Vil etablere muslimske privatskoler
 
Den nye privatskoleloven gir næring til planer om muslimske skoler.
Minst to steder i landet jobbes det for å starte en nye skoler.
Islamsk Råd opplyser at interessen for denne typen privatskole er
økende.
 
Dagsavisen 22. mai 2003 
Av Hong Pham
 
*******************************************************************************

  - I dag ivaretar ikke norske skoler religionsfriheten. Det kan
muslimske privatskoler greie, sier Mohammad Hamdan, leder i Islamsk
Råd Norge (IRN).
 
  Han bekrefter at den nye friskoleloven allerede har gitt et dytt
til eksisterende planer om muslimske privatskoler. Konkrete planer
foreligger blant annet i Stavanger, og ifølge Hamdan vil
initiativtakerne nå forsøke å få fortgang i etableringen. Også den
eneste eksisterende muslimske skolen i Norge, Urtehagen skole i
Oslo, har fått henvendelse om å delta i etableringen av en ny
muslimsk skole. Urtehagen stiller seg positiv til å hjelpe, men vil
foreløpig ikke oppgi i hvilken by den nye skolen vil bli etablert.
 
  FOR FÅ SKOLER
Loven som vedtas av Odelstinget om 11 dager, vil gjøre det lettere
å etablere privatskoler. Staten vil blant annet dekke en større
andel av utgiftene.
 
  - I Norge eksisterer det i dag kun Žn muslimsk skole, og den er
lokalisert på Grønland i Oslo. Behovet og interessen for muslimske
skoler finnes også andre steder i landet, påpeker Hamdan.
  I Sverige er det etablert 20 muslimske skoler, etter at en
liberal privatskolelov ble innført for ti år siden. Nylig ble en av
disse skolene stengt som følge av anklager om systematisk vold og
tvang mot barn.
 
  IKKE SEGREGERING
Hamdan mener muslimske skoler i Sverige er dårlige eksempler, og
oppfordrer muslimer som går med etableringsplaner i magen til å se
ut over Europa for inspirasjon.
 
  - Målet må være å etablere skoler som har så høy pedagogisk og
faglig kvalitet at også etnisk norske barn og ikke-muslimer ønsker
å gå der. I Palestina og Kuwait for eksempel, velger muslimer å gå
på kristne privatskoler, og kristne velger å gå på muslimske
privatskoler. Dette skyldes at privatskolene er anerkjent for høy
kvalitet, sier han.
  Han frykter ikke segregering.
  - Til å begynne med vil det nok være en del skepsis mot skolen,
men etter hvert som skolen får opparbeidet seg et godt rykte, tror
jeg at også norske elever vil ønske å gå på muslimsk skole, sier
han.
 
  RELIGIONSFRIHET
Muslimske skoler skal gi samme undervisning i dag, men ha en ekstra
dimensjon som gir mulighet til islamsk oppdragelse, mener Hamdan.
Muslimske skoler skal samtidig legge bedre til rette for
religionsfrihet enn det offentlige skoler gjør i dag, påpeker han.
 
  - På disse privatskolene bør elever med annen religion enn
majoriteten få mulighet til fullt fritak fra religionsundervisning
som strider mot deres tro. Elever med fritak bør i stedet få tilbud
i undervisning om sin egen religion. Med KRL-faget, eksisterer ikke
denne form for religionsfrihet ved offentlige skoler i Norge, sier
Hamdan.
  Avslutningsvis nevner han at det i dag finnes mange kristne
privatskoler spredt utover hele landet, mens det bare eksisterer Žn
muslimsk privatskole. I dag bor det 70.000 muslimer i Norge, ifølge
Statistisk sentralbyrå.
  - Nå er det på tide at også norske muslimer blir visst tillit,

slik at også vi kan få etablere gode skoler, sier han.