Norske kvinner kan lære av muslimene
 
Den nye lederen for 70.000 norske muslimer, Mohammad Hamdan (36),
mener norske kvinner kan lære mye om familieverdier av muslimene.
 
Dagsavisen 7. mars 2003
Av Hong Pham
 
******************************************************************************
 - Muslimske kvinner er mer opptatt av sine barn og foreldrene. De
investerer mer tid og omsorg. Muslimske kvinner kan på den annen
side lære av norske kvinner å bli mer aktive i sine kvinnesaker,
sier norskkuwaitiske Hamdan. Rogalendingen er nå valgt til ny leder
for Islamsk Råd Norge (IRN), paraplyorganisasjonen for over 30
moskeer i Norge.
 
  Faren for utbrenthet er stor når man skal lede 70.000 norske
muslimer med bakgrunn i mer enn 36 nasjonaliteter. Det fikk hans
forgjengere erfare i debattene om omskjæring og tvangsekteskap.
 
  MISFORSTÅTT HJELP
Da den forrige lederen, Lena Larsen, takket for seg sist uke,
innrømmet hun at debatten om tvangsektekteskap hadde gjort det
vanskelig for henne å bygge bru mellom den muslimske og norske
befolkningen. Før hennes tid gikk en sliten Kebba Secka av som
leder etter at Kadra satte søkelyset på omskjæring.
 
  Mohammad Hamdan mener det fremdeles er mange utfordringer knyttet
til likestilling i noen etniske grupper, men har reagert sterkt på
hvordan en del norske feminister har forsøkt å hjelpe muslimske
kvinner.
  - Likestilling er å ha samme rettigheter og plikter. En del
norske personer mener muslimske kvinner vil være likestilt først
når de går i bikini og tar av seg sine religiøse hodeplagg. Slike
krav er propaganda, og har ingenting med likestilling å gjøre, sier
Hamdan.
  Han mener også at mediene har gjort for lite for å nyansere, og
understreker at kvinneundertrykkelse strider mot religionen islams
prinsipper.
  - I forskjellige etniske grupper som betror seg til islam er det
fremdeles utfordringer knyttet til likestilling. Det må vi jobbe
med, for kvinneundertrykkelse strider mot islamske prinsipper. Det
er ukultur. Kvinner skal ikke sitte hjemme. I profeten Mohammeds
tid var finansministeren en kvinne, opplyser Hamdan.
 
  RELIGIØS LIKESTILLING
To kvinner sitter i styret til IRN. Organisasjonen har også en egen
kvinnekomitŽ som arbeider for kvinners rettigheter. Den nye lederen
håper imidlertid at paraplyorganisasjonen kan konsentrere seg om
andre oppgaver enn å forsvare islams kvinnesyn i mediene.
 
  - Før vi snakker om likestilling mellom menn og kvinner, må vi få
likestilling mellom religiøse grupper i Norge. Vi pleide å få
statlig støtte til ungdomsaktiviteter, men den støtten ble tatt
bort samtidig som offentligheten begynte å stille flere krav til
arbeid mot tvangsekteskap. Vi er det største trossamfunnet etter
kristendommen i Norge, men føler ikke at vi blir respektert som
likeverdige, sier Hamdan.
 
  UTFORDRINGER
Han er opptatt av at 11. september gjorde muslimers hverdag verre
over hele verden. Brobyggingsarbeid utad for å endre norske folks
holdninger til muslimer vil imidlertid ikke være hans første
prioriterte oppgave som leder.
 
  - Mitt første mål er å styrke IRN rent organisatorisk og få
organisasjonen opp å stå. I dag jobber alle i styret frivillig og
alle har jobber på si. Fremdeles strides ulike menigheter om hvilke
dager man skal markere helligdager på. Vi ønsker oss blant annet en
fast stilling i administrasjon, sier Hamdan.
  Hamdan har bred erfaring som vil komme godt med. I 1994 var han
med på å etablere og lede Det Muslimske Fellesråd i Rogaland. Han
har blant annet jobbet for å koordinere markering av helligdager,
for å legge til rette for omskjæring av gutter på sykehuset og
spirituell oppfølging av muslimer i fengsel. I sitt nye lederverv
håper han å få tid til å sette søkelyset på muslimske pensjonisters
kår.