Source logo

 

Mindre fyll med muslim-venner

Dagsavisen 02:00 2005-08-21

Charlott lokland pettersen charlott.pettersen@dagsavisen.no

Seksjon: Innenriks Side: 4

 

 

Høy konsentrasjon av innvandrere gjør at nordmenn drikker mindre. - Flytt til østkanten, er alkoholforsker Ellen Amundsens råd til foreldre som bekymrer seg over ungdommenes drikkevaner.

 

Ikke alle norske tradisjoner er like helsebringende som skiturer og sild. Alkoholkulturen har alltid stått sterkt her nord. Forskning viser at norske ungdommer drikker stadig mer, og alkoholdebutantene blir yngre og yngre.

Ellen Amundsen hos Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus), får ofte spørsmål fra bekymrede foreldre om hva de skal gjøre med tenåringen som allerede har begynt å drikke.
- Hvordan kan de forhindre at ungene begynner så tidlig? Jeg anbefaler dem to ting: la barnet vokse opp i et miljø med mange innvandrere, og vær påpasselig og deltakende i livet deres.
Rådene fra Amundsen er basert på hennes avhandling «Norske alkoholvaner påvirker unge innvandreres drikkemønster - eller er det motsatt?».

Muslimer modererer

Studiet tok for seg samtlige tiendeklassinger i Osloregionen, både private og offentlige skoler. Amundsen forteller at resultatet viste store forskjeller i ungdommens drikkevaner i de ulike bydelene.

* Norske tenåringer på østkanten drikker langt mindre enn jevnaldrende på vestkantskoler hvor innvandrerprosenten er lik null.
* Ulik muslimsk bakgrunn viser ulike drikkemønstre. Langt færre pakistansk- muslimske 15-åringer har smakt alkohol, enn muslimsk ungdom med tyrkisk eller marokkansk opprinnelse. Minoritetsungdom har gjerne samme debutalder som de norske, men drikker langt sjeldnere.
* Konklusjonen er at unge innvandreres drikkemønster trekker mot norske ungdommers vaner, men - tenåringers alkoholbruk er langt mer moderat i områder med stor andel av muslimer.
Datagrunnlaget for Amundsens undersøkelse er fra 2001. En ny undersøkelse for å kartlegge ettervirkningene er på vei.
- Grunnlaget for framtidige alkoholvaner legges gjerne i 15-årsalderen. Det blir interessant å se om forskjellene blant de spurte fra 2001 har vedvart til voksen alder.

Endrer seg senere

Mohsan Basit (24) er student på Blindern, og medlem av muslimenes studentforening Ahmadiiya. Hans erfaring er at funnene fra Sirus-undersøkelsen stemmer.

- Jeg husker at kameratgjengen diskuterte dette for noen år tilbake. Flere av vennene mine, både norske og muslimske, bodde i Holmlia-området. Disse satt med inntrykk av at alkoholkonsumet var langt større blant ungdommer på vestkanten enn hos dem.
Mohsan tror noe av skillet vil jevne seg ut i studenttilværelsen.
- Da er minoritetsungdommen i mindretall og påvirkes lettere av flertallets holdning. I dag drikker jo flere av mine muslimske venner, men i mindre mengder, og mindre åpenlyst enn nordmenn flest. Kanskje gjelder det også for norske studenter som er oppvokst på østkanten, sier han.

 

©Dagsavisen