NORSKE MUSLIMAR OG ISLAM I NORGE

Tematisk bibliografi ved Oddbjørn Leirvik

Jf. kronologisk liste: http://folk.uio.no/leirvik/tekster/IslamiNorge.html#bibliografi


 

Sorteringskategoriar:

 

1          Generelt om islam/muslimar i Norge (nasjonalt/regionalt)

2          Ulike islamske organisasjonar

3          Ulike muslimske kulturar i Norge

4          Muslimsk identitetsproblematikk (barn/unge)
5          Konvertittar

6          Kjønnsperspektiv

7          Relasjonelle (nterreligiøse/interkulturelle) perspektiv

8          Religionspolitiske perspektiv

9          Muslimar i norsk skule

10        Muslimar i norske medier

 

1              GENERELT/DIVERSE OM ISLAM/MUSLIMAR I NORGE (NASJONALT/REGIONALT)

 

Christine M. Jacobsen og Oddbjørn Leirvik: "Norway". I Jørgen S. Nielsen (ed.): Yearbook of Muslims in Europe. Volume 5. Leiden: Brill 2013, s. 487-500 (jf. tidlegare utgåver: Volume 4, 2012, s. 441-454; Volume 3, 2011, s. 419-432; Volume 2, 2010, s. 387-399; Volume 1, 2009, s. 257-266).

Shoaib Sultan: "Medlemsskap i norske moskeer." I Ingunn Folkestad Breistein og Ida Marie Høeg (red.) Religionsstatistikk og medlemsforståelse. Trondheim: Akademika forlag 2012,s. 165-180.

Olav Elgvin: Secularists, Democratic Islamists and Utopian Dreamens. How Muslim Religious Leaders in Norway fit Islam into the Norwegian Political System (Masteroppgave i statsvitenskap, UiO H2011). Publisert av LAP LAMBERT Academic Publishing 2012.

Christine M. Jacobsen: Islamic Traditions and Muslim Youth in Norway. Leiden: Brill 2010.

Oddbjørn Leirvik: "Kulturelle muslimar. Definisjonsmakt, hegemonikamp og religionspolitikk". Nytt Norsk Tidssskrift 1: 2009, s. 73-81.

Christine M. Jacobsen: "De l'immigrant au citoyen: la production de "musulmans norvégiens"?, Ethnologie Française 39(2) 2009, pp. 229-239

Christine M. Jacobsen: "Norway", i Göran Larsson (red.): Islam in the Nordic and Baltic Countries. London: Routledge 2009.

Christine M. Jacobsen: “Theory and Politics in Research on Muslim Minorities in Norway”. Journal for the Scientific Study of Islam (Tidsskrift for Islamforskning), 3: 2 (2008), pp. 27-52.

Kari Vogt: "Åtte år etter", forord til ny utgåve av Islam på norsk (Oslo: Cappelen Damm 2008), s. 7-22.

Maren Tveitereid: "Spørmål og svar på islam.no. Muslimsk rådgivning på Internett." Masteroppgave i religionsvitenskap, IKOS/UiO 2007. Tilgjengeleg i fulltekst.

Katja Jansen Fredriksen: "Sharia in Norwegian Courtrooms?" i ISIM Review vol. 20, Autumn 2007, pp. 44f. Tilgjengeleg i fulltekst.

Aksel M. Bjerke, Ragnhild Irja Enstad, Ann Kristin Gresaker, Inger A. Myhren, Ida Rønning: "'Man må ha armer ut til samfunnet.' En kartlegging av Oslomoskeers informasjonsvirksomhet". Prosjekt for Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Humanistisk prosjektsemester, Universitetet i Oslo, Vår 2007.

Alexa Døving: "Islam og muslimer i Norge". I Religion og livssyn 2: 2007, s. 25-29.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet: "Islam og muslimer i Norge". Kap. 6 (s. 62-75) i Integreringsbarometeret 2006, IMDi-rapport 7-2007, mars 2007. Tilgjengeleg i fulltekst.

Tina Jensen: "Moskekonsolidering i diaspora: konstitusjon av individuell og kollektiv identitet." Hovedoppgave i religionsvitenskap, Universitetet i Tromsø, 2007.

Eli-Anne Vongraven: "Hverdagsreligiøsitet blant muslimske kvinner i Trondheim." Masteroppgave i religionsvitenskap, NTNU, 2006.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet: "Holdninger til muslimer og Islam", s. 40-46 i Integreringsbarometeret 2005, IMDi januar 2006. Tilgjengeleg i fulltekst.

Oddbjørn Leirvik: "Muslimske meiningar anno 2006. Norge, Danmark, Storbritannia." Nettartikkel publisert juni 2007.

Knut S. Vikør: "Islam i det norske samfunnet", i Islam. Ei faktabok. Oslo: Spartacus forlag 2006, s. 25-48.

Oddbjørn Leirvik: "Hva skjer i Norge?", s. 159-166 i Jan Hjärpe (red.): 99 spørsmål om islam og noen færre svar. Oslo: Humanist forlag 2005.

Jan Opsal: Lydighetens vei. Islams veier til vår tid; Universitetsforlaget, 2. utg. Oslo 2005. Kap. 18: "Muslimer i Norge" (s. 307-326). Jf. tilsvarande kap. i 1. utg, 1994 (s. 291-312). Oversikt over islams framvekst i Norge og ulike muslimske nasjonsgrupper.

Kari Vogt: "Islam i Norge", i Knut A. Jacobsen (red.): Verdensreligioner i Norge. Universitetsforlaget, Oslo 2005 (2. utg.).

Hege Irene Markussen og Richard Johan Natvig (red.): Islamer i Norge. Uppsala: Swedish Science Press 2005. (Studier av interreligiösa relationer, 20).

Anne Sofie Roald: "Islam i Norge", i Islam. Oslo: Pax forlag 2004, s. 208-227.

Alexa Døving: "Islam i Norge", i Svensk Religionshistorisk Årsskrift (Stockholm), vol. 13, 2004, s. 60-78.

Jørgen Nielsen: Muslims in Western Europe; Edinburgh: 3. utg. Edinburgh University Press 2004. S. 86-88: Norway. Jf. tilsvarande kap. i 1. utg., 1992 (s. 84-86).

Alexa Døving: "Islam i Norge", i Svensk Religionshistorisk Årsskrift (Stockholm), vol. 13, 2004, s. 60-78.

Saphinaz-Amal Naguib: ”Estetikk i hellige rom”, i: Tone Lund Olsen og Pål Repstad (red.): Forankring eller frikopling? Kulturperspektiver på religiøst liv i dag, Kulturstudier nr. 33, Norges forskningsråd Program for kultursstudier, Kristiansand: Høyskoleforlaget 2003, s. 205 –217.

Saphinaz-Amal Naguib: “The Northern Way.  Muslim Communities in Norway”, i: Yvonne Yazbeck Haddad and Jane I. Smith (red.), Muslim Minorities in the West.  Visible and Invisible, Oxford: Altamira Press, 2002: 161 – 174.

Kari Vogt: "Integration through Islam? Muslims in Norway", s 88 -101 i Haddad, Yvonne Yazbeck (ed.): Muslims in the West: From Sojourners to Citizens, 2002. Oxford University Press.

Levi Geir Eidhamar: "Islam med bløde konsonanter. Innvandringens religiøse spor på Agder", i Agnes-Margrethe Bjorvand og Pål Repstad (red.): Bløde konsonanter, hard religion? Askim: Kommunion forlag 2002, s. 172-178.

Saphinaz-Amal Naguib: "Moskeer i Oslo", Byminner (Oslo Bymuseum) 2002: 3, s. 30-39.

Saphinaz-Amal Naguib: "Aestethics of Islamic Spaces in Norway", ISIM Newsletter 10/02, p. 13.

Saphinaz-Amal Naguib: "Fra islam i Norge til norsk islam", i Kirke og Kultur 2002: 4, s. 353-361.

Saphinaz-Amal Naguib: Mosques in Norway. The Creation and Iconography of Sacred Space. Novus forlag (The Institue for Comparative Research in Human Culture), Oslo 2001.

Kari Vogt: Islam i på norsk. Moskeer og islamske organisasjoner i Norge, Cappelen, Oslo 2000.

Mohammad Bouras: Islam i Norge; Millenium, Oslo 1998. Bok av leiaren for Islamsk Råd Norge, med presentasjon av islam og refleksjonar omkring islam i Norge.

Per Lønning: Fundamentalisme. Ord til fordømmelse – ord til fordummelse; Ariadne, Bergen 1997, s. 84-96: "Apropos: islamsk fundamentalisme i Norge?".

Oddbjørn Leirvik: "Islam, Norge, fundamentalisme"; i Norsk Teologisk Tidsskrift, 1996:2-3, s. 140-153.

Kari Vogt: Kommet for å bli. Islam i Vest-Europa; Cappelen, Oslo 1995. Fleire referansar til Norge, og oversikt over internasjonale nettverk.

Camilla E. Dahlin: Koranskoler i Oslo. Hovedoppgave i religionshistorie, Universitetet i Oslo, 2001.

Oddbjørn Leirvik: Religionsdialog på norsk; Pax forlag, 2. utg. Oslo 2001. Kap. 5.2: "Møtet mellom kristne og muslimar i Noreg". Jf. tilsvarande kap. i 1. utg., 1996.

Richard Natvig: "Islam på bergensk. Framveksten av muslimske organisasjonar i Bergen", i Lisbeth Mikaelsson (red.): Religionsbyen Bergen, Eide forlag, Bergen 2000, s. 175-197.

Oddbjørn Leirvik: "Islam på svensk, norsk og dansk", i Norsk Teologisk Tidsskrift 3:2000, s.231-236.

Oddbjørn Leirvik: "Norsk migrasjonsislam", i Religion og livssyn 1:2000, s. 20-23.

Levi Geir Eidhamar og Dagfinn Rian: Jødedommen og islam; Høyskoleforlaget, 2. utg. Kristiansand 1999. Om muslimar i Norge: s. 221-241. Jf. tilsvarande kap. i 1. utg, 1995 (s. 192-21).

Mark Berthold: Der Islam in Norwegen. Fakten und Perspektiven. Magister Artium-avhandling, Universität Hannover 1999.

fl. forf: Islam i Norge. Temanr. av Religion og livssyn 3:1998. Bidrag av Sidsel Ø. Grande ("Islam i Norge"), Sissel Østberg ("Kulturell og religiøs sosialisering av pakistanske barn i Oslo"), Jan Opsal ("Med muslimske elever i klassen"), Kirsti Rønning og Kebba Secka (om å vere muslim i Norge).

Richard Natvig: "Les musulmans de Norvège", i Mohammed Arkoun, Rémy Leveau, Bassem el-Jisr (red.): L'Islam et les musulmanes dans le monde; vol.1: L´Europe occidentale, s. 421-447. Centre Culturel Harari, Beirut 1993.

Sidsel Grande: "Moskeen – nøkkelfaktor for muslimene i Norge"; i Religion og Livssyn 1990:4, s. 9-14.       

Tor Olberg og Oddvar Hatlehol: "Islam i Norge", i NIKI Guiden 1990:4 (Norsk Institutt for Kristendom og Islamstudier).                  

fl. forf.: Islam i Norge; temanr. av tidsskriftet Prismet 1989:6. Bidrag av bl.a. Nora Ahlberg, Sidsel Grande, Nasim Riaz, Jan Opsal, Tove Nicolaisen, Sissel Østberg og Sverre Mogstad.

Nora Ahlberg: "Muslimske innvandrere"; i Kari Vogt (red.):Religion og menneskesyn, Universitetsforlaget 1983.

Bente Puntervold Bø: "Muslimer i Norge"; i Kontrast 1979:6, s.46-51.

2             ISLAMSKE ORGANISASJONAR

Islam Net, Profetens Ummah

Marius Linge: "Den konservative vekkelsen. Om IslamNet, Profetens Umma og salafismens fremvekst i Norge". Kommer i Samtiden, november 2013.

Sindre Bangstad og Marius Linge: "IslamNet - puritansk salafisme i Norge", i Kirke og Kultur 4: 2013, s. 254-272.

Anders G. Sveen og Einar Wigen: "Salafisme på norsk". Nytt Norsk Tidsskrift 3: 2013, s. 274-283.

Marius Linge: "The Islamic Network: A Case Study of how Salafi da'wa emerges, mobilizes and transforms in a Norwegian context". Masteroppgåve (Master recherche) ved Universite Saint-Joseph, Faculte des lettres et des sciences humaines, Department d'historie - Relations internationales, Beirut, juli 2013.

Muslimsk Studentsamfunn/andre ungdomsorganisasjoner

Christine M. Jacobsen: Staying on the Straight Path. Religious Identities and Practices among Young Muslims in Norway. Dr.polit.-avhandling i sosialantropologi, Universitetet i Bergen, juni 2006. Tilgjengeleg i fulltekst.

Christine M. Jacobsen: Tilhørighetens mange former. Unge muslimer i Norge. Pax forlag (Unipax), Oslo 2002.

Norsk-tyrkiske

Johannes Elgvin: Koranskolens folk. En kvalitativ studie av en tyrkiskdominert islamsk menighet i Oslo. Masteroppgave i sosialantropologi, Universitetet i Oslo 2007. Tilgjengeleg i fulltekst.

Norsk-bosniske

Anne B. S. Fjeldstad: Religion og migrasjon. Det Islamske Fellesskap Bosnia-Hercegovina i Norge. Hovedoppgave i religionshistorie, IKOS, Universitetet i Oslo, Vår 2007. Tilgjengelig i fulltekst.

Norsk-pakistanske

Beate Solli: "Bait-un-Nasr og 'følelse av sted'", i Sharam Alghasi, Elisabeth Eide og Thomas Hylland Eriksen (red.): Den globale drabantbyen. Groruddalen og det nye Norge. Oslo: Cappelen Damm Akademisk 2013, s. 198-211.

Beate Solli: Bait-un-Nasr. En kvalitativ studie av Ahmadiyya Muslim Jama'ats gudhus' påvirkning på lokal identitet på Furuset. Masteroppgave i Religion og samfunn, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, 2011. Sjå samandrag og fulltekst i Duo.

Elise Grimsrud Christensen: "Fremstillinger av den Andre i en norsk-muslimsk kontekst. En analyse av Islamic Cultural Centre Norways moskélitteratur og nettsider. Masteropgave i Religion og samfunn, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, 2010. Sjå samandrag og fulltekst i Duo.

Marius Linge: "The mosque of Bærum: Al-Noor Islamic Centre", Bachelor thesis, Université de Geneve 2009.

"To moskeer i Norge - med blikk på kvinners status". Rapport utgitt av Human Rights Service, Oslo 2006.

Oddbjørn Leirvik: "Norwegian-Pakistani Islam. Religious transformation and dialogue in a multicultural society" (konferansebidrag > nettartikkel 2004)

Tom Jacob J. Irgan: 'En kilde – mange elver'. En studie av pakistanske muslimske organisasjoner i Oslo. Hovedoppgave i Sosialantropologi, Institutt for Sosialantropologi, Universitetet i Bergen 1999.

Tor Halvdan Aase: Punjabi Practices of Migration. Punjabi Life Project in Pakistan and Norway. Doktoravhandling i sosialantropologi, Universitetet i Bergen, 1992.

Nora Ahlberg: New challenges – old strategies. Themes of variation and conflict among Pakistani Muslims in Norway; utg. av Finnish Anthropological Society, Helsinki 1990, 295 s. Grunnleggande studie av variasjonane i det pakistanske, muslimske miljøet i Norge, med vekt på variabelen folkereligiøs tradisjon vs. normativt islam, og den pakistanske bakgrunnen for det norske mangfaldet.

3             ULIKE MUSLIMSKE KULTURAR I NORGE

Signhild J. Stave Samuelsen (V2012): Først og fremst albanar. Religiøs og nasjonal identitetsdanning blant unge muslimske norsk-albanarar. Mastergradsopgave i Religion og samfunn, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, 2012.

Alexa Døving, Sidra Shami og Tore Lindholm: "Religiøst engasjement og sosial integrering: finst det viktige sammenhenger? En pilotstudie av muslimer i Oslo-området med familiebakgrunn fra Pakistan." Rapport på norsk og engelsk, Oslo: PluRel februar 2011.

Arvild Bruun: "Europeisk islam - en studie av norske bosnieres forhold til religion." Mastergradsopgave i Religion og samfunn, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, 2008.

Saphinaz-Amal Naguib: “Migration: Refugee Education. Western and Northern Europe”, in: Encyclopedia of Women and Islamic Cultures, vol. 4: Economics, Education, Mobility and Space, Leiden: Brill 2007, s. 457 - 458.
 

Shazia Ahmad, Cora Alexa Døving, Kristin Skinstad Van der Kooij, Marit Storeng, Finn Aarsæther og Sissel Østberg (prosjektleder): "Skolegang i Pakistan. Barn med innvandrerbakgrunn som går på skole i foreldrenes opprinnelsesland". HiO rapport 2006 nr. 3. Oslo: Høgskolen i Oslo. Tilgjengeleg i fulltekst.

Anja Bredal: 'Vi er jo en familie': arrangerte ekteskap, autonomi og fellesskap blant unge norsk-asiater. Oslo: Unipax og Institutt for Samfunnsforskning 2006.

Siril Houge-Thiis: ”Religionens betydning for somaliske kvinner i Norge.” Masteroppgave i religionshistorie, UiO 2006.

 

Jan Opsal: "Å være somalisk muslim - i Somalia og Norge", i Kari Nes, Tove Skoug og Marit Strømstad (red.): Somaliere i Norge. Perspektiver på integrering, språk og religion. Vallset: Oplandske bokforlag, s. 52-75.

 

Alexa Døving: Norsk-pakistanske begravelsesritualer – en migrasjonsstudie. Oslo: Unipub 2005 (doktoravhandling).

Cora Alexa Døving: "Døden er et skille mellom to liv. Pakistansk-islamske forestillinger om livet etter døden". I Dîn. Tidsskrift for religion og kultur 1:2002, s. 47-51.

Cora Alexa Døving: "Punjab – Oslo – Punjab (eller Klemetsrud?)", i Norsk Tidsskrift for Migrasjonsforskning 1:2001, s. 48-68.

Inger Lise Lien: Ordet som stempler djevlene. Holdninger blant pakistanere og nordmenn; Aventura, Oslo 1997.

Thomas Hylland Eriksen/Torunn Arntsen Sørheim: Kulturforskjeller i praksis. Perspektiver på det flerkulturelle Norge; Gyldendal, Oslo 1994. Sosialantropologiske perspektiv på muslimske innvandrarkulturar.

Inger Lise Lien: Moral og emosjoner i pakistansk Punjab; doktoravhandling, IMA,Universitetet i Oslo, 1993. Gir inntrykk av kulturbakgrunnen for mange av dei pakistanske muslimar i Norge.

Guri Larsen: Brødre. Æreskamp og hjemløshet blant innvandringens ungdom; Pax, Oslo1992. Byggjer på ei undersøking for Institutt for kriminologi, utg. av Univ. i Oslo, 1991.

Nora Ahlberg: New challenges – old strategies. Themes of variation and conflict among Pakistani Muslims in Norway; utg. av Finnish Anthropological Society, Helsinki 1990, 295 s. Grunnleggande studie av variasjonane i det pakistanske, muslimske miljøet i Norge, med vekt på variabelen folkereligiøs tradisjon vs. normativt islam, og den pakistanske bakgrunnen for det norske mangfaldet.

Bente Astad: "Gode muslimer" og "moderne tyrkere". Kontinuitet og endring av kulturelle tradisjoner. En studie av tyrkiske innvandrere i en norsk by; Hovedoppgave i Sosialantropologi, Univ. i Oslo 1993.

Nora Ahlberg: "Pakistanske muslimer i Norge: Religiøs variasjon og konflikt"; i Chaos. Norsk-dansk tidsskrift for religionshistoriske studier, no. 10:1988.

Ragnar Næss: "Being an Alewi Muslim in South-Western Anatolia and in Norway: The impact of immigration on a heterodox Turkish community"; i The New Islamic Presence in Western Europe (ed. T. Gerholm and Y.G. Lithman), Mansell, London and New York 1988 (s. 174-195).

 

4             MUSLIMSK IDENTITETSPROBLEMATIKK (BARN/UNGE)

Malin A. Simonsen: "Syn på egen religiøsitet blant et lite utvalg muslimsk ungdom i Oslo og Haugesund. En komparativ analyse." Masteroppgave i Religion, Society and Global Issues, Det teologiske Menighetsfakultet, 2012. Tilgjengeleg elektronisk.

Adrianne Kelly Kristensen: "'Sint muslimsk ungdom'. Representasjoner og resepsjon av begrepet 'radikal islam' i global og lokal kontekst." Masteroppgave i Religion og samfunn, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, 2010. Sjå samandrag og fulltekst i Duo.

Aksel M. Bjerke: "Bilder av Muhammad i den troendes sinn. Takknemlighet og etterfølgelse." Masteroppgave i Religion og samfunn, Det teologiske fakultet,  Universitetet i Oslo, 2010. Sjå samandrag og fulltekst i Duo.

Anne Grethe Kjelling: " Å forhandle om identitet - unge muslimer om mediebildet av islam." Masteroppgave i religionsvitenskap, NTNU, 2009.

Rojan Ezzati: "'Er du moderat, islamist eller terrorist?' Identitetsarbeid blant unge nordmenn med muslimsk bakgrunn i kjølvannet av 11. september 2001. Mastergradsoppgave i sosiologi, Universitetet i Oslo, 2009. Tilgjengeleg i fulltekst, jf. intervju Culcoms nettsider.

Christine M. Jacobsen: Islamic Traditions and Muslim Youth in Norway. Leiden: Brill 2009.

Inger Johanne Strandhagen: "Unge sjiamuslimer i Oslo. Om religiøs identitet, individualisering og forholdet til transnasjonal autoritet." Mastergradsopgave i Religion og samfunn, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, 2008. Tilgjengeleg i fulltekst, jf. intervjuCulcoms nettsider.

Marie Torskeås Asheim: ”Møter med Allah. En undersøkelse av personlig tro og religiøs praksis blant unge norskpakistanere.” Masteroppgave i religionshistorie, IKOS, Universitetet i Oslo, våren 2007. Tilgjengeleg i fulltekst.

Monica Five Aarset: "Unge muslimer i Norge - nye handlingsrom". I Religion og livssyn 2: 2007, s- 30-36.

Liv Bjørnhaug Johansen: "Identitetsarbeid på en norsk-pakistansk nettside." Masteroppgave i kulturhistorie, IKOS, Universitetet i Oslo 2007.

Kristin Berge: "Identitet. En analyse av hvordan religionen påvirker norskpakistanske unge jenters identitet, og hva dette medfører i forhold til sosialisering i det norske samfunn". Masteroppgave i Religions- og etikkdidaktikk, ILS, Universitetet i Oslo 2006.

Christine M. Jacobsen: Staying on the Straight Path. Religious Identities and Practices among Young Muslims in Norway. Dr.polit.-avhandling i sosialantropologi, Universitetet i Bergen, juni 2006. Tilgjengeleg i fulltekst.

Christine Jacobsen: "The Quest for Authenticity: Islamization Amongst Muslim Youth in Norway", i Jocelyne Cesari and Seán McLoughlin: European Muslims and the Secular State. Aldershot: Ashgate 2005, s. 155-168.

Christine M. Jacobsen: ‘Muslim GenDerations. Questions of Identity in the "Return to Islam"’. In Youth, Otherness and the Plural City: Modes of Belonging and Social Life (eds) M. Andersson, Y. Lithman & O. Sernhede. Stockholm: Daidalos 2005.

Annick Prieur: Balansekunstnere. Oslo: Pax 2004. Boka byggjer på intervju med 52 unge med innvandrarbakgrunn, mange av dei muslimar.

Øyvind Fuglerud (red.): Andre bilder av "de andre". Oslo: Pax forlag 2004. Fleire av bidraga har relevans for forståinga av muslimsk identitet i Norge.

 

Sissel Østberg: Pakistani children in Norway. Islamic nurture in a secular context. Leeds: Department of Theology and Religious Studies, University of Leeds 2003. Byggjer PhD-avhandling, Institute of Education, University of Warwick, UK 1998.

Sissel Østberg: Muslim i Norge. Religion og hverdagsliv blant unge norsk-pakistanere. Universitetsforlaget, Oslo 2003.

Christine M. Jacobsen: Tilhørighetens mange former. Unge muslimer i Norge. Pax forlag (Unipax), Oslo 2002.

Hildegunn Valen: "'Og jeg prøver å finne fram til hva som egentlig står i Koranen'", i Religion og livssyn 4: 2002, s. 11-16.

Sissel Østberg: "Islamic Festivals and Non-Islamic Celebrations in the Lifeworld of Pakistani Children in Norway". I Hans-Günter Heimbrock, Chrisoph Th. Scheilke, Peter Schreiner (eds.): Towards Religious Competence. Diversity as a Challenge for Education in Europe. LIT Verlag, Münster etc. 2001, s. 103-116.

Saphinaz-Amal Naguib: “Young, European and Muslim”, in: Ingrid Markussen (red.), Å bli det duer. Oppvekst – Identitet Kontekst, Vokse Opp nr.2, Rapport fra IKS-seminar i Berlin 10. – 14. november 2001, Institutt for kulturstudier, Universitetet i Oslo, pp.129 – 145 (tilgjengeleg i fulltekst).

Maria Mellegaard Lien: "La oss finne vår egen identitet først”. Identitetskonstruksjon blant unge muslimer i Norge. Hovedoppgave i religionsvitenskap Universitetet i Bergen, Bergen 2001.

Seyed Fazel Alyasan: Adapting religion to modern times: A study of religion and identity among Iranian immigrants in Norway. Bergen: Center for Social Research (IMER Norway/Bergen Report 27/00) 2000.

Mehmed Kaya: Muslimske innvandreres tilpasningsmåter i det norske samfunn. Dr. polit. avh., NTNU, Trondheim 1999.

Hildegunn Valen: Roller og verdier hos muslimsk ungdom i Oslo. En kvalitativ undersøkelse av hvordan muslimsk ungdom i Oslo forholder seg til roller og verdier i en plural kontekst. Hovedoppgave i kristendomskunnskap, Det teologiske Menighetsfakultet, høsten 1999.

Bente Krossøy: Å velge islam, Forlaget Migrasjonslitteratur, Bergen 1999. Boka bygger på samtalar og samvær med ti nordafrikanske kvinner i Norge som alle har valt både den muslimske religion – og ein moderne livsstil

5             KONVERTITTAR

Frode Kinserdal: : Den maskuline konversjonsfortellingen. En studie av unge norske menn som har konvertert til islam. Masteroppgave i Religion, Society and Global Issues. Oslo: Det teologiske menighetsfakultet 2010. Tilgjengeleg elektronisk.

Lena Larsen: "Norsk eller muslim - eller begge deler?", i Norsk Tidskrift for Misjon 3:2003, s. 163-176.

Lena Larsen: "Velkommen til en stor familie": Islam og konversjon i norsk kontekst; hovudoppgåve i religionshistorie, Univ. i Oslo, 1995.

 

6             KJØNNSPERSPEKTIV

Ellen Reiss: Søstre. Hvordan unge muslimske kvinner kspaer sin egen frihet. Reportasjebok. Oslo: Frekk forlag 2011.

Farhat Taj: Legal Pluralism, Human Rights and Islam in Norway. Making Norwegian Law Available, Acceptable and Accessible to Women in a Multicultural Setting. Phd-thesis, Faculty of Law, University of Oslo 2013.

Anne Hege Grung: Gender Justice in Muslim-Christian Readings. Christian and Muslim Women in Norway Making Meaning of Texts from the Bible, the Koran, and the Hadith (Acta Theologica no. 35). Oslo: Faculty of Theology, University of Oslo 2011.

Line Nyhagen Predelli: "Religion, citizenship and participation: A case study of immigrant Muslim women in Norwegian mosques", European Journal of Women's Studies vol. 15, no. 3, August 2008.

Hege Storhaug: Tilslørt. Avslørt. Et oppgjør med norsk naivisme. Oslo: Kagge forlag 2007.

Elise Skarsaune: "Mann og muslim i 'Likestillingslandet'. En studie av maskulinitetsforestillinger blant muslimske menn i Oslo". Masteroppgave i religionshistorie, Universitetet i Oslo, 2006 > fulltekst > intervju

Monica Five Aarset: ”Å skape nye handlingsrom. Konstituering av kvinnelig, norsk, muslimsk identitet”. Hovedoppgave i sosialantropologi, Universitetet i Oslo 2006 > meir informasjon

Christine M. Jacobsen: Staying on the Straight Path. Religious Identities and Practices among Young Muslims in Norway. Dr.polit.-avhandling i sosialantropologi, Universitetet i Bergen, juni 2006. Tilgjengeleg i fulltekst.

Anne Hege Grung: ”Religionsdialog og kjønn. Kan interreligiøse dialoger føre til større kjønnsrettferdighet?” Norsk Tidsskrift for Misjon 3-4: 2006, s. 269-282.

Hege Storhaug: Men størst av alt er friheten. Om innvandringens konsekvenser. Oslo: Kagge 2006. Om muslimske kvinner i Norge.

Anja Bredal: 'Vi er jo en familie': arrangerte ekteskap, autonomi og fellesskap blant unge norsk-asiater. Oslo: Unipax og Institutt for Samfunnsforskning 2006.

Anne Sofie Roald: Er muslimske kvinner undertykt? Oslo: Pax 2005. Byggjer dels på feltarbeid mellom norske muslimer.

Janne B. Bø: "Hijab - mellom religion og politikk", i Nytt Norsk Tidsskrift 1: 2005.

Christine M. Jacobsen: "Negotiating gender. Discourse and practice among young Muslims in Oslo." Tidsskrift for Religion og Samfunn, 1: 2004, s. 5-28.  Sjå også Christine M. Jacobsen sine bøker (under identitetsproblematikk, ovanfor).

Cecilie Thun: I spenningen mellom 'ekteskapsnormen' og 'kjærlighetsnormen'. Norsk-somaliske jenter om samliv, intimitet og seksualitet. Hovedoppgave i sosiologi, Universitetet i Oslo, 2004 > meir info > fulltekst

Anne Hege Grung: ”Kvindeperspektiv på kristen-muslimsk dialog”, i Lissi Rasmussen og Lena Larsen (red.): Islam, kristendom og det moderne. København: Tiderne Skifter 2004, s. 164-179.

Njål Høstmælingen (red.): Hijab i Norge. Trussel eller menneskerett? Oslo: Abstrakt forlag 2004. Med Norges-relaterte bidrag av bl.a. Lena Larsen, Thomas Hylland-Eriksen, Birte Simonsen og Roland Craig.

Line Nyhagen Predelli: "Interpreting gender in Islam: A case study of immigrant Muslim women in Oslo, Norway", i Gender & Society, vol. 18, no. 4 (2004), s. 473-493.

Line Nyhagen Predelli, "Fortolkninger av kjønn i islam. En case-studie av muslimske kvinner i Oslo", i Kvinneforskning vol. 28, nr. 3 (2004): 24-43.

Line Nyhagen Predelli: "Kjønn, religion og deltakelse: en case-studie av muslimske kvinner i Oslo", i Sosiologisk tidsskrift vol. 11 (2003), s. 369-393.

Christine M. Jacobsen og R. Gressgård: "Questions of Gender in a Multicultural Society" i NORA 2003, Nr.2, Vol 11. (som handler mer generelt om forholdet islam, multikulturalisme, feminisme).

Berit Thorbjørnsrud: "Weeping for the muslim cinderellas. A lament of tears shed though not shared", i Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning, 2003.

Willy Pedersen: "Dyd i ars erotica. Forelskelse og seksualitet blant muslimske jenter i Norge", i Sosiologisk Tidsskrift 3: 2002, s. 209-238.

Christine M. Jacobsen: Tilhørighetens mange former. Unge muslimer i Norge. Pax forlag (Unipax), Oslo 2002.

Christine M. Jacobsen: "Young, Muslim and Woman, Norwegia Style”. I NIKK magasin (Nordisk institutt for kvinneforskning) No.3, 2001.

 

Anne Hege Grung og Lena Larsen: Dialog med og uten slør. Oslo: Pax 2000. Boka byggjer på eit dialogprosjekt mellom muslimske og kristne kvinner i Oslo.

Camilla Kayed: Rett, religion og byråkrati. En studie av skilsmisse blant muslimer i Norge. Hovedoppgave i sosialantropologi, Universitetet i Oslo, 1999.

Hege Storhaug: Hellig tvang. Unge norske muslimer om kjærlighet og ekteskap; Aschehoug, Oslo 1998.

Unni Wikan: Mot en ny norsk underklasse. Innvandrere, kultur og integrasjon, Gyldendal, Oslo 1995 – del III: "Spesielt om muslimer".

Nina Karin Monsen: Kultur eller kjønn? Motsetningsfylte verdier og politiske valg i relasjon til tradisjonsbundne, muslimske innvandrerkvinner. En filosofisk analyse, Oslo 1996.

Nasim Riaz: A comparative study of Pakistani high school girls’ education in Oslo (An empirical study); hovudoppgave i pedagogikk, Univ. i Oslo, v-94. Drøftar m.a. samspelet mellom sosiale, kulturelle og religiøse faktorar i dei pakistanske jentenes bakgrunn.

Tove Nicolaisen: "De tror på ordentlig". Muslimer og kristne møtes i Norge. Analyse av en usynlig dialog; Hovedoppgave i kristendomskunnskap, Menighetsfakultetet 1990. Empirien er intervju med muslimske kvinner.

7             RELASJONELLE (INTERRELIGIØSE/INTERKULTURELLE) PERSPEKTIV

Sindre Bangstad: "Eurabia comes to Norway". Islam and Christian-Muslim Relations 3: 2013, s. 369-391> tilgjengeleg elektronisk.

Anne Hege Grung: "Fellesskap blant kristne og muslimer på Furuset", i Sharam Alghasi, Elisabeth Eide og Thomas Hylland Eriksen (red.): Den globale drabantbyen. Groruddalen og det nye Norge. Oslo: Cappelen Damm Akademisk 2013, s. 165-180.

Christian Stokke: A Multicultural Society. How Norwegian Muslims Challenge a White Nation. Doctoral theses at NTNU, 2012: 330. Trondheim: NTNU 2012.

Ole Jakob Michelsen: "En analyse av Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) sin anti-islamske diskurs." Masteroppgave i Religion og samfunn, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, 2012 > sjå samandrag og fulltekst i Duo.

Oddbjørn Leirvik: "The Cartoon Controversy in Norway: The New Christian Right and Liberal Fundamentalism confronting Islam?" I Ulrika Mårtensson m.fl. (red.): Fundamentalisme and Communication: Culture, Media and the Public Sphere. Vol. 2 of Fundamentalism in the Modern World. London: I.B. Tauris 2011, s. 125-146.

Ann-Magritt Austenå: Arven etter Sataniske vers. Den politiske kampen om ytringsfrihet og religion. Oslo: Cappelen Damm 2011.

Sindre Bangstad: "Islamofobi, rasisme og religionskritikk", i Kirke og Kultur 2011: 4, s. 247-259.

Freweini Katerina Weldeghebriel: ”En rammeanalyse av karikatursaken i Norge.” Masteroppgave ved IKOS, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo. Tilgjengeleg i fulltekst.

Sükrü Bilgic: kap. "Menneske, religion og kultur" og "Islam og kristendom", i Hovedfaktorer i integrering, Oslo: Kulturbro forlag 2008, s. 115-230.

Iselin Jørgensen: "'Hvordan kan du som er jøde, be meg, en samaritansk kvinne om å få drikke?' Om prestens rolle som sjelesørger i møte med muslimer". Spesialoppgave i teologi, Det teologiske fakultet, UiO 2007. Tilgjengeleg i fulltekst.

Oddbjørn Leirvik: "Kva var karikatursaka eit bilete på?" Kirke og Kultur 2: 2006, s. 147-160.

Oddbjørn Leirvik: Islam og kristendom. Konflikt eller dialog? Oslo: Pax 2006, særleg kap. 1-2: ”Når byrja det her på berget?” og ”Kultur- og religionsmøte”.

Fatih Alev, Lissi Rasmussen, Lena Larsen og Oddbjørn Leirvik: ”Kristen-muslimske relastioner i nutid og fremtid”, i Lissi Rasmussen og Lena Larsen (red.): Islam, kristendom og det moderne. København: Tiderne Skifter 2004, s. 202-215.

Oddbjørn Leirvik: ”15 år med kristen-muslimsk dialog i Norge", i Norsk Tidskrift for Misjon 3:2003, s. 131-146.

Johanne Håvarstein: Kristen-muslimsk religionsdialog i Norge. Hovedoppgave i religionshistorie, Universitetet i Oslo, 2002 > meir info

Oddbjørn Leirvik: Religionsdialog på norsk; Pax forlag, 2. utg. Oslo 2001. Kap. 5.2: "Møtet mellom kristne og muslimar i Noreg". Jf. tilsvarande kap. i 1. utg., 1996.

Anne Hege Grung og Lena Larsen: Dialog med og uten slør. Oslo: Pax 2000. Boka byggjer på eit dialogprosjekt mellom muslimske og kristne kvinner i Oslo.

Jan Opsal: "Islams møte med norsk kristendom", Tidsskrift for Kirke, Religion og Samfunn 2:1999, s. 169-180.

Inge Eidsvåg og Lena Larsen (red.): Religion, livssyn og menneskerettigheter; Universitetsforlaget, Oslo 1997. Rapport frå dialogprosjekt med muslimsk deltaking.

Oddbjørn Leirvik/Inge Eidsvåg (red.): Fellesskapsetikk i et flerkulturelt Norge; Universitetsforlaget, Oslo 1993, s. 33-128: Rapport frå tverr-religiøst samtaleforum, med muslimsk deltaking.

Oddbjørn Leirvik: "Abrahams barn. Møte mellom kristne og muslimar i Norge"; i Syn og Segn 1993:4, s. 305-315.

Oddbjørn Leirvik: "Møtet med islam – i Europa og i Norge"; i Kirke og Kultur 1993:1, s. 65-72.

Oddbjørn Leirvik, Oddvar Hatlehol: "Kristne og muslimer – fiender eller frender? Hva gjør vi hverandre til i nærmiljøet?", i Norsk Tidsskrift for Misjon 1992:1, s. 22-35.

Oddbjørn Leirvik: "Kyrkja i kontakt med Islam i Norge", i NIKI-guiden 1992:1-2, s. 35-48 (utg. av Norsk Institutt for Kristendom og Islamstudier).

Nora Ahlberg: "Muslimer i møte med det norske samfunn – det norske samfunn i møte med muslimer"; i E. Karlsaune og D. Rian: Kultur, religion, identitet. Norsk samfunn og skole som møtested for kulturer; Tapir, Trondheim 1990, s. 69-85.

Oddbjørn Leirvik: Møte med islam; Pax, Oslo 1990, 145 s. Om muslimsk mangfald i Norge, tilhøvet mellom kultur og religion, og kristen-muslimsk dialog.

Tove Nicolaisen: "De tror på ordentlig". Muslimer og kristne møtes i Norge. Analyse av en usynlig dialog; Hovedoppgave i kristendomskunnskap, Menighetsfakultetet 1990. Empirien er intervju med muslimske kvinner.

8             RELIGIONSPOLITISKE PERSPEKTIV

Trine Mikkelsen Aslaksen: "Plass til islam i Norge? En studie av Fremskrittspartiets holdning til muslimer og islamsk praksis i Norge.” Masteroppgave i religionshistorie, UiO 2006.

Oddbjørn Leirvik: ”Livssynsminoritetane si haldning til statskyrkja", i Endring og tilhørighet: Statskirkespørsmålet i perspektiv (red. Ulla Schmidt), Trondheim: Tapir akademisk forlag (KIFO-Perspektiv) 2006, s. 211-220.

Shoaib Sultan: “Staten, kirken og muslimene”. I Njål Høstmælingen, Tore Lindholm og Ingvill T. Plesner (red.): Stat, kirke og menneskerettigheter. Oslo: Abstrakt forlag 2006, s. 140-153.

Oddbjørn Leirvik: "Christianity and Islam in Norway: Politics of Religion and Interfaith Dialogue." Canadian Diversity, vol. 4, no 3: 2005, s. 7-10.

Oddbjørn Leirvik: "Christian-Muslim Relations in a State Church Situation: Politics of Religion and Interfaith Dialogue", i Jamal Malik (red.): Muslims in Europe. From the Margin to the Centre. Münster: LIT Verlag 2004, s. 101-114.

Oddbjørn Leirvik: "Islam and Christian-Muslim Relations in Norway. Popular realities, political and religious responses, interfaith cooperation", Islamochristiana vol. 29, 2003, s. 121-140.

Shoaib Mohammad Sultan: "Muslimer i statskristendommens land", i Didrik Søderlind (red.): Farvel til statskirken? En debattbok om kirke og stat. Oslo: Humanist forlag 2005, s. 83-92.

Inger Furseth: Muslims in Norwegian Prisons and the Defence. KIFO Rapport nr. 15. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag 2001.

 

9             MUSLIMAR I NORSK SKULE

Beate Marswall: "Muslimske elevers møte med religion i den norske skolen", i Religion og livssyn 2: 2010, s. 55-61 (byggjer på masteroppgåve).

Oddbjørn Leirvik: "Islam and education in Norway", i Ednan Aslan (red.): Islamische Erziehung in Europa/Islamic and education in Europe. Wien: Böhlau Verlag 2009, s. 301-324.

Hildegunn Valen Kleive: "Muslimske jenter, utdanning og KRL-faget i Distrikts-Norge", i Religion og livssyn 4: 2007, s. 50-58.

Helene Lindqvist: "Usynliggjøring av det nære? Islam i grunnskolens KRL-fag", i Religion og livssyn 2: 2007, s. 43-48.

Helene Lindqvist: "Foreldet og fjern eller høyst aktuell? Om islam i grunnskolens KRL-fag". Masteroppgave i religionsvitenskap, Universitetet i Bergen 2006.

Eystein Gullbekk: "Med dialog på timeplanen. Halima sin KRL-time", i Norsk Pedagogisk Tidsskrift 2/3: 2004, s. 128-144.

Olav Hovdelien: ”Muslimer og KRL - hva er problemet?” Bedre skole 1: 2002, s. 89-94.

Nasim Riaz: "Vuderinger av KRL-faget", i Religion og livssyn 3: 2000, s. 34-37.

Mohammad Bouras: "Islams plass i skolen"; i Lars G. Lingås/Liv London (red.): Likhet eller likeverd? En kritikk av det nye kristendomsfaget i grunnskolen; Humanist forlag, Oslo 1996, s. 62-70.

Jan Opsal og Inger Lise Skauge: Muslimer i norsk skole. En ressursbok for lærere; Kulturbro forlag, Oslo 1996.

Sissel Østberg: Koranen, Bibelen eller Mønsterplanen? Om verdipluralismen i den flerkulturelle skole; Cappelen, Oslo 1992, 106 s. Fokus på skolens møte med muslimer i Oslo. Fleire bidragsytarar.

Sidsel H. Grande: Muslimer i norsk grunnskole. Kulturmøte og kulturkonflikt; Hovedoppgave i Religionsvitenskap, Univ. i Oslo 1989.

11           ISLAM I NORSKE MEDIER

Sindre Bangstad: "Inclusion and exclusion in the mediated public sphere: the case of Norway and its Muslims", Social Anthropology/Anthropologie Sociale 3: 2013, s. 356–370.

Astri Gryt: Islam i den norske offentligheten. En diskursanalyse av artikler fra Aftenposten og VG i 1988, 1998 og 2008. Masteroppgave i Religion og samfunn, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, 2012 > sjå samandrag og fulltekst i Duo.

Sindre Bangstad: "The morality police are coming! Muslims in Norway's media discourses". Anthropology Today Vol. 27, 2011: 5, s. 3-7.

Oddbjørn Leirvik: "The Cartoon Controversy in Norway: The New Christian Right and Liberal Fundamentalism confronting Islam?" I Ulrika Mårtensson m.fl. (red.): Fundamentalisme and Communication: Culture, Media and the Public Sphere. Vol. 2 of Fundamentalism in the Modern World. London: I.B. Tauris 2011, s. 125-146.

Anne Grete Kjelling: "Å forhandle om identitet - unge umuslimer om mediebildet av islam". Masteroppgave i religionsvitenskap, NTNU, 2009.

Kari Stokke Nilsen: ”Imamens rolle i norske aviser. Endringer etter etablering av moskeer i Oslo, med vekt på årene 1988, 1998 og 2008.” Masteroppgave i Religion og samfunn, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, 2010. Sjå samandrag og fulltekst i Duo.

Shoaib Sultan: ”Mediene hetser norske muslimer”. Samtiden 1: 2006, s. 18-28.

Bård Amundsen: "Islam i mediene"; i Long Litt Woon (red.): Fellesskap til besvær? Om nyere innvandring til Norge; Universitetsforlaget, Oslo 1992.