Spår kristen-muslimsk allianse

Fædrelandsvennen, 18. mar 2008, side 12

Tekst: Lars Hollerud og Kjetil Reite

Konservative kristne og muslimer kommer til å samle seg i kampen mot et mer «ugudelig» samfunn. Det mener en av landets fremste islameksperter

KRISTIANSAND

- Vi kommer til å se mye mer av det fremover. Alliansen kommer blant annet til å bestå av kristne og muslimer som vil forsvare felles familieverdier, sa professor Oddbjørn Leirvik under et foredrag på Universitetet i Agder på onsdag.

Han trekker fram Kristiansand som eksempel der frikirkepastor Jan Gossner og Muhammed Arshad Dar, leder av Det Muslimske Trossamfunn Kristiansand, var med på et opprop mot kjønnsnøytral ekteskapslov for tre år siden.

- Det er det eneste eksempelet jeg kjenner til i Norge, men jeg tror vi vil få se mer av det fremover, sa Leirvik.

ALLIANSE. Leirvik er professor ved Teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Møte mellom kristendom og islam er et av hans spesialfelt.

Og det møtet skjer altså ikke bare gjennom konfrontasjoner og dialog, men også gjennom å bygge allianser.

- Hvis du ser på den norske kirke, så har den beveget seg i liberal retning i mange forskjellige saker. Dette vil skape reaksjoner, og en del verdikonservative vil oppdage at de kan finne felles saker med muslimene, sier Leirvik til Fædrelandsvennen.

Internasjonalt er slike allianser vanlige. I FN har katolikker og muslimer samlet seg i spørsmål om prevensjon, abort og kvinners rettigheter.

Slike allianser kan altså bli vanlige i Norge også. I Norge har muslimen Mohammed Usman Rana kritiserte den norske offentlige debatten fordi konservative kristne blir marginalisert og karakterisert som «hjernevaskede og trangsynte fundamentalister». Blant annet i debatten om homofile skal få gifte seg.

- Denne følelsen av å være under press fra det sekulære samfunnet, er en måte å uttrykke seg på innen begge miljøer. Og følelsen er like ubehagelig for kristne som for muslimer. De får et slags skjebnefellesskap, sier Leirvik. Og legger til:

- Hvis noen har gått i mer liberale retning, så blir det gjerne sagt at det skjer fordi den sekulære staten har presset i den retningen. Det er en måte å snakke på som er vanlig begge steder.

SAMMENSATT. Leirvik tror at etter hvert som konservative kristne vil føle seg mer og mer presset fra det de mener er et samfunn som blir avkristnet, vil de søke samarbeid med muslimene. Men foreløpig er det konservative kristne sin kritikk av islam som har fått mest oppmerksomhet.

- Islam er en trussel, men kan også være en alliansepartner. Det viser bare hvor sammensatt dette er, sier Leirvik. Han ser også for seg allianser mellom liberale muslimer og liberale kristne, blant annet i homofilispørsmålet.

- Du vil nok se mer av det i Norge, men døren står bare så vidt på gløtt.

Tekst: Lars Hollerud og Kjetil Reite