11.03.2006. I vår egen anmeldelse av Mark Gabriels bok Islam og jødene, skrev vi:

Islam og jødene er altfor overbevisende og altfor utfordrende til å bli tiet i hjel eller ignorert. Det får ikke hjelpe at Gabriel er en glødende nykristen eller at boken hans tegner et forskrekkelig bilde av islams primærkilder. Bokens påstandsinnhold er saklig og ligger åpent for saklig dementi. Undertegnedes vurdering tilsier at eventuelle kritikere har en vanskelig oppgave foran seg.

Dette ser imidlertid ut til å ha vært en feilvurdering, i alle fall delvis, for islamforskeren Oddbjørn Leirvik har levert det som må betegnes som tungtveiende kritikk av visse påstander i denne boken. Konkret dreier det seg om Gabriels påstander om at over fire millioner egyptere ble drept under den islamske invasjonen av egypt, og at mer enn to millioner egyptiske kristne i de første to århundrene med islamsk herredømme fikk tungene skåret ut fordi de nektet å snakke språket til de arabiske, muslimske erobrere. Disse tallene, hevder Leirvik, er grovt overdrevne.

Vi har ingen innvendinger mot Leirviks kritikk, og ser oss nødt til å innrømme at det later til at Gabriel her har presentert grove faktafeil. Det er ingen tvil om at dette svekker Gabriels troverdighet som fagperson. Dessverre. For det at Gabriel opererer med overdrevne tall i de ovenstående eksempler, har liten eller ingen innvirkning på det vi betrakter som det viktigste bidraget fra Gabriels bøker, nemlig den faglige utlegning av det normative, teologiske grunnlaget for væpnet jihad og jødeforfølgelse innen islam. Vi har fortsatt inntrykk av at Gabriel besitter store kunnskaper på dette feltet, noe også Gabriels svarBasim Ghozlans kritikk synes å understøtte. Vi kan bare beklage at Gabriels bidrag på dette feltet er bragt i vanry.