Islam og kristendom

VG VG 2006-01-29

STEN INGE JØRGENSEN

Side: 67

 

 

Terningkast 4 Oddbjørn Leirvik: «Islam og kristendom - konflikt eller dialog?» 303 sider Kr. 298,-, Pax

 

Ekspertene har stått i kø de siste årene for å fortelle at det etniske nordmenn opplever som mest kontroversielt i innvandrermiljøene, har mer med kultur enn religion å gjøre.

Og vi har etter hvert lært oss at det er stor forskjell mellom muslim og muslim, slik det også er blant kristne. Med dette i bakhodet virker det i overkant ambisiøst når religionsviter Oddbjørn Leirvik i sin nye bok vil slå et slag for dialog mellom kristendom og islam. For hvem skal representere hvem?

Forfatteren er klar over dette problemet, og styrer delvis unna det ved å gå kulturhistorisk og teologisk til verks. På den ene side forteller han om samliv og konflikter mellom befolkningsgrupper fra de to religionene gjennom historien. Sitater fra kjente og ukjente religiøse personligheter trekkes frem. På den annen side dukker han ned i de hellige skriftene på jakt etter formuleringer som kan si noe om rommet for dialog. Er posisjonene fastlåste? Sliter fortolkerne med noen av de samme utfordringene?

Leirvik er kanskje Norges fremste kjenner av forholdet mellom islam og kristendom, og trekker frem mye spennende materiale. Boken kan nok bli obligatorisk lesning for kristne og muslimer som er opptatt av å bygge broer.

Det er mer tvilsomt om den sekulære leser, som kanskje først og fremst oppfatter teologiske spissfindigheter som konfliktskapende i seg selv, lar seg overbevise om at samlivsproblemer i et multikulturelt samfunn kan overvinnes gjennom et religiøst språk. Men Leirvik får godt frem hvor mye de to verdensreligionene har til felles, og gir tallrike eksempler på områder der det virker åpenbart at liberalt innstilte krefter kan gjøre felles sak.

 

©VG