MUSLIMER, KRISTNE OG STORSAMFUNNET 2000 Oversikt v/ O. Leirvik

Mediesaker:

* Bønneropsaka fikk store mediaoppslag i Osloavisene, Rogalandsavisene og i radio/TV, og har snart blitt behandlet på alle tenkelige politiske og forvaltnings-messige nivå. Ulike holdninger både blant kristne og folk flest har blitt avdekket.

* TV2-programmene om kvinnelig omskjæring fikk konsekvenser på mange plan, og reiser mange spørsmål om muslimske jenters stilling, mulig dobbelkommunikasjon hos religiøse ledere, medienes arbeidsmåte, religion og kultur, og åpenhet i dialogen.

* Stor medieoppmerksomhet omkring Lena Larsen som ny leder for Islamsk Råd.

* "Brobyggerne", en serie dialogprogrammer på NRK 1 med både kristen og muslimsk (Kadafi Zaman) deltakelse, fikk mye positiv oppmerksomhet

* En del oppslag i Osloavisene om en evt. tverrpolitisk "muslimsk enhet" i bystyret viste etter hvert at partilojaliteten (evt. skillet borgerlig/sosialistisk) var overordnet.

"Dialog med og uten slør":

Årets dialogbegivenhet på bokfronten! Anne Hege Grung og Lena Larsens bok kom ut i oktober – som en moden frukt av et kreativt arbeid av forfattere, fotograf og forlag. Bokprosjektet reflekterer et kvinnedialogprosjekt som går tilbake på et initiativ fra Kontaktgruppa i 1997. Boka har fått positiv medieoppmerksomhet. En stor lanseringsfest i moskeen til Islamic Cultural Centre samlet mange av de som har vært aktive i kristen-muslimsk dialog i Osloområdet, og flere andre.

Dialogprosjekter, dialogkonferanser, dialogmøter:

* Stor dansk-norsk konferanse om kristendom og islam: "Konfrontasjon eller dialog?",Oslo, 10.-12. mars 2000, arrangert av Fondet for dansk-norsk samarbeid. Flere medlemmer av Kontaktgruppa for Mellomkirkelig Råd og Islamsk Råd deltok på konferansen. Sammen med representanter for det danske Islamisk-Kristent Studiecenter deltok Oddbjørn Leirvik og Abdullah Tanatar på evalueringsmøte i København, der det også ble lagt planer for to nye konferanser i 2001 og 2002.

* Både Den norske kirke, Frikirkerådet og Islamsk Råd har vært aktive deltakere i Verdikommisjonens nasjonale dialog om tro og livssyn, og arbeidet sammen bl.a. om skolesaker, samlivs- og familiespørsmål og religionsfrihetssaker.

* Både i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn og Oslo-koalisjonen for tros- og livssynsfrihet har kristne og muslimer et forpliktende samarbeid med hverandre, og med de øvrige tros- og livssynssamfunn i Norge.

* Noen eksempler på dialogmøter:

> Emmaus arrangerte i februar en dialogkveld om "Hellig lyd" med muslimsk (Bazim Ghozlan), kristen og hindu innleder, og i mars et møte om "Kropp, helse, helbredelse" med kristen og muslimsk (Trond Ali Linstad) innleder.

> I oktober-november arrangerte Emmaus et firekvelders kurs i kristen-muslimsk dialog i oktober-november. Innledere: Anne Hege Grung, Lena Larsen og Oddbjørn Leirvik.

> Kebba Secka og Oddbjørn Leirvik delte dialogerfaringer med en stor delegasjon kristne fra kirkerådene i Sudan, i regi av Norges Kristne Råd (i august). Møtet var et resultat av et vedtak i Kontaktgruppa om å prøve å gjøre noe sammen i forhold til situasjonen i Sudan.

> Nasim Riaz og Oddbjørn Leirvik deltok på møte om kristendom og islam i Tonsen menighet/Bjerke bydel (Oslo) i september.