønland kirke i går.

 

©Aftenposten