Religion in Norway: statistics

1. in English: Religions in Norway

2. in Norwegian: Religionsstatistikk for Norge – registrerte medlemstal

3. in Norwegian: Verdsreligionar i Norge – bakgrunn og medlemstal


back (Oddbjørn Leirvik's homepage)