Islam som ein valdeleg religion
(= avisas overskrift, jf. eiga overskrift: Islamkritisk kampanjejournalistikk)

Aftenposten Morgen

 -  23.02.2009

 -  Side: 4

 -  Seksjon: Kronikk

 -  Del: 2

 

I ein kronikk sist søndag om Rushdie-saka og attentatet mot William Nygaard kjem Odd Isungset (leiar for Pressens Faglige Utvalg) også med ein kommentar til karikatursaka: «Under karikaturstriden gjorde en rekke medier samme feil som Rushdie-demonstrantene, de stemplet en ordinær journalistisk reportasje i Magazinet som en fundamentalistisk kristen provokasjon selv om de ikke hadde lest reportasjen» Her må ein heller spørje om Isungset har lest Magazinet sitt oppslag 10. januar 2006. For det som skilde Magazinet si republisering av karikaturane frå andre aviser sine faksimiler, var den sterkt islamkritiske kommentaren Vebjørn Selbekk skreiv: «Vi ser at ytringsfriheten i vår del av verden er truet av en religion som ikke er fremmed for å ty til vold. . . Vi er selv en nasjon som er blitt utsatt for muslimske voldsanslag mot ytringsfriheten. . . » Magazinet si republisering framstod nettopp ikkje som «ordinær journalistisk reportasje», men som islamkritisk kampanjejournalistikk der islam vart framstilt som ein valdeleg religion og åtaket på Nygaard som noko ein nesten må vente seg frå den kanten. Ordinær reportasje, Isungset?

ODDBJØRN LEIRVIK

professor i interreligiøse studiar,
Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo

©Aftenposten