Intervjuserie i Klassekampen i august 2005 om religionen si stilling i det norske samfunnet og behovet for religionskritikk