Pressemelding fra Islamsk Råd, 29. september 2004

 

Tar avstand fra terror!

 

Det bør anses som et selvfølge at IRN tar avstand fra all form for terror.

 

Uttalelsene til Basim Ghozlan som de siste dagene har skapt furore i

Norge har derimot ingenting med terrorisme som sådan å gjøre, noe som

er blitt gjort klart av Ghozlan og andre. Uttalelsene ble tatt

fullstendig ut av sin sammenheng.

 

Hovedtema i diskusjonen er om det er lov med bruk av kamikazesoldater

i en situasjon med okkupasjon. Det virker som om deler av det

politiske Norge har problemer med å  forstå at et folk ikke kan la seg

være okkupert i ro og mak i 50 år, noe som er skremmende med tanke den

motstandskampen nordmenn selv kjempet mot nazistene for nærmere 50 år

siden. Dette er den samme kampen palestinere kjemper i dag. IRN vil

likevel understreke at muslimer, selv etter for eksempel å ha vært

okkupert og undertrykt i 50 år, bør fremstå som  gode eksempler. Det

bør og skal taes helt klar avstand fra drap på barn og uskyldige

sivile, noe Basim Ghozlan også gjorde.

 

Det som ikke har kommet frem i media i like stor grad er at Ghozlan

under debatt i NRK radio, spurte Carl I. Hagen om han tok avstand fra

israelsk raketter og F16-aksjoner, som har drept langt flere

palestinske barn og uskyldige sivile, enn en selvmordsbomber noen gang

kan drømme om. Hagen svarte med at han forsvarer Israels rett til å

forsvare seg selv.

 

Dette er etter IRNs mening en langt større og mer avskylig holdning

enn å støtte den palestinske retten til å forsvare sitt land fra

okkupanter. Det at en norsk stortingspolitiker, som i sin tid talte

varmt for å selge våpen til Saddam Hussain, støtter terrorvirksomheten

Israel bedriver, er langt mer skremmende enn at en enkeltmenneske

mener at det bør være lov å kjempe imot okkupanter, noe som er del av

folkeretten.

 

Skremmende er at Hagens støtte til Israels terror mot barn og

uskyldige sivile ble møtt med stillhet fra den norske offentligheten,

mens Ghozlans støtte til den okkupertes rett til kamp mot de væpnede

okkupantene ble møtt med furore? Er det slik å forstå at statlig

terrorvirksomhet mot muslimer er en så akseptert del av den norske

"establishmentet" at denne typen uttaleser, som legitimerer Israels

terrorsime mot sivile ikke vekker avsky fra

menneskerettighetsorganisasjoner en gang. La oss understreke at

Hagen, under intervjuet, støttet en brutal rasistisk okkupants' rett

til å "forsvare" seg med massemord mot den okkuperte og undertrykte.

Og dette gjør han uten at en eneste person i Norge reagerer.

Skremmende!

 

Lilletun, Hagen, Simonsen og Petersen har alle i tur og orden bedt

muslimske organisasjoner om å fordømme terrorvirksomhet. Det virker

for IRN slik at det bare er muslimer og muslimske organisasjoner for

tiden som i det hele tatt fordømmer all form for terrorsime! Mens

organisasjoner som Amnesty, FRP, KRF m. fl. og politikere som Petersen

og Lilletun har en mer selektiv holdning til fordømmelse av

terrorvirksomhet. Er det slik å forstå at terror mot muslimer er

tillat og akseptert?

 

IRN forventer at denne typen misforståelser blir avklart av de nevnte

organisasjonene og politikerne. Som ansvarlig politikere har de en

plikt overfor det norske folk og det internasjonale samfunnet om hvor

de står i forhold til terrorvirksomhet, evt. gjøre det helt klart for

samfunnet om det nå er slik at det bare er terrorvirksomhet mot

muslimer som er akseptert, noe som langt på vei vil forklare de siste

dagers uttalelser.

 

IRN fordømmer uansett terror, enten det begås av sekulære, kristne,

jøder eller muslimer. Dessverre ser andre ut til å la sin fordømmelse

avhenge av hvem som begår terroren.

 

________[Sign.]_______

Mohammad Imran Mushtaq

Nestleder, IRN

 

_______[Sign.]________

Shoaib Mohammad Sultan

Sekretær, IRN