NORSKE MUSLIMAR OG ISLAM I NORGE

Tematisk bibliografi ved Oddbjørn Leirvik

Tilgjengeleg elektronisk: http://folk.uio.no/leirvik/tekster/IslamNorge-tema.htm

Jf. kronologisk liste: http://folk.uio.no/leirvik/tekster/IslamiNorge-bibliografi-kronologisk.html

 

Sorteringskategoriar for aktuell litteratur:

1 Generelt om islam/muslimar i Norge (nasjonalt/regionalt)

2 Ulike islamske organisasjonar

3 Ulike muslimske kulturar i Norge

4 Muslimsk identitetsproblematikk (barn/unge)

5 Konvertittar

6 Kjønnsperspektiv

7 Relasjonelle (interreligiøse/interkulturelle) perspektiv

8 Religionspolitiske perspektiv

9 Muslimar i norsk skule

10 Muslimar i norske medier

11 Studiet av islam i Norge

 

 

 

 


1 GENERELT/DIVERSE OM ISLAM/MUSLIMAR I NORGE (NASJONALT/REGIONALT)

Gerd Marie Ådna: ’«Endelig var jeg hjemme»: Transformative hajj-fortellinger fra Rogaland og Mekka.» I Din. Tidsskrift for religion og kultur 1: 2018, s. 11-35.

Bushra Ishaq: Hvem snakker for oss? Muslimer i dagens Norge – hvem er de og hva mener de? Oslo: Cappelen Damm 2017.

Kari Vogt: "Islam i Norge", i Knut A. Jacobsen (red.): Verdensreligioner i Norge. Universitetsforlaget, Oslo 2018 (4. utg. – jf. 3. utg. 2011, 4. utg. 2005, 1. utg. 2001).

Terje Tvedt: «Da islam kom til Norge.» I Det internasjonale gjennombruddet. Fra ettpartistat til flerkulturell stat. Oslo: Dreyer 2017, s. 162-213.

Mohammad Usman Rana: Norsk islam. Hvordan elske Norge og Koranen samtidig. Oslo: Aschehoug 2016.

I Yearbook of Muslims in Europe (red. Oliver Scharbrodt). Volume 7. Leiden og Boston: Brill, 2016, s. 436-449 (tilgjengeleg online).

Hege Storhaug: Islam. Den 11. landeplage. Oslo: Kolofon 2016. Fleire kapittel om forfattaren sitt syn på islam I Norge.

Gerd Marie Ådna: “The Reception of Islamic Prophet Stories within Muslim Communities in Norway and Germany, Islamic Myths and Memories. Facing the Challenge of Globalization”, I. Weismann, M. Sedgwick & U. Mårtensson (red.). London: Ashgate, s. 209–232.

Ulrika Mårtensson: "Introduction: ‘Public Islam’ and the Nordic Welfare State: Changing Realities?" Tidsskrift for islamforskning 1: 2014, s. 4-55. Tilgjengeleg online.

Oddbjørn Leirvik: "Norway". I Jørgen S. Nielsen (red.): Yearbook of Muslims in Europe. Volume 6. Leiden: Brill 2014, s. 459-471. Tilgjengeleg online.

Ine Rolseth Bratsvedal: "Islam i Tromsø : en begynnelse på en historie." Masteroppgave i religionsvitenskap, Universitetet i Tromsø 2013.

Olav Elgvin: "Ideas do matter: Politics and the Islamic Tradition among Muslim Religious Leaders in Norway. Nordic Journal of Religion and Society 2: 2013, pp. 141-156.

Christine M. Jacobsen og Oddbjørn Leirvik: "Norway". I Jørgen S. Nielsen (ed.): Yearbook of Muslims in Europe. Volume 5. Leiden: Brill 2013, s. 487-500 (jf. tidlegare utgåver: Volume 4, 2012, s. 441-454; Volume 3, 2011, s. 419-432; Volume 2, 2010, s. 387-399; Volume 1, 2009, s. 257-266).

Lars Akerhaug: Norsk jihad; muslimske ekstremister blant oss. Oslo: Kagge 2013.

Shoaib Sultan: "Medlemsskap i norske moskeer." I Ingunn Folkestad Breistein og Ida Marie Høeg (red.) Religionsstatistikk og medlemsforståelse. Trondheim: Akademika forlag 2012,s. 165-180.

Olav Elgvin: Secularists, Democratic Islamists and Utopian Dreamens. How Muslim Religious Leaders in Norway fit Islam into the Norwegian Political System (Masteroppgave i statsvitenskap, UiO H2011). Publisert av LAP LAMBERT Academic Publishing 2012. Sjå samandrag og fulltekts i Duo.

Christine M. Jacobsen: Islamic Traditions and Muslim Youth in Norway. Leiden: Brill 2010.

Oddbjørn Leirvik: "Kulturelle muslimar. Definisjonsmakt, hegemonikamp og religionspolitikk". Nytt Norsk Tidsskrift 1: 2009, s. 73-81.

Christine M. Jacobsen: "De l'immigrant au citoyen: la production de "musulmans norvégiens"?, Ethnologie Française 39(2) 2009, pp. 229-239

Christine M. Jacobsen: "Norway", i Göran Larsson (red.): Islam in the Nordic and Baltic Countries. London: Routledge 2009.

Christine M. Jacobsen: “Theory and Politics in Research on Muslim Minorities in Norway”. Journal for the Scientific Study of Islam (Tidsskrift for Islamforskning), 3: 2 (2008), pp. 27-52.

Kari Vogt: "Åtte år etter", forord til ny utgåve av Islam på norsk (Oslo: Cappelen Damm 2008), s. 7-22.

Maren Tveitereid: "Spørmål og svar på islam.no. Muslimsk rådgivning på Internett." Masteroppgave i religionsvitenskap, IKOS/UiO 2007. Tilgjengeleg online.

Katja Jansen Fredriksen: "Sharia in Norwegian Courtrooms?" i ISIM Review vol. 20, Autumn 2007, pp. 44f.

Aksel M. Bjerke, Ragnhild Irja Enstad, Ann Kristin Gresaker, Inger A. Myhren, Ida Rønning: "'Man må ha armer ut til samfunnet.' En kartlegging av Oslomoskeers informasjonsvirksomhet". Prosjekt for Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Humanistisk prosjektsemester, Universitetet i Oslo, Vår 2007.

Alexa Døving: "Islam og muslimer i Norge". I Religion og livssyn 2: 2007, s. 25-29.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet: "Islam og muslimer i Norge". Kap. 6 (s. 62-75) i Integreringsbarometeret 2006, IMDi-rapport 7-2007, mars 2007.

Tina Jensen: "Moskekonsolidering i diaspora: konstitusjon av individuell og kollektiv identitet." Hovedoppgave i religionsvitenskap, Universitetet i Tromsø, 2007.

Eli-Anne Vongraven: "Hverdagsreligiøsitet blant muslimske kvinner i Trondheim." Masteroppgave i religionsvitenskap, NTNU, 2006.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet: "Holdninger til muslimer og Islam", s. 40-46 i Integreringsbarometeret 2005, IMDi januar 2006.

Oddbjørn Leirvik: "Muslimske meiningar anno 2006. Norge, Danmark, Storbritannia." Nettartikkel publisert juni 2007.

Knut S. Vikør: "Islam i det norske samfunnet", i Islam. Ei faktabok. Oslo: Spartacus forlag 2006, s. 25-48.

Mari Bjørnsdatter Knudsen: "Learning to become a Muslim", DVD. Department of Religious Studies/ Visual Cultural Studies, University of Tromsø 2005.

Oddbjørn Leirvik: "Hva skjer i Norge?", s. 159-166 i Jan Hjärpe (red.): 99 spørsmål om islam og noen færre svar. Oslo: Humanist forlag 2005.

Jan Opsal: Lydighetens vei. Islams veier til vår tid; Universitetsforlaget, 2. utg. Oslo 2005. Kap. 18: "Muslimer i Norge" (s. 307-326). Jf. tilsvarande kap. i 1. utg, 1994 (s. 291-312). Oversikt over islams framvekst i Norge og ulike muslimske nasjonsgrupper.

Kari Vogt: "Islam i Norge", i Knut A. Jacobsen (red.): Verdensreligioner i Norge. Universitetsforlaget, Oslo 2005 (2. utg. > 3. utg. 2011).

Hege Irene Markussen og Richard Johan Natvig (red.): Islamer i Norge. Uppsala: Swedish Science Press 2005. (Studier av interreligiösa relationer, 20).

Anne Sofie Roald: "Islam i Norge", i Islam. Oslo: Pax forlag 2004, s. 208-227.

Alexa Døving: "Islam i Norge", i Svensk Religionshistorisk Årsskrift (Stockholm), vol. 13, 2004, s. 60-78.

Jørgen Nielsen: Muslims in Western Europe; Edinburgh: 3. utg. Edinburgh University Press 2004. S. 86-88: Norway. Jf. tilsvarande kap. i 1. utg., 1992 (s. 84-86).

Saphinaz-Amal Naguib: ”Estetikk i hellige rom”, i: Tone Lund Olsen og Pål Repstad (red.): Forankring eller frikopling? Kulturperspektiver på religiøst liv i dag, Kulturstudier nr. 33, Norges forskningsråd Program for kultursstudier, Kristiansand: Høyskoleforlaget 2003, s. 205 –217.

Saphinaz-Amal Naguib: “The Northern Way. Muslim Communities in Norway”, i: Yvonne Yazbeck Haddad and Jane I. Smith (red.), Muslim Minorities in the West. Visible and Invisible, Oxford: Altamira Press, 2002: 161 – 174.

Kari Vogt: "Integration through Islam? Muslims in Norway", s 88 -101 i Haddad, Yvonne Yazbeck (ed.): Muslims in the West: From Sojourners to Citizens, 2002. Oxford University Press.

Levi Geir Eidhamar: "Islam med bløde konsonanter. Innvandringens religiøse spor på Agder", i Agnes-Margrethe Bjorvand og Pål Repstad (red.): Bløde konsonanter, hard religion? Askim: Kommunion forlag 2002, s. 172-178.

Saphinaz-Amal Naguib: "Moskeer i Oslo", Byminner (Oslo Bymuseum) 2002: 3, s. 30-39.

Saphinaz-Amal Naguib: "Aestethics of Islamic Spaces in Norway", ISIM Newsletter 10/02, p. 13.

Saphinaz-Amal Naguib: "Fra islam i Norge til norsk islam", i Kirke og Kultur 2002: 4, s. 353-361.

Saphinaz-Amal Naguib: Mosques in Norway. The Creation and Iconography of Sacred Space. Novus forlag (The Institue for Comparative Research in Human Culture), Oslo 2001.

Kari Vogt: Islam  på norsk. Moskeer og islamske organisasjoner i Norge, Cappelen, Oslo 2000.

Mohammad Bouras: Islam i Norge; Millenium, Oslo 1998. Bok av leiaren for Islamsk Råd Norge, med presentasjon av islam og refleksjonar omkring islam i Norge.

Per Lønning: Fundamentalisme. Ord til fordømmelse – ord til fordummelse; Ariadne, Bergen 1997, s. 84-96: "Apropos: islamsk fundamentalisme i Norge?".

Oddbjørn Leirvik: "Islam, Norge, fundamentalisme"; i Norsk Teologisk Tidsskrift, 1996:2-3, s. 140-153.

Kari Vogt: Kommet for å bli. Islam i Vest-Europa; Cappelen, Oslo 1995. Fleire referansar til Norge, og oversikt over internasjonale nettverk.

Camilla E. Dahlin: Koranskoler i Oslo. Hovedoppgave i religionshistorie, Universitetet i Oslo, 2001.

Oddbjørn Leirvik: Religionsdialog på norsk; Pax forlag, 2. utg. Oslo 2001. Kap. 5.2: "Møtet mellom kristne og muslimar i Noreg". Jf. tilsvarande kap. i 1. utg., 1996.

Richard Natvig: "Islam på bergensk. Framveksten av muslimske organisasjonar i Bergen", i Lisbeth Mikaelsson (red.): Religionsbyen Bergen, Eide forlag, Bergen 2000, s. 175-197.

Oddbjørn Leirvik: "Islam på svensk, norsk og dansk", i Norsk Teologisk Tidsskrift 3:2000, s.231-236.

Oddbjørn Leirvik: "Norsk migrasjonsislam", i Religion og livssyn 1:2000, s. 20-23.

Levi Geir Eidhamar og Dagfinn Rian: Jødedommen og islam; Høyskoleforlaget, 2. utg. Kristiansand 1999. Om muslimar i Norge: s. 221-241. Jf. tilsvarande kap. i 1. utg, 1995 (s. 192-21).

Mark Berthold: Der Islam in Norwegen. Fakten und Perspektiven. Magister Artium-avhandling, Universität Hannover 1999.

fl. forf: Islam i Norge. Temanr. av Religion og livssyn 3:1998. Bidrag av Sidsel Ø. Grande ("Islam i Norge"), Sissel Østberg ("Kulturell og religiøs sosialisering av pakistanske barn i Oslo"), Jan Opsal ("Med muslimske elever i klassen"), Kirsti Rønning og Kebba Secka (om å vere muslim i Norge).

Richard Natvig: "Les musulmans de Norvège", i Mohammed Arkoun, Rémy Leveau, Bassem el-Jisr (red.): L'Islam et les musulmanes dans le monde; vol.1: L´Europe occidentale, s. 421-447. Centre Culturel Harari, Beirut 1993.

Sidsel Grande: "Moskeen – nøkkelfaktor for muslimene i Norge"; i Religion og Livssyn 1990:4, s. 9-14. 

Tor Olberg og Oddvar Hatlehol: "Islam i Norge", i NIKI Guiden 1990:4 (Norsk Institutt for Kristendom og Islamstudier). 

fl. forf.: Islam i Norge; temanr. av tidsskriftet Prismet 1989:6. Bidrag av bl.a. Nora Ahlberg, Sidsel Grande, Nasim Riaz, Jan Opsal, Tove Nicolaisen, Sissel Østberg og Sverre Mogstad.

Nora Ahlberg: "Muslimske innvandrere"; i Kari Vogt (red.): Religion og menneskesyn, Universitetsforlaget 1983.

Bente Puntervold Bø: "Muslimer i Norge"; i Kontrast 1979:6, s.46-51.

 

2 ORGANISASJONAR/MOSKEAR/RETNINGAR

·         Norsk-tyrkiske

Johannes Elgvin: Koranskolens folk. En kvalitativ studie av en tyrkiskdominert islamsk menighet i Oslo. Masteroppgave i sosialantropologi, Universitetet i Oslo 2007. Tilgjengeleg online.

·         Norsk-bosniske

Pasha Mehmed Kapic: Bosnisk Diaspora i Norge. Religiøsitet og nasjonalidentitet blant bosniere i Oslo. Masteroppgave i religionshistorie, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo 2017.

Anne B. S. Fjeldstad: Religion og migrasjon. Det Islamske Fellesskap Bosnia-Hercegovina i Norge. Hovedoppgave i religionshistorie, IKOS, Universitetet i Oslo, Vår 2007. Tilgjengelig online.

·         Norsk-somaliske

Tora Gautun Finnvold: Norskfødte barn av innvandrede somalieres driv mot høyere utdanning. Masteroppgåve i Religion og samfunn, Det teologiske fakultet, UiO, 2018.

 

·         Norsk-pakistanske

Beate Solli: "Bait-un-Nasr og 'følelse av sted'", i Sharam Alghasi, Elisabeth Eide og Thomas Hylland Eriksen (red.): Den globale drabantbyen. Groruddalen og det nye Norge. Oslo: Cappelen Damm Akademisk 2013, s. 198-211.

Beate Solli: Bait-un-Nasr. En kvalitativ studie av Ahmadiyya Muslim Jama'ats gudhus' påvirkning på lokal identitet på Furuset. Masteroppgave i Religion og samfunn, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, 2011. Sjå samandrag og fulltekst i Duo.

Elise Grimsrud Christensen: "Fremstillinger av den Andre i en norsk-muslimsk kontekst. En analyse av Islamic Cultural Centre Norways moskélitteratur og nettsider. Masteropgave i Religion og samfunn, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, 2010. Sjå samandrag og fulltekst i Duo.

Marius Linge: "The mosque of Bærum: Al-Noor Islamic Centre", Bachelor thesis, Université de Geneve 2009.

"To moskeer i Norge - med blikk på kvinners status". Rapport utgitt av Human Rights Service, Oslo 2006. Tilgjengeleg online.

Oddbjørn Leirvik: "Norwegian-Pakistani Islam. Religious transformation and dialogue in a multicultural society" (konferansebidrag > nettartikkel 2004)

Tom Jacob J. Irgan: 'En kilde – mange elver'. En studie av pakistanske muslimske organisasjoner i Oslo. Hovedoppgave i Sosialantropologi, Institutt for Sosialantropologi, Universitetet i Bergen 1999.

Tor Halvdan Aase: Punjabi Practices of Migration. Punjabi Life Project in Pakistan and Norway. Doktoravhandling i sosialantropologi, Universitetet i Bergen, 1992.

Nora Ahlberg: New challenges – old strategies. Themes of variation and conflict among Pakistani Muslims in Norway; utg. av Finnish Anthropological Society, Helsinki 1990, 295 s. Grunnleggande studie av variasjonane i det pakistanske, muslimske miljøet i Norge, med vekt på variabelen folkereligiøs tradisjon vs. normativt islam, og den pakistanske bakgrunnen for det norske mangfaldet.

·         Norsk-arabiske

Silje Iren Netteland: “Mellom tradisjon og modernitet. Det islamske forbund – Norge.” Masteroppgave i religionsvitenskap, Universitetet i Tromsø 2005.

·         Internasjonale moskear

Ulrika Mårtensson & Eli-Anne Vongraven Eriksen: "Muslim Society Trondheim: A Local History." Tidsskrift for islamforskning 1: 2014, s. 162-189. Tilgjengeleg online.

·         Sjia-islam

Ingvild Flaskerud og Marianne Bøe: “A Minority in the Making: The Shia Muslim Community in Norway”. Journal of Muslims in Europe. Issue 6,. s. 179-197.

Inger Johanne Strandhagen: "Unge sjiamuslimer i Oslo. Om religiøs identitet, individualisering og forholdet til transnasjonal autoritet." Mastergradsopgave i Religion og samfunn, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, 2008. Sjå samandrag og fulltekst i Duo, jf. intervju på Culcoms nettsider.

·         Ahmadiyya

Veronica Thorsen Carroza Moraga: "Muslimer for fred." En studie av Ahmadiyya Muslim Jamaat´ selvpresentasjon. Masteroppgave i religionshistorie, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo 2018.

Hanna Lukris Meen Wærsted: Forståelse av likestilling og feminisme blant kvinner i Ahmadiyya Muslim Jama’at. En kvalitativ undersøkelse. Masteroppgave i religion og samfunn, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo 2018.

Emilie Marie Strand: En pioner i Ahmadiyya Muslim Jamaat i Norge. Masteroppgave i religionshistorie, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo 2016.

Beate Solli: Bait-un-Nasr. En kvalitativ studie av Ahmadiyya Muslim Jama'ats gudhus' påvirkning på lokal identitet på Furuset. Masteroppgave i Religion og samfunn, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, 2011. Sjå samandrag og fulltekst i Duo.

·         Sufisme I norske moskear

Anita Larssen: Sufisme i tro og praksis. En studie blant medlemmer av en barelwi-orientert moské i Oslo. Masteroppgave ved IKOS, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo.

·         Islam Net, Profetens Ummah

Shaheer Nabi: Intolerance in Faith. An Investigation of the Character of Wahhabism and its Potential Role in the Radicalization of Muslim Youth. Masteroppgave i religion og samfunn, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo 2015.

Martin Viggen: Norsk islam-debatt: En sammenligning av islam-debatten i Aftenposten før og etter 22/7. Masteroppgave i religionshistorie, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo 2015.

Ulrika Mårtensson: "Harakî Salafism in Norway: ‘The Saved Sect’ Hugs the Infidels". Tidsskrift for islamforskning 1: 2014, s. 190-222. Tilgjengeleg online.

Marius Linge: "Den konservative vekkelsen. Om IslamNet, Profetens Umma og salafismens fremvekst i Norge". Samtiden 4: 2013. s. 38-53.

Sindre Bangstad og Marius Linge: "IslamNet - puritansk salafisme i Norge", i Kirke og Kultur 4: 2013, s. 254-272.

Anders G. Sveen og Einar Wigen: "Salafisme på norsk". Nytt Norsk Tidsskrift 3: 2013, s. 274-283.

Marius Linge: "The Islamic Network: A Case Study of how Salafi da'wa emerges, mobilizes and transforms in a Norwegian context". Masteroppgåve (Master recherche) ved Universite Saint-Joseph, Faculte des lettres et des sciences humaines, Department d'historie - Relations internationales, Beirut, juli 2013.

Therese Bogstad: Mellom juridisk og religiøs diskurs - argumentasjon om islamsk skilsmisse hos Islamonline.net. Masteroppgave i religionshistorie, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo 2009.

·         Muslimsk Studentsamfunn/andre ungdomsorganisasjoner

Christine M. Jacobsen: Staying on the Straight Path. Religious Identities and Practices among Young Muslims in Norway. Dr.polit.-avhandling i sosialantropologi, Universitetet i Bergen, juni 2006.

Christine M. Jacobsen: Tilhørighetens mange former. Unge muslimer i Norge. Pax forlag (Unipax), Oslo 2002.

 

3 ULIKE MUSLIMSKE KULTURAR I NORGE

Nina Bredesen Hørthe: Norsk-marokkanske kvinners fortellinger om sykdom og helse: Betydningen av islamske og marokkanske tradisjoner i helsesøkende atferd. Masteroppgave i religionshistorie, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo 2014.

Birte Brekketo: "Taswir i norsk kontekst. En undersøkelse av hvordan unge norskpakistanske muslimer forholder seg til visuell kommunikasjon med figurative uttrykk." PhD-avhandling, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen 2013.

Signhild J. Stave Samuelsen (V2012): Først og fremst albanar. Religiøs og nasjonal identitetsdanning blant unge muslimske norsk-albanarar. Mastergradsopgave i Religion og samfunn, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, 2012.

Alexa Døving, Sidra Shami og Tore Lindholm: "Religiøst engasjement og sosial integrering: finst det viktige sammenhenger? En pilotstudie av muslimer i Oslo-området med familiebakgrunn fra Pakistan." Rapport på norsk (Oslo: PluRel februar 2011) og engelsk (University of Oslo Faculty of Law Research Paper No. 2012-01).

Nina Marie Aarmo Bahl: "Ikke mer hellig enn min egen stue" : En empirisk undersøkelse av hverdagsreligiøsitet blant norskiranere i Oslo. Masteroppgave i religionshistorie, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo 2011.

Arvild Bruun: "Europeisk islam - en studie av norske bosnieres forhold til religion." Mastergradsopgave i Religion og samfunn, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, 2008. Samandrag og fulltekst i Duo.

Saphinaz-Amal Naguib: “Migration: Refugee Education. Western and Northern Europe”, in: Encyclopedia of Women and Islamic Cultures, vol. 4: Economics, Education, Mobility and Space, Leiden: Brill 2007, s. 457 - 458.

Shazia Ahmad, Cora Alexa Døving, Kristin Skinstad Van der Kooij, Marit Storeng, Finn Aarsæther og Sissel Østberg (prosjektleder): "Skolegang i Pakistan. Barn med innvandrerbakgrunn som går på skole i foreldrenes opprinnelsesland". HiO rapport 2006 nr. 3. Oslo: Høgskolen i Oslo. Tilgjengeleg online.

Anja Bredal: 'Vi er jo en familie': arrangerte ekteskap, autonomi og fellesskap blant unge norsk-asiater. Oslo: Unipax og Institutt for Samfunnsforskning 2006.

Siril Houge-Thiis: ”Religionens betydning for somaliske kvinner i Norge.” Masteroppgave i religionshistorie, UiO 2006.

Jan Opsal: "Å være somalisk muslim - i Somalia og Norge", i Kari Nes, Tove Skoug og Marit Strømstad (red.): Somaliere i Norge. Perspektiver på integrering, språk og religion. Vallset: Oplandske bokforlag, s. 52-75.

Alexa Døving: Norsk-pakistanske begravelsesritualer – en migrasjonsstudie. Oslo: Unipub 2005 (doktoravhandling).

Cora Alexa Døving: "Døden er et skille mellom to liv. Pakistansk-islamske forestillinger om livet etter døden". I Dîn. Tidsskrift for religion og kultur 1:2002, s. 47-51.

Cora Alexa Døving: "Punjab – Oslo – Punjab (eller Klemetsrud?)", i Norsk Tidsskrift for Migrasjonsforskning 1:2001, s. 48-68.

Inger Lise Lien: Ordet som stempler djevlene. Holdninger blant pakistanere og nordmenn; Aventura, Oslo 1997.

Thomas Hylland Eriksen/Torunn Arntsen Sørheim: Kulturforskjeller i praksis. Perspektiver på det flerkulturelle Norge; Gyldendal, Oslo 1994. Sosialantropologiske perspektiv på muslimske innvandrarkulturar.

Inger Lise Lien: Moral og emosjoner i pakistansk Punjab; doktoravhandling, IMA,Universitetet i Oslo, 1993. Gir inntrykk av kulturbakgrunnen for mange av dei pakistanske muslimar i Norge.

Guri Larsen: Brødre. Æreskamp og hjemløshet blant innvandringens ungdom; Pax, Oslo1992. Byggjer på ei undersøking for Institutt for kriminologi, utg. av Univ. i Oslo, 1991.

Nora Ahlberg: New challenges – old strategies. Themes of variation and conflict among Pakistani Muslims in Norway; utg. av Finnish Anthropological Society, Helsinki 1990, 295 s. Grunnleggande studie av variasjonane i det pakistanske, muslimske miljøet i Norge, med vekt på variabelen folkereligiøs tradisjon vs. normativt islam, og den pakistanske bakgrunnen for det norske mangfaldet.

Bente Astad: "Gode muslimer" og "moderne tyrkere". Kontinuitet og endring av kulturelle tradisjoner. En studie av tyrkiske innvandrere i en norsk by; Hovedoppgave i Sosialantropologi, Univ. i Oslo 1993.

Nora Ahlberg: "Pakistanske muslimer i Norge: Religiøs variasjon og konflikt"; i Chaos. Norsk-dansk tidsskrift for religionshistoriske studier, no. 10:1988.

Ragnar Næss: "Being an Alewi Muslim in South-Western Anatolia and in Norway: The impact of immigration on a heterodox Turkish community"; i The New Islamic Presence in Western Europe (ed. T. Gerholm and Y.G. Lithman), Mansell, London and New York 1988 (s. 174-195).

 

4 MUSLIMSK IDENTITETSPROBLEMATIKK (BARN/UNGE)

Jan C. Andersen, Tiffany L.U. Gasser, Marius Linge, Idil A.A. Mohamed, Sveinung Sandberg, Samah A. Shokr, Sébastien Tutenges: Unge muslimske stemmer. Om tro og ekstremisme. Oslo: Universitetsforlaget 2018.

Ingvild Flaskerud: "'Street Theology': Vernacular Theology and Muslim Youth in Norway". Islam and Christian-Muslim Relations 4: 2018, s. 485-507.

Ragnhild Torstensen: Unge muslimer og politiske valg - Religiøs identitet som grunnlag for politisk engasjement og tilhørighet. Masteroppgave i religionshistorie, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo 2014.

Levi G. Eidhamar: «Spenningsfylte endringer. Holdninger til kjønnsroller og homofili hos kristne og muslimer i Norge.» Kirke og kultur 1: 2017.

Gunn Frøvold: Sosiale likheter mellom norske fremmedkrigere. Masteroppgave i Religion og samfunn, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, 2016.

Aksel M. Bjerke: "Unge norske muslimer. Refleksjoner om identitet,religion og ytringsfrihet." LIM Rapport 1-2016.

Levi G. Eidhamar: Guddommelig åpenbaring og menneskelig refleksjon. En typologisk analyse av holdninger blant unge norske muslimer og innen islamske diskurser. PhD-avhandling, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, 2015.

Ragnhild Torstensen: Unge muslimer og politiske valg – Religiøs identitet som grunnlag for politisk engasjement og tilhørighet. Masteroppgave I religionshistorie, Universitetet i Oslo 2014.

Hasan Rizvi: Muslim Inmates in Norwegian Prisons. Religious Identity, Challenges and Radicalism. Masteroppgave i Religion og samfunn, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, 2014. Sjå samandrag og fulltekst i Duo

Heidi Smalsvik: "Jeg leder dem bare på den rette vei!" En kvalitativ analyse av intern dawa-aktivisme blant unge muslimer i Oslo. Masteroppgave i Religion og samfunn, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, 2014. Sjå samandrag og fulltekst i Duo.

Ragnhild Bakke Sjyvollen: Zakat, sadaqa og solidaritet. Unge muslimers begrunnelser for å gi til bistand. Masteroppgave i religionshistorie, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo 2012.

Malin A. Simonsen: "Syn på egen religiøsitet blant et lite utvalg muslimsk ungdom i Oslo og Haugesund. En komparativ analyse." Masteroppgave i Religion, Society and Global Issues, Det teologiske Menighetsfakultet, 2012. Tilgjengeleg online.

Adrianne Kelly Kristensen: "'Sint muslimsk ungdom'. Representasjoner og resepsjon av begrepet 'radikal islam' i global og lokal kontekst." Masteroppgave i Religion og samfunn, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, 2010. Sjå samandrag og fulltekst i Duo.

Aksel M. Bjerke: "Bilder av Muhammad i den troendes sinn. Takknemlighet og etterfølgelse." Masteroppgave i Religion og samfunn, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, 2010. Sjå samandrag og fulltekst i Duo.

Anne Grethe Kjelling: " Å forhandle om identitet - unge muslimer om mediebildet av islam." Masteroppgave i religionsvitenskap, NTNU, 2009.

Rojan Ezzati: "'Er du moderat, islamist eller terrorist?' Identitetsarbeid blant unge nordmenn med muslimsk bakgrunn i kjølvannet av 11. september 2001. Mastergradsoppgave i sosiologi, Universitetet i Oslo, 2009. Tilgjengeleg online, jf. intervju på Culcoms nettsider.

Christine M. Jacobsen: Islamic Traditions and Muslim Youth in Norway. Leiden: Brill 2009.

Inger Johanne Strandhagen: "Unge sjiamuslimer i Oslo. Om religiøs identitet, individualisering og forholdet til transnasjonal autoritet." Mastergradsopgave i Religion og samfunn, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, 2008. Sjå samandrag og fulltekst i Duo, jf. intervju på Culcoms nettsider.

Marie Torskeås Asheim: ”Møter med Allah. En undersøkelse av personlig tro og religiøs praksis blant unge norskpakistanere.” Masteroppgave i religionshistorie, IKOS, Universitetet i Oslo, våren 2007. Tilgjengeleg online.

Monica Five Aarset: "Unge muslimer i Norge - nye handlingsrom". I Religion og livssyn 2: 2007, s- 30-36.

Liv Bjørnhaug Johansen: "Identitetsarbeid på en norsk-pakistansk nettside." Masteroppgave i kulturhistorie, IKOS, Universitetet i Oslo 2007.

Kristin Berge: "Identitet. En analyse av hvordan religionen påvirker norskpakistanske unge jenters identitet, og hva dette medfører i forhold til sosialisering i det norske samfunn". Masteroppgave i Religions- og etikkdidaktikk, ILS, Universitetet i Oslo 2006.

Christine M. Jacobsen: Staying on the Straight Path. Religious Identities and Practices among Young Muslims in Norway. Dr.polit.-avhandling i sosialantropologi, Universitetet i Bergen, juni 2006.

Christine Jacobsen: "The Quest for Authenticity: Islamization Amongst Muslim Youth in Norway", i Jocelyne Cesari and Seán McLoughlin: European Muslims and the Secular State. Aldershot: Ashgate 2005, s. 155-168.

Christine M. Jacobsen: ‘Muslim GenDerations. Questions of Identity in the "Return to Islam"’. In Youth, Otherness and the Plural City: Modes of Belonging and Social Life (eds) M. Andersson, Y. Lithman & O. Sernhede. Stockholm: Daidalos 2005.

Annick Prieur: Balansekunstnere. Oslo: Pax 2004. Boka byggjer på intervju med 52 unge med innvandrarbakgrunn, mange av dei muslimar.

Øyvind Fuglerud (red.): Andre bilder av "de andre". Oslo: Pax forlag 2004. Fleire av bidraga har relevans for forståinga av muslimsk identitet i Norge.

Sissel Østberg: Pakistani children in Norway. Islamic nurture in a secular context. Leeds: Department of Theology and Religious Studies, University of Leeds 2003. Byggjer på PhD-avhandling, Institute of Education, University of Warwick, UK 1998.

Sissel Østberg: Muslim i Norge. Religion og hverdagsliv blant unge norsk-pakistanere. Universitetsforlaget, Oslo 2003.

Christine M. Jacobsen: Tilhørighetens mange former. Unge muslimer i Norge. Pax forlag (Unipax), Oslo 2002.

Hildegunn Valen: "'Og jeg prøver å finne fram til hva som egentlig står i Koranen'", i Religion og livssyn 4: 2002, s. 11-16.

Sissel Østberg: "Islamic Festivals and Non-Islamic Celebrations in the Lifeworld of Pakistani Children in Norway". I Hans-Günter Heimbrock, Chrisoph Th. Scheilke, Peter Schreiner (eds.): Towards Religious Competence. Diversity as a Challenge for Education in Europe. LIT Verlag, Münster etc. 2001, s. 103-116.

Saphinaz-Amal Naguib: “Young, European and Muslim”, in: Ingrid Markussen (red.), Å bli det du er. Oppvekst – Identitet Kontekst, Vokse Opp nr.2, Rapport fra IKS-seminar i Berlin 10. – 14. november 2001, Institutt for kulturstudier, Universitetet i Oslo, pp.129 – 145 (tilgjengeleg i fulltekst).

Maria Mellegaard Lien: "La oss finne vår egen identitet først”. Identitetskonstruksjon blant unge muslimer i Norge. Hovedoppgave i religionsvitenskap Universitetet i Bergen, Bergen 2001.

Seyed Fazel Alyasan: Adapting religion to modern times: A study of religion and identity among Iranian immigrants in Norway. Bergen: Center for Social Research (IMER Norway/Bergen Report 27/00) 2000.

Mehmed Kaya: Muslimske innvandreres tilpasningsmåter i det norske samfunn. Dr. polit. avh., NTNU, Trondheim 1999.

Hildegunn Valen: Roller og verdier hos muslimsk ungdom i Oslo. En kvalitativ undersøkelse av hvordan muslimsk ungdom i Oslo forholder seg til roller og verdier i en plural kontekst. Hovedoppgave i kristendomskunnskap, Det teologiske Menighetsfakultet, høsten 1999.

Bente Krossøy: Å velge islam, Forlaget Migrasjonslitteratur, Bergen 1999. Boka bygger på samtalar og samvær med ti nordafrikanske kvinner i Norge som alle har valt både den muslimske religion – og ein moderne livsstil

 

5 KONVERTITTAR

Frode Kinserdal: : Den maskuline konversjonsfortellingen. En studie av unge norske menn som har konvertert til islam. Masteroppgave i Religion, Society and Global Issues. Oslo: Det teologiske menighetsfakultet 2010. Tilgjengeleg online.

Lena Larsen: "Norsk eller muslim - eller begge deler?", i Norsk Tidskrift for Misjon 3:2003, s. 163-176.

Lena Larsen: "Velkommen til en stor familie": Islam og konversjon i norsk kontekst; hovudoppgåve i religionshistorie, Univ. i Oslo, 1995

 

6 KJØNNSPERSPEKTIV

Marianne Bø: «Lived Experiences of Norway’s Regulation of Mahr (the Muslim Dower). Nordic Journal of Religion and Society 1: 2018, s. 58-74.

Hanna Lukris Meen Wærsted: Forståelse av likestilling og feminisme blant kvinner i Ahmadiyya Muslim Jama’at. En kvalitativ undersøkelse. Masteroppgave i religion og samfunn, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo 2018.

Ali Saffar: Islam og kvinne. En teoretisk analyse av muslimske feminister og deres kamp for likestilling innenfor islamske rammeverk ved hjelp av hermeneutikk. Masteroppgave i religion og samfunn, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo 2018

Ida Strømsvik Dalslåen: Embodying intersecting selves: Exploring the lived experiences og queer Muslim women in Norway. Masteroppgave i religion og samfunn, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo 2017.

Tonje Baugerud: Talking Bodies. A Spatial Analysis of the Veiled Body and Female Corporeality. Masteroppgave i Religion og samfunn, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, 2017. Sjå oppslag i Vårt Land 3. august 2017: Gjorde feltarbeid ikledd hijab

Margaretha A. van Es: «Norwegian Muslim Women, Diffused Islamic Feminism and the Politics of Belonging. Nordic Journal of Religion and Society 2: 2016, s. 117-133.

Margaretha A. van Es: “Bildet av ‘muslimske kivnner’ i Aftenposten 1975-2010. Norsk pressehistorisk tidsskrift 2015: 103-13.

Ilham Skah: Muslim Women at UiO. A Debate between the Personal, the Feminist and the Political. Master thesis, Centre for Gender Studies, University of Oslo 2014.

Anne Hege Grung: “Kontaktgruppa i et kritisk kjønnsperspektiv: Mellom aktivisme og representativitet” , Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap 4: 2013, s. 214-232.

Levi G. Eidhamar: “Rett kontra godt. Holdninger og resonnementer blant unge norske muslimer i spørsmål om kjønnsroller og seksualitet». DIN – Tidsskrift for religion og kultur 2: 2014, s. 27-66.

Nina Bredesen Hørthe: Norsk-marokkanske kvinners fortellinger om sykdom og helse: Betydningen av islamske og marokkanske tradisjoner i helsesøkende atferd. Masteroppgave i religionshistorie, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo 2014.

Farhat Taj: Legal Pluralism, Human Rights and Islam in Norway. Making Norwegian Law Available, Acceptable and Accessible to Women in a Multicultural Setting. Phd-thesis, Faculty of Law, University of Oslo 2013.

Peter Nirham Lund Tallerås: Marginaliserte Maskuliniteter? Forestillinger om maskulinitet blant unge muslimske menn i Oslo. Masteroppgave i religionshistorie, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo 2013.

Cecilie Thun: “Norwegianness as Lived Citizenship: Religious Women Doing Identity Work at the Intersections of Narionality, Gender and Religion”. Nordic Journal of Religion and Society 2012: 1, s. 1-25.

Anne Hege Grung: Gender Justice in Muslim-Christian Readings. Christian and Muslim Women in Norway Making Meaning of Texts from the Bible, the Koran, and the Hadith (Acta Theologica no. 35). Oslo: Faculty of Theology, University of Oslo 2011.

Ellen Reiss: Søstre. Hvordan unge muslimske kvinner skaper sin egen frihet. Reportasjebok. Oslo: Frekk forlag 2011.

Synnes, Ronald 2010: Religiøsitet blant unge muslimer og kristne i Oslo – En komparativ analyse av åtte unge muslimers og kristnes fortellinger i et kjønnsperspektiv. Masteroppgave, Master in Religion, Society and Global Issues, Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo.

Anne Heidi Barli: «Hijab i norsk offentlighet - en diskursanalyse.» Masteroppgave i Religion og samfunn ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, 2009. Tilgjengeleg i fulltekst i Duo.

Line Nyhagen Predelli: "Religion, citizenship and participation: A case study of immigrant Muslim women in Norwegian mosques", European Journal of Women's Studies vol. 15, no. 3, August 2008.

Hege Storhaug: Tilslørt. Avslørt. Et oppgjør med norsk naivisme. Oslo: Kagge forlag 2007.

Elise Skarsaune: "Mann og muslim i 'Likestillingslandet'. En studie av maskulinitetsforestillinger blant muslimske menn i Oslo". Masteroppgave i religionshistorie, Universitetet i Oslo, 2006. Tilgjengeleg online. Sjå også intervju i Kilden 05.10.2006: «Åpenhjertig om kjønnsroller blant muslimske menn.»

Monica Five Aarset: ”Å skape nye handlingsrom. Konstituering av kvinnelig, norsk, muslimsk identitet”. Hovedoppgave i sosialantropologi, Universitetet i Oslo 2006. Sjå samandrag og fulltekst i Duo.

Christine M. Jacobsen: Staying on the Straight Path. Religious Identities and Practices among Young Muslims in Norway. Dr.polit.-avhandling i sosialantropologi, Universitetet i Bergen, juni 2006.

Anne Hege Grung: ”Religionsdialog og kjønn. Kan interreligiøse dialoger føre til større kjønnsrettferdighet?” Norsk Tidsskrift for Misjon 3-4: 2006, s. 269-282.

Hege Storhaug: Men størst av alt er friheten. Om innvandringens konsekvenser. Oslo: Kagge 2006. Om muslimske kvinner i Norge.

Anja Bredal: 'Vi er jo en familie': arrangerte ekteskap, autonomi og fellesskap blant unge norsk-asiater. Oslo: Unipax og Institutt for Samfunnsforskning 2006.

Anne Sofie Roald: Er muslimske kvinner undertykt? Oslo: Pax 2005. Byggjer dels på feltarbeid mellom norske muslimer.

Janne B. Bø: "Hijab - mellom religion og politikk", i Nytt Norsk Tidsskrift 1: 2005.

Christine M. Jacobsen: "Negotiating gender. Discourse and practice among young Muslims in Oslo." Tidsskrift for Religion og Samfunn, 1: 2004, s. 5-28. Sjå også Christine M. Jacobsen sine bøker (under identitetsproblematikk, ovanfor).

Cecilie Thun: I spenningen mellom 'ekteskapsnormen' og 'kjærlighetsnormen'. Norsk-somaliske jenter om samliv, intimitet og seksualitet. Hovedoppgave i sosiologi, Universitetet i Oslo, 2004. Sjå samandrag og fulltekst i Duo.  > meir info > fulltekst

Anne Hege Grung: ”Kvindeperspektiv på kristen-muslimsk dialog”, i Lissi Rasmussen og Lena Larsen (red.): Islam, kristendom og det moderne. København: Tiderne Skifter 2004, s. 164-179.

Njål Høstmælingen (red.): Hijab i Norge. Trussel eller menneskerett? Oslo: Abstrakt forlag 2004. Med Norges-relaterte bidrag av bl.a. Lena Larsen, Thomas Hylland-Eriksen, Birte Simonsen og Roland Craig.

Line Nyhagen Predelli: "Interpreting gender in Islam: A case study of immigrant Muslim women in Oslo, Norway", i Gender & Society, vol. 18, no. 4 (2004), s. 473-493.

Line Nyhagen Predelli, "Fortolkninger av kjønn i islam. En case-studie av muslimske kvinner i Oslo", i Kvinneforskning vol. 28, nr. 3 (2004): 24-43.

Line Nyhagen Predelli: "Kjønn, religion og deltakelse: en case-studie av muslimske kvinner i Oslo", i Sosiologisk tidsskrift vol. 11 (2003), s. 369-393.

Christine M. Jacobsen og R. Gressgård: "Questions of Gender in a Multicultural Society" i NORA 2003, Nr.2, Vol 11. (som handler mer generelt om forholdet islam, multikulturalisme, feminisme).

Berit Thorbjørnsrud: "Weeping for the muslim cinderellas. A lament of tears shed though not shared", i Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning, 2003.

Willy Pedersen: "Dyd i ars erotica. Forelskelse og seksualitet blant muslimske jenter i Norge", i Sosiologisk Tidsskrift 3: 2002, s. 209-238.

Christine M. Jacobsen: Tilhørighetens mange former. Unge muslimer i Norge. Pax forlag (Unipax), Oslo 2002.

Christine M. Jacobsen: "Young, Muslim and Woman, Norwegia Style”. I NIKK magasin (Nordisk institutt for kvinneforskning) No.3, 2001.

Anne Hege Grung og Lena Larsen: Dialog med og uten slør. Oslo: Pax 2000. Boka byggjer på eit dialogprosjekt mellom muslimske og kristne kvinner i Oslo.

Camilla Kayed: Rett, religion og byråkrati. En studie av skilsmisse blant muslimer i Norge. Hovedoppgave i sosialantropologi, Universitetet i Oslo, 1999.

Hege Storhaug: Hellig tvang. Unge norske muslimer om kjærlighet og ekteskap; Aschehoug, Oslo 1998.

Unni Wikan: Mot en ny norsk underklasse. Innvandrere, kultur og integrasjon, Gyldendal, Oslo 1995 – del III: "Spesielt om muslimer".

Nina Karin Monsen: Kultur eller kjønn? Motsetningsfylte verdier og politiske valg i relasjon til tradisjonsbundne, muslimske innvandrerkvinner. En filosofisk analyse, Oslo 1996.

Nasim Riaz: A comparative study of Pakistani high school girls’ education in Oslo (An empirical study); hovudoppgave i pedagogikk, Univ. i Oslo, v-94. Drøftar m.a. samspelet mellom sosiale, kulturelle og religiøse faktorar i dei pakistanske jentenes bakgrunn.

Tove Nicolaisen: "De tror på ordentlig". Muslimer og kristne møtes i Norge. Analyse av en usynlig dialog; Hovedoppgave i kristendomskunnskap, Menighetsfakultetet 1990. Empirien er intervju med muslimske kvinner.

 

7 RELASJONELLE (INTERRELIGIØSE/INTERKULTURELLE) PERSPEKTIV

Synnøve Markeng: «(…) Man [må] være forsiktig med hvem som skal tolke.» Kanoniske skrifter og tekstpraksis blant KRLE-lærere og kristne og muslimske foreldre. Masteroppgåve i Religion og samfunn, Det teologiske fakultet, UiO, 2019.06.18

 

Ronald Mayora Synnes; “Ethnicity Negotiations: Strategies of Young Muslims and Christians in Oslo. Nordic Journal of Religion and Society, 2: 2018, a. 139-156.

Mathias Noer Thuroczy: Speilvendte narrativ. To ytterpunkter i en diskurs om kulturkamp som gjenspeiler samme narrativ [Human Rights Service og Islam Net]. Masteroppgave i religion og samfunn, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo 2018.

Nina Lian: Majoritetsungdoms tolkning av og holdning til radikalisering: Reflekssjon rundt mediers mark og dialogens rolle i forebygging av ekstremisme. [Fokus på holdninger til islam]. Masteroppgave i religion og samfunn, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo 2018

Kristian Plassgård: Islamkritikk – monolog eller dialog? En analyse av Hege Storhaugs Islam. Den 11. landeplage og Sam Harris og Maajid Nawaz’ Islam and the Future of Tolerance. A Dialogue. Masteroppgave i Religion og samfunn, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, 2017

Anne Hege Grung: Gender Justice in Muslim-Christian Readings. Christian and Muslim Women in Norway Making Meaning of Texts from the Bible, the Koran and the Hadith. Amsterdam: Brill Rodopi 2015. Byggjer på doktoravhandling om kristne og muslimske kvinner sin samtale om heilage tekstar.

Elisabeth Kjetilstad: “Her er eg – kven er du? Kvinnegruppa for dialog besøker Bait-un-Nasr”, i St. Sunniva (22) 2: 2014.

Jila Hassanpour: Kritikk og krenkelse. Islam og religionskritikk belyst gjennom reaksjonene på karikaturstriden (2005-2006) og Muhammed-filmen (2012). Masteroppgave i Kunst og Kulturvitenskap, Institutt for Medier, Kultur og Samfunnsfag, Det Samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger, Våren 2014. Tilgjengeleg online.

Ida Inkeri Bunæs: Kristen-muslimsk dialog. En studie av sammenhengen mellom dialogteori og den virkelige religionsdialogen i Norge og Sverige. Masteroppgave i Religion og samfunn, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, 2014. Sjå samandrag og fulltekst i Duo.

Oddbjørn Leirvik: "Muslims in Norway: Value Discourses and Interreligious Dialogue." Tidsskrift for islamforskning vol. 8, 1: 2014, s. 137-161. Publisert online.

Ulrika Mårtensson: "Hate Speech and Dialogue in Norway: Muslims ‘Speak Back’, Journal of Ethnic and Migration Studies 2014 (40:2), s. 230-248.

Oddbjørn Leirvik: "Tjue år med ordna, kristen-muslimsk dialog." Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap 4: 2013, s. 193-196.

Jan Opsal: “Representasjon og representativitet i kristen-muslimsk dialog i Norge” , Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap 4: 2013, s. 197-213.

Anne Hege Grung: “Kontaktgruppa i et kritisk kjønnsperspektiv: Mellom aktivisme og representativitet” , Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap 4: 2013, s. 214-232

Faruk Terzic: “Theological Principles versus Secular Language: An Analysis of Joint Statements of the Council on Ecumenical and International Relations of the Church of Norway and Islamic Council of Norway”, Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap 4: 2013, s. 233-247.

Vebjørn Horsfjord: “Dialog etter karikaturkrisen: Sammen er vi forskjellige?”, Kirke og Kultur 4: 2013, s. s. 405-422.

Sindre Bangstad: "Eurabia comes to Norway". Islam and Christian-Muslim Relations 3: 2013, s. 369-391> tilgjengeleg online.

Anne Hege Grung: "Fellesskap blant kristne og muslimer på Furuset", i Sharam Alghasi, Elisabeth Eide og Thomas Hylland Eriksen (red.): Den globale drabantbyen. Groruddalen og det nye Norge. Oslo: Cappelen Damm Akademisk 2013, s. 165-180.

Christian Stokke: A Multicultural Society. How Norwegian Muslims Challenge a White Nation. Doctoral theses at NTNU, 2012: 330. Trondheim: NTNU 2012.

Ole Jakob Michelsen: "En analyse av Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) sin anti-islamske diskurs." Masteroppgave i Religion og samfunn, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, 2012 > sjå samandrag og fulltekst i Duo.

Oddbjørn Leirvik: "The Cartoon Controversy in Norway: The New Christian Right and Liberal Fundamentalism confronting Islam?" I Ulrika Mårtensson m.fl. (red.): Fundamentalisme and Communication: Culture, Media and the Public Sphere. Vol. 2 of Fundamentalism in the Modern World. London: I.B. Tauris 2011, s. 125-146.

Ann-Magritt Austenå: Arven etter Sataniske vers. Den politiske kampen om ytringsfrihet og religion. Oslo: Cappelen Damm 2011.

Sindre Bangstad: "Islamofobi, rasisme og religionskritikk", i Kirke og Kultur 2011: 4, s. 247-259.

Synnes, Ronald 2010: Religiøsitet blant unge muslimer og kristne i Oslo – En komparativ analyse av åtte unge muslimers og kristnes fortellinger i et kjønnsperspektiv. Masteroppgave, Master in Religion, Society and Global Issues, Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo.

Freweini Katerina Weldeghebriel: ”En rammeanalyse av karikatursaken i Norge.” Masteroppgave ved IKOS, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo, 2008. Sjå samandrag og fulltekst i Duo.

Sükrü Bilgic: kap. "Menneske, religion og kultur" og "Islam og kristendom", i Hovedfaktorer i integrering, Oslo: Kulturbro forlag 2008, s. 115-230.

Iselin Jørgensen: "'Hvordan kan du som er jøde, be meg, en samaritansk kvinne om å få drikke?' Om prestens rolle som sjelesørger i møte med muslimer". Spesialoppgave i teologi, Det teologiske fakultet, UiO 2007. Tilgjengeleg online.

Oddbjørn Leirvik: "Kva var karikatursaka eit bilete på?" Kirke og Kultur 2: 2006, s. 147-160.

Oddbjørn Leirvik: Islam og kristendom. Konflikt eller dialog? Oslo: Pax 2006, særleg kap. 1-2: ”Når byrja det her på berget?” og ”Kultur- og religionsmøte”.

Vebjørn Selbekk: Truet av islamister. Oslo: Genesis 2006.

Fatih Alev, Lissi Rasmussen, Lena Larsen og Oddbjørn Leirvik: ”Kristen-muslimske relationer i nutid og fremtid”, i Lissi Rasmussen og Lena Larsen (red.): Islam, kristendom og det moderne. København: Tiderne Skifter 2004, s. 202-215.

Oddbjørn Leirvik: ”15 år med kristen-muslimsk dialog i Norge", i Norsk Tidskrift for Misjon 3:2003, s. 131-146.

Johanne Håvarstein: Kristen-muslimsk religionsdialog i Norge. Hovedoppgave i religionshistorie, Universitetet i Oslo, 2002 > sjå samandrag i Duo.

Oddbjørn Leirvik: Religionsdialog på norsk; Pax forlag, 2. utg. Oslo 2001. Kap. 5.2: "Møtet mellom kristne og muslimar i Noreg". Jf. tilsvarande kap. i 1. utg., 1996.

Anne Hege Grung og Lena Larsen: Dialog med og uten slør. Oslo: Pax 2000. Boka byggjer på eit dialogprosjekt mellom muslimske og kristne kvinner i Oslo.

Jan Opsal: "Islams møte med norsk kristendom", Tidsskrift for Kirke, Religion og Samfunn 2:1999, s. 169-180.

Inge Eidsvåg og Lena Larsen (red.): Religion, livssyn og menneskerettigheter; Universitetsforlaget, Oslo 1997. Rapport frå dialogprosjekt med muslimsk deltaking.

Oddbjørn Leirvik/Inge Eidsvåg (red.): Fellesskapsetikk i et flerkulturelt Norge; Universitetsforlaget, Oslo 1993, s. 33-128: Rapport frå tverr-religiøst samtaleforum, med muslimsk deltaking.

Oddbjørn Leirvik: "Abrahams barn. Møte mellom kristne og muslimar i Norge"; i Syn og Segn 1993:4, s. 305-315.

Oddbjørn Leirvik: "Møtet med islam – i Europa og i Norge"; i Kirke og Kultur 1993:1, s. 65-72.

Oddbjørn Leirvik, Oddvar Hatlehol: "Kristne og muslimer – fiender eller frender? Hva gjør vi hverandre til i nærmiljøet?", i Norsk Tidsskrift for Misjon 1992:1, s. 22-35.

Oddbjørn Leirvik: "Kyrkja i kontakt med Islam i Norge", i NIKI-guiden 1992:1-2, s. 35-48 (utg. av Norsk Institutt for Kristendom og Islamstudier).

Nora Ahlberg: "Muslimer i møte med det norske samfunn – det norske samfunn i møte med muslimer"; i E. Karlsaune og D. Rian: Kultur, religion, identitet. Norsk samfunn og skole som møtested for kulturer; Tapir, Trondheim 1990, s. 69-85.

Oddbjørn Leirvik: Møte med islam; Pax, Oslo 1990, 145 s. Om muslimsk mangfald i Norge, tilhøvet mellom kultur og religion, og kristen-muslimsk dialog.

Tove Nicolaisen: "De tror på ordentlig". Muslimer og kristne møtes i Norge. Analyse av en usynlig dialog; Hovedoppgave i kristendomskunnskap, Menighetsfakultetet 1990. Empirien er intervju med muslimske kvinner.

 

8 RELIGIONSPOLITISKE PERSPEKTIV

Aina Hammer: Mangfold og legitimitet : religiøse symboler i politiets og Forsvarets uniformer. Masteroppgave i religionshistorie, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo 2010.

Trine Mikkelsen Aslaksen: "Plass til islam i Norge? En studie av Fremskrittspartiets holdning til muslimer og islamsk praksis i Norge.” Masteroppgave i religionshistorie, UiO 2006.

Oddbjørn Leirvik: ”Livssynsminoritetane si haldning til statskyrkja", i Endring og tilhørighet: Statskirkespørsmålet i perspektiv (red. Ulla Schmidt), Trondheim: Tapir akademisk forlag (KIFO-Perspektiv) 2006, s. 211-220.

Shoaib Sultan: “Staten, kirken og muslimene”. I Njål Høstmælingen, Tore Lindholm og Ingvill T. Plesner (red.): Stat, kirke og menneskerettigheter. Oslo: Abstrakt forlag 2006, s. 140-153.

Oddbjørn Leirvik: "Christianity and Islam in Norway: Politics of Religion and Interfaith Dialogue." Canadian Diversity, vol. 4, no 3: 2005, s. 7-10.

Oddbjørn Leirvik: "Christian-Muslim Relations in a State Church Situation: Politics of Religion and Interfaith Dialogue", i Jamal Malik (red.): Muslims in Europe. From the Margin to the Centre. Münster: LIT Verlag 2004, s. 101-114.

Oddbjørn Leirvik: "Islam and Christian-Muslim Relations in Norway. Popular realities, political and religious responses, interfaith cooperation", Islamochristiana vol. 29, 2003, s. 121-140.

Shoaib Mohammad Sultan: "Muslimer i statskristendommens land", i Didrik Søderlind (red.): Farvel til statskirken? En debattbok om kirke og stat. Oslo: Humanist forlag 2005, s. 83-92.

Inger Furseth: Muslims in Norwegian Prisons and the Defence. KIFO Rapport nr. 15. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag 2001

 

9 MUSLIMAR I NORSK SKULE

Audun Toft: «Dilemmaet islam». Religion og livssyn 1: 2019, s. 3-9.

Frode Kinserdal: «Masteroppgave om norske menn som har konvertert til islam» og «Hvordan kan du som religionslærer jobbe med temaet konversjon i klasserommet? Religion og livssyn 1: 2019, s. 50-60.

Audun Toft: «Inescapable News Coverage: Media Influence on Lessons about Islam I Knut Lundby (red.): Contesting Religion. The Media Dynamics of Cultural Conflicts in Scandinavia. Berlin/Boston: De Gruyter 2018, s. 259-278.

Audun Toft: «Islam i klasserommet. Unge muslimses opplevelse av undervisning omg islam I Ida Marie Høeg (red.): Ungdom og religion, Oslo: Universitetsforlaget 2017, s. 33-50.

Molstad, Marianne: Kvinnesyn i islam En kvalitativ undersøkelse av lærebøkene i religion- og etikkfaget i den videregående skole. Masteroppgave i Religions- og etikkdidaktikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, 2015.

Samdal, Astrid Gravdal: En kvalitativ studie om forholdet mellom unge muslimers tro og fremstillingen som gis i religion- og etikkfagets lærebøker i den videregående skolen. Masteroppgave i Religions- og etikkdidaktikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, 2013.

Beate Marswall: "Muslimske elevers møte med religion i den norske skolen", i Religion og livssyn 2: 2010, s. 55-61 (byggjer på masteroppgåve).

Oddbjørn Leirvik: "Islam and education in Norway", i Ednan Aslan (red.): Islamische Erziehung in Europa/Islamic and education in Europe. Wien: Böhlau Verlag 2009, s. 301-324.

Hildegunn Valen Kleive: "Muslimske jenter, utdanning og KRL-faget i Distrikts-Norge", i Religion og livssyn 4: 2007, s. 50-58.

Helene Lindqvist: "Usynliggjøring av det nære? Islam i grunnskolens KRL-fag", i Religion og livssyn 2: 2007, s. 43-48.

Helene Lindqvist: "Foreldet og fjern eller høyst aktuell? Om islam i grunnskolens KRL-fag". Masteroppgave i religionsvitenskap, Universitetet i Bergen 2006.

Eystein Gullbekk: "Med dialog på timeplanen. Halima sin KRL-time", i Norsk Pedagogisk Tidsskrift 2/3: 2004, s. 128-144.

Olav Hovdelien: ”Muslimer og KRL - hva er problemet?” Bedre skole 1: 2002, s. 89-94.

Nasim Riaz: "Vuderinger av KRL-faget", i Religion og livssyn 3: 2000, s. 34-37.

Mohammad Bouras: "Islams plass i skolen"; i Lars G. Lingås/Liv London (red.): Likhet eller likeverd? En kritikk av det nye kristendomsfaget i grunnskolen; Humanist forlag, Oslo 1996, s. 62-70.

Jan Opsal og Inger Lise Skauge: Muslimer i norsk skole. En ressursbok for lærere; Kulturbro forlag, Oslo 1996.

Sissel Østberg: Koranen, Bibelen eller Mønsterplanen? Om verdipluralismen i den flerkulturelle skole; Cappelen, Oslo 1992, 106 s. Fokus på skolens møte med muslimer i Oslo. Fleire bidragsytarar.

Sidsel H. Grande: Muslimer i norsk grunnskole. Kulturmøte og kulturkonflikt; Hovedoppgave i Religionsvitenskap, Univ. i Oslo 1989.

 

10 ISLAM I NORSKE MEDIER/PÅ INTERNETT

Torbjørn Nicolai Johansen: «En falsk religion som fører mennesker vill.» Hva er islam ifølge meningsytringer i Dagen? Masteroppgåve i Religion og samfunn, Det teologiske fakultet, UiO, 2019.

 

Retriever: «Islam og muslimer i norske medier i 2016.» Oslo: Fritt Ord og Retriever.

Caroline Løkting Johansen: Islam i norsk presse. En kvalitativ studie av elevers refleksjoner rundt fremstillinger av islam i norske aviser.  Masteroppgave i Etikk- og religionsdidaktikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, 2016.

Martin Viggen: Norsk islam-debatt: En sammenligning av islam-debatten i Aftenposten før og etter 22/7. Masteroppgave i religionshistorie, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo 2015.

Bradley, Sigrid Helene: Je suis Charlie? Fra lærebøkene til samfunnsdebatten: En komparativ diskursanalyse av fremstillingen av karikaturstriden i lærebøkene i Religion og etikkfaget på videregående skole og i et utvalg avisartikler. Masteroppgave i Religions- og etikkdidaktikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, 2015.

Anders Firing Lunde: «- Det er opp til muslimene. Redaksjonelle ledere om islam i den norske offentligheten.» Masteroppgave i medievitenskap, Universitetet i Oslo, 2013.

Sindre Bangstad: "Inclusion and exclusion in the mediated public sphere: the case of Norway and its Muslims", Social Anthropology/Anthropologie Sociale 3: 2013, s. 356–370.

Kim André Sundsby: Stolthet og fordom - Fordommer om islam og muslimer i fremmedkrigerdiskursen. Masteroppgave i Religion og samfunn, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, 2014.

Astri Gryt: Islam i den norske offentligheten. En diskursanalyse av artikler fra Aftenposten og VG i 1988, 1998 og 2008. Masteroppgave i Religion og samfunn, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, 2012 > sjå samandrag og fulltekst i Duo.

Sindre Bangstad: "The morality police are coming! Muslims in Norway's media discourses". Anthropology Today Vol. 27, 2011: 5, s. 3-7.

Oddbjørn Leirvik: "The Cartoon Controversy in Norway: The New Christian Right and Liberal Fundamentalism confronting Islam?" I Ulrika Mårtensson m.fl. (red.): Fundamentalisme and Communication: Culture, Media and the Public Sphere. Vol. 2 of Fundamentalism in the Modern World. London: I.B. Tauris 2011, s. 125-146.

IMDI: «Innvandrere i norske medier: Medieskapt islamfrykt og usynlig hverdagsliv.» Årsrapport 2009. Oslo: IMDI 2010.

Anne Grete Kjelling: "Å forhandle om identitet - unge umuslimer om mediebildet av islam". Masteroppgave i religionsvitenskap, NTNU, 2009.

Kari Stokke Nilsen: ”Imamens rolle i norske aviser. Endringer etter etablering av moskeer i Oslo, med vekt på årene 1988, 1998 og 2008.” Masteroppgave i Religion og samfunn, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, 2010. Sjå samandrag og fulltekst i Duo.

Odd Aksnes: “Islam som journalistisk utfordring. En analyse av Aftenpostens arbeid med islamrelaterte saker.” Masteoppgave i kristendom, Det teologiske menighetsfakultet, Oslo 2010.

Henrik Reintoft Christensen: “Religion and Authority in the Public Sphere. Representations of Religion* in Scandinavian Parliaments and Media” [* inkl. Islam]. PhD-avhandling, Århus Universitet, 2010.

Carl-Fritjof Bergan: «’Hvor mange ganger må man påpeke skillet mellom islam og det muslimer faktisk gjør?’ En studie om definisjonsmakt på islam.no». Masteroppgave i sosiologi, Universitetet i Bergen, 2010.

Anne Grethe Kjelling: “Å forhandle om identitet – unge muslimer om mediebildet av islam». Masteroppgave i religionsvitenskap, NTNU Trondheim, 2009.

Mari Tveitereid: «Spørsmål og svar på islam.no: Muslimsk rådgivning på Internett.» Masteroppgave i religionshistorie, Universitetet i Oslo, 2007.

Shoaib Sultan: ”Mediene hetser norske muslimer”. Samtiden 1: 2006, s. 18-28.

Bård Amundsen: "Islam i mediene"; i Long Litt Woon (red.): Fellesskap til besvær? Om nyere innvandring til Norge; Universitetsforlaget, Oslo 1992.

 

11 STUDIET AV ISLAM I NORGE

Nora S. Eggen: "From Handmaiden of Theology to Handmaiden of Area Studies: Philological Approaches to Arabic-Islamic Studies in Norway." Islam and Christian-Muslim Relations 4: 2018, s. 445-464.

Ulrika Mårtensson and Eli-Anne Vongraven Eriksen: «Accurate Knowledge: Implications of ‘Lived Islamic Theology’ for the Academic Study of Islamic Discourses». Islam and Christian-Muslim Relations 4: 2018, s. 465-483.