Muslimer, kristne og storsamfunnet:
noen begivenheter i 1999

Oversikt ved Oddbjørn Leirvik

 

POLITIKK:

* To besøk fra statsminister Bondevik andre regjeringsmedlemmer hos muslimske organisasjoner, april og august - med samtaler med Islamsk Råd og åpent møte i Jamaat e-Ahl-e Sunnat. Oppslag i Vårt Land 13.4.: "Bondevik i lære hos muslimene".

* Flere moskébesøk fra Oslos ordfører Per Ditlev Simonsen og andre Høyre-politikere under kommunevalgkampen i august. Mer positivt fokus på innvandrere og muslimer enn i tidligere valgkamper.

* Store demonstrasjoner mot KRL-faget på FN-dagen 24.10., i Oslo og andre byer, med paroler som "Nei til kristentvang i skolen", "Ja til fritak, nei til tvang" og "Kristen evaluering en provokasjon!"

* Islamsk Råd innledet sin rettssak mot staten 25.10., for å få prøvd bortfallet av fritaksretten i KRL-faget mot norsk og internasjonal lov.


STØRRE SAMARBEIDS- OG DIALOGPROSJEKTER:

* To sentrale muslimer (Kebba Secka og Nasim Riaz) deltar aktivt i Verdi-kommisjonens arbeid. Verdikommisjonen har initiert lokale dialoger i flere norske byer.Verdikommisjonen og Samarbeidsrådet åpnet en ny, stor nasjonal dialog om tro og livssyn 11.11.99, med mange kristne og muslimske deltaker, og Kongen til stede.

* Løpende kontakt i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, som også er med i Oslo-koalisjonen for tros- og livssynsfrihet der muslimen Lena Larsen er koordinator.


MØTER:


* Stort møte 10.5. mellom kristne og muslimske ledere i regi av Norges Kristne Råd. Vårt Land: "Aldri før har et så bredt utvalg av kristne og muslimske ledere vært samlet til møte i Norge ... Muslimsk-kristen dialog for å hindre rettssak (om KRL-faget)...".

* Stor "International Peace Conference" i Oslo 13.8.99 i regi av Idara Minhaj ul-Quran, med besøk fra Tahir ul-Qadri (hovedattraksjon) og andre internasjonale gjester. Norske gjester/paneldeltakere: Per Ditlev Simonsen, Anders Sjaastad (Høyre), Åse Kleveland (Arbeiderpartiet). Mange hundre muslimske tilhørere.

* Biskop Gunnar Stålsett hadde møter med muslimske ledere under en visitas i Grønland menighet, og talte om religionsfrihet og religionenes felles bidrag til fred på Pakistans uavhengighetsdag i august (Oslo).

* Muslimske ledere deltok på Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) sin jubileumskonferanse i Oslo om religionstoleranse (oktober).

* Pinsevennen og misjonæren Aril Edvardsen ("Troens Bevis", Sarons Dal) arrangerte en kristen-muslimsk konferanse om "Universal Peace and Harmony" 23.-26. november: møte i moské på Holmlia sammen med pakistanske gjester, mange lokale muslimer og imamer/muslimske ledere fra Oslo; møte i pinsemenighet i Bærum med muslimske gjester; møter i Sarpsborg med lokale og internasjonale deltakere (bl.a. ambassadører). Jf. hans tilsvarende møter internasjonalt (bla. Pakistan og Palestina).

* Ibrahim Saidy (The Islamic Movement) og Helge Kvanvig (Det teologiske fakultet) hatt to dialoger om "Abraham: én stamfar, flere fortellinger" i Emmaus (Paulus kirke, 28.4.) og i moskeen til The Islamic Movement (17.11). Det siste møtet hadde fokus på Sara og Hagars historie.

* Nasim Riaz innledet til samtale på dialogmøte om verdier i Fossum kirke (april).

* Mohammad Bouras og Oddbjørn Leirvik innledet om kristen-muslimsk dialog på møte under Olavsdagene i Sarpsborg, 5.8.

* Kurs om kristen-muslimsk dialog i Emmaus, nov.-des. (Anne Hege Grung, Oddbjørn Leirvik, Nasim Riaz).

* Møte i MRA om KRL-faget 22.11., med bl.a. Erling Pettersen og Kebba Secka.

MEDIA:

* Kronikk av biskop emeritus Per Lønning i Aftenposten 19.2.99, under overskriften "Finnes det ‘islamisme’ i Norge"? Tok bl.a. opp Tahir ul-Qadris (Idara Minhaj ul-Quran) angrep på kristendommen i hans skrifter. Besøk fra Per Lønning hos Idara Minhaj ul-Quran i Oslo etterpå.

* Vårt Land har oppslag om en amerikansk forskningsrapport som viser at "det er sunt å tro på Gud" - illustrert med et stort intervju med Nasim Riaz (Islamic Cultural Centre/Islamsk Råd) under overskriften "Gud gir den troende en ro i hjertet som ingen psykiater kan gi" (24.7.).

* Kristne og muslimer aktivt med i NRK TVs dialogprogrammer "Gudene vet", sendt sommer/høst - om hellige skrifter, krig og fred m.m.

* Mange media-oppslag om KRL-faget - gir oppslagene folk inntrykk av konflikt mellom muslimene og staten, eller mellom muslimer og kristne?

* Som vanlig en del oppslag om "muslimsk kultur" og "norsk kultur", bl.a. om arrangerte ekteskap/tvangsekteskap (ingen kirkeledere har uttalt seg i saken).


BØKER OM ISLAM OG KRISTENDOM:

* De "første generasjons"-lærebøkene for KRL-faget er nå ferdige, med læreverk som gir en bred presentasjon av kristendom, islam og andre religioner side om side. Jan Opsal er medforfatter og ansvarlig for islamstoffet i et av læreverkene. Under arbeidet med lærebøkene har muslimske representanter vært med og gitt høringsuttalelser til Nasjonalt Læremiddelsenter, i rammen av den godkjennings-ordningen for lærebøker som KUF høsten 1999 signaliserte at en nå vil oppheve.

* Anne Hege Grung og Lena Larsens bok om ´Kvinner i dialog - med og uten slørª blir utgitt av Pax forlag 2000. Sammen har de presentert prosjektet bl.a. i NRK, på et seminar om Kjønn og religionsdialog (Det teologiske fakultet, januar), og på en video produsert til Det teologiske fakultets fjernundervisning.

* Mohammad Bouras: "Islam på norsk", omtaler også kristen-muslimsk dialog i Norge.

* Oddbjørn Leirvik: "Images of Jesus Christ in Islam", med oppslag i Vårt Land: "Muslimene bærer med seg ulike bilder av Jesus", 2.6.99.


INTERNASJONALT:

* Felles brev fra Norges Kristne Råd, Mellomkirkelig Råd og Islamsk Råd til ledere i Eritrea og Etiopia, med oppfordring til fredsslutning (7.6.99).