Dagbladet

2003-05-22

 

 TERROR-TRUSSELEN - Ikke støtt USA

           

Mange norske muslimer advarer mot Bondeviks utenrikspolitikk.

  Norge støtter USAs kamp mot muslimer og kan bli terrormål.

  - Mitt råd til Bondevik er at Norge ikke må støtte USA. sier

Mehtab Afsar (31).

  Methab Afsar er oppvokst i Norge. Han er bydelspolitiker og

kjenner det muslimske miljøet godt og har hatt flere verv

i muslimske organisasjoner.

  - Jeg ser ikke bort fra at Norge er et terrormål, sier Afsar,

som legger til at han ikke ønsker at Norge skal være det.

Indonesia og Saudi-Arbaia er muslimske land, hvorfor skal ikke

terroren ramme Norge, spør han.

  Bondeviks feil

  - Jeg frykter at Norge er utpekt som et mulig terrorland.

Regjeringen Bondevik støtter USAs politikk som undertrykker og

dreper uskyldige mennesker. Det er en vits at USA kjemper for

å eksportere demokrati til andre land. Bare se på hva som

skjedde i Kuwait, Afganistan og Saudi-Arabia. Hvor

demokratiske har disse lande blitt, spør han.

  - En ideologi

  - Roten til terrorisme er at folk er undertrykt i sine

respektive hjemland. Terrorisme kan ikke bekjempes ved å gi

støtte til undertrykkende regimer, sier Afsar.

  - Terrorhandlinger har ikke noe med islam å gjøre. Al-Qaida

har blitt en gruppe som kjemper for undertrykte menneskers

rettigheter. Derfor får de stor støtte. Se på bin Laden. Han

er ikke lenger en person, men en ideologi.

  - Hvis ikke Vesten slutter å undertrykke fattige land så

kommer det til å bli en stor og blodig revolusjon, sier Mehtab

Afsar.

  - Ikke støtt USA

  - Mitt råd til Bondevik er at Norge ikke må støtte USA. Å

sende observatører og annet teknisk materiell til Irak,

undergraver ytterligere FNs posisjon i verden, samtidig som

det styrker USAs krigføring i landet. Krigen har ikke noe

hjemmel i Folkeretten. Det er å be om bråk, sier Afsar.

  Han mener at Norge ikke er forbredt på terror. Under sitt

opphold i Pakistan i fjor besøkte han den norske ambassaden.

Der la han merke til at den var dårlig sikret mot eventuelle

terrorangrep.

 

Billedtekst:

FRYKTER TERROR: Mehtab Afsar.