Islam er individualistisk

Av Shoaib Mohammad Sultan

Statsviter - Sekretær, Islamsk Råd Norge

 

Aftenposten 24. september 2004

 


 

Professor emeritus Sigurd Skirbekk har en del påstander om islam og muslimer i artikkelen "Islam er mer monolittisk"  (Aftenposten 21.sept.) som jeg synes fortjener svar.

 

Hvis professor Skirbekk tar en grundig titt på de aller minst demokratiske av de muslimske statene, og leter etter fellestrekk ved disse vil han oppdage at de fleste (faktisk alle sammen) har vært, eller er, tett knyttet opp til vestlige interesser.  Det er vi i vesten som har dyttet disse despotiske tyrannene på den muslimske befolkningen, siden vi ikke ønsker alternativet; en regjering som, gud forby, skulle finne på å sette sitt land og sitt folks interesser i høysetet fremfor våre interesser. Derfor synes jeg professor Skirbekk skal være noe mer ydmyk og forsiktig når han skriver ting som at "det er trekk ved islamsk-dominerte samfunn som vanskeliggjør en demokratisk utvikling." Vi i vesten bør holde oss langt unna en moraliserende holdning som dette, spesielt når det er vi selv  som står bak, om ikke direkte er, problemet.

 

Det er faktisk ingen sura i koranen som taler imot at noen konverterer vekk ifra Koranen, men tolkninger  folk har gjort av andre religiøse kilder. Ifølge enkelte er da selv disse tolkningene feilaktige, men det er en helt annen diskusjon som vi ikke rekker her. Sivilisatoriske forskjeller mellom den muslimske og den kristelig-vestlige sivilisasjonen finnes helt klart, noe annet ville da være ganske merkelig, men langt flere forklaringer finner man hvis man tar utgangspunkt i maktpolitiske spill fra stormaktene i disse områdene.

 

Jeg må innrømme at det er noe i Professor Skirbekk sin artikkel jeg ærlig talt ikke forstår. Jeg tenker da på hans påstand om at kristendommen alltid har fokusert på individetikk og individuell frelse, underforstått at islam ikke gjør det. Var det denne individetikken og denne individuelle frelsestanken som stod bak de blodige korstogene i middelalderen? Lite godt som kom  ut av det! Apartheid regimet i Sør Afrika brukte også kristendommen som et skjold for å forsvare sine overgrep, men man angriper da vel ikkje kristendommen med utgangspunkt i dette? Jeg mener også å huske at den ortodokse kirke i Serbia heller ikke syntes at det å plyndre, myrde og voldta muslimer var et problem med den individuelle etikken.  Nå var det faktisk også slik at profeten Mohammad (fvmh) preket om individets direkte ansvarlighet overfor Gud, (noe som en vel kan enes om at er det samme som individualisme,) hele 900 år før Martin Luther fremmet den samme type tanker. Kanskje fokus fra professor Skirbekk burde settes på dette, det kunne vise seg å bli mer produktivt.

 

Islam har fra begynnelsen sameksistert med en rekke forskjellige religioner og kulturer, og bærer da sterkt preg av dette, hvordan dette kan forstås som å være monolittisk er meg noe ubegripelig må jeg innrømme. Jeg må også si meg veldig skuffet med professorens valg av sannhetsvitner, selv om det på mange måter forklarer hans synspunkter. Bernard Lewis er en kontroversiell orientalist som er kjent for meget sterke anti-muslimske standpunkter. Max Weber var en på mange måter briljant sosiolog, men hans bilde av islam er grunnleggende feil. Hans prosjekt var i forhold til verdensreligionene å sammenligne disse og kulturen rundt dem med Oksidenten, dvs Vesten. Mange har beskyldt Weber for direkte rasistiske holdninger. Om Weber virkelig var en rasist eller skal jeg ikke si, men det burde nesten være ubestridelig at mannen i hvert fall ikke var upartisk.

 

Dette er neppe forfattere en bør studere om det er en nøytral og kunnskapsmessig riktig forståelse av islam en er ute etter. Ønsker man å bygge opp rundt en konfrontasjonslinje er det imidlertid helt klart anbefalt litteratur.