Sju innvendinger mot islam


Basim Ghozlan: Religion er sjelden den
egentlige årsaken til konflikter.

(Foto: Håvard Sæbø)  

 

«KrF-leder spår norsk religionskrig». Egil Straume, leder i Volda KrF, skapte debatt da han i forrige uke målbar frykten for islam. Han forteller at telefonen ikke stod stille etter at han offentlig hadde spådd borgerkrig mellom kristne og muslimer i Norge i løpet av 10-15 år. Mellom 40 og 50 personer skal ha ringt, blant dem mange partikolleger, og bare én av dem var negativ til det Straume hadde sagt.

Men hva er det egentlig man frykter? Og hva mener egentlig muslimene om det? Vi har spurt forstander i Det Islamske Forbundet og tidligere imam, Basim Ghozlan, om hvordan muslimene forholder seg til det norske kristne er redde for.

• Avskaffelse av demokratiet

«Islam vil tvinge fundamentalistiske holdninger over på andre. Det finnes ikke ett velfungerende muslimsk demokrati.»

KrF-veteran Kåre Kristiansen til Vårt Land

– Påstanden er meget misvisende, og bygger på uvitenhet om hva islam er. Koranen sier helt klart at religion ikke kan tvinges på folk. Tro er en personlig sak, og det sier seg selv at man ikke kan tvinge noen til å tro, sier Basim Ghozlan.

– Det finnes ingen velfungerende muslimske demokratier, for det finnes ikke velfungerende muslimske stater heller. De landene Kåre Kristiansen kaller muslimske, er i praksis diktatoriske regimer. De fungerer ikke – fordi de ikke er muslimske.

• Mangel på politisk frihet

«Det finnes ikke full politisk frihet for arabere i noe annet land i Midtøsten enn Israel.»

Redaktør Finn Jarle Sæle i Norge idag

– Igjen handler dette om diktatoriske regimer som ikke har med islam å gjøre. I mange år er muslimer i Syria og Egypt blitt kastet i fengsel fordi de har kjempet for demokrati.

Det er også feil å si at arabere har full politisk frihet i Israel. Arabere i Israel har ikke rettigheter, mener Ghozlan.

• Intoleranse

«Enkelte muslimer viser en mangel på toleranse og forståelse for Norges kristne kulturtradisjoner.»

KrF-politiker og forstander ved Menighetssøsterhjemmet Gunnar Prestegård til Vårt Land

– Uttalelser som dette forstyrrer den forståelse og respekt som muslimer har for Norge. Alle muslimer i Norge visste at de kom til et kristent land, men de valgte likevel å komme hit. Årsaken er jo nettopp at de

setter pris på friheten til å uttrykke seg, tryggheten, det at de får lov til å være seg selv og ikke blir tvunget til å gjøre noe som strider mot sin egen overbevisning. Muslimene vet hva de går til, og det er ikke noe nytt for oss å være sammen med kristne. Men for mange norske er det nytt å snakke med muslimer. Det går selvfølgelig ikke an å generalisere og si at dette gjelde alle, men toleranse og frihet er jo årsaken til at muslimene i Norge forlot hjemlandet sitt og kom til Norge i stedet, påpeker Ghozlan.

– Konflikt blir det først når folk som Gunnar Prestegård skal representere de kristne, og når vi får våre «Gunnar’er» som skal representere muslimene, mener han.

• Religiøst begrunnet vold

«I en rekke konfliktområder verden over ser vi undertrykkelse og voldshandlinger i Allahs navn.»

Kåre Kristiansen til Vårt Land

– Jeg tror for det første at ikke alt dette er religiøs vold. Men noe er det sikkert, og det går i alle retninger. Muslimer mot kristne, kristne mot muslimer, muslimer mot muslimer og kristne mot kristne, alle bruker vold. Og selv om en konflikt er religiøs, hvordan kan man da automatisk legge skylden på muslimene? spør han.

– Jeg mener jeg kan leve side ved side med kristne i tusen år uten konflikt. På samme måte kan jeg krangle hver eneste dag med en muslimsk nabo. Jeg tror ikke religion er den egentlige årsaken til de fleste konflikter. Det ligger gjerne økonomiske, politiske eller etniske årsaker bak, og så spiller kanskje religion en supplerende rolle. Men enkelte grupper har interesse av å fremheve religion som årsak til konflikt. Det er også en måte å forenkle konflikten på. Jeg vil heller fremheve religionenes rolle som verktøy for å skape fred. Der er islam og kristendommen helt på linje, sier Ghozlan til Vårt Land.

• Snikinnføring av islam

«Jeg tror ikke det er lenge før det kommer et forslag om at korset i det norske flagget må vike.»

Lokallagsleder i Volda KrF, Egil Straume, til VG

– Jeg må spørre ham: Tror du eller tror du ikke på demokratiet? Jeg ville aldri brukt voldelige metoder for å fremme mine meninger, men jeg vil fortsette å tro det jeg tror. Hvis et flertall av den norske befolkning skulle ønske å fjerne korset fra det norske flagget, bør vi gjøre det. Jeg er åpen for at flertallet skal bestemme, og må spørre om han også er det.

– Jeg ser på det norske flagget som et flagg, ikke som et kors. Og i den grad det er et kors, så er det jo et symbol for Norge, der flertallet er kristne. Jeg ville ikke vært fornøyd om det ble bestemt at man i mitt hjemland Jordan, der 90 prosent er muslimer, skulle ha et kors i flagget. Hvis vi tror på demokratiet, må vi gi de demokratiske rettighetene til alle, sier Ghozlan.

• Menneskerettighetsbrudd

«I islam er politikk og religion to sider av samme sak, noe som særlig går ut over respekten for menneskerettighetene og kvinnene som gruppe.»

Kåre Kristiansen til Vårt Land

– Spørsmålet er hva han mener med menneskerettigheter. Islam gir alle en rekke rettigheter uten at noen har måttet tvinge det frem. Kvinnene har også sine rettigheter i islam. Det er stort sett de samme rettighetene som menn har, men på enkelte områder er det litt forskjellig. Det går på kvinnenes rolle i samfunnet, på samme måte som man skiller mellom menn og kvinner når det gjelder hvem som kalles inn til militærtjeneste i Norge, mener Basim Ghozlan.

• Kristen tilbakegang

«Der islam vinner frem, går kristendommen tilbake. Og jeg har absolutt mest tro på kristendommens positive, samfunnsbyggende virkning.»

Gunnar Prestegård til Vårt Land

– Misjon er ikke på toppen av prioriteringslisten til muslimer i Norge. Det viktigste er å få lov til å leve som muslimer først. Men alle prøver jo å overtale andre til å tro på det man mener er rett. Kristne gjør det på sin måte, de politiske partiene gjør det hele tiden. Det er helt naturlig, og det er dette som er frihet. Enten ønsker man denne friheten, eller så sier man nei til den. Vi som muslimer sier ikke nei til det, men kanskje gjør Gunnar Prestegård det.

– Tror man på demokratiet, må man godta dette. Og da blir det viktigste å konkurrere på en ærlig måte, fredelig og uten bruk av vold eller terrorisme, sier Basim Ghozlan.

Frykter ukultur

– Har du inntrykk av at frykten også går motsatt vei, at muslimer i Norge frykter påvirkningen fra norsk kultur og kristne verdier?

– Ikke i det hele tatt. De visste at de kom til et kristent land, og hvis de fryktet det, ville de ikke kommet hit. De er ikke redde for den norske kulturen, men mange er bekymret for ukulturen. Jeg tror også kristne bekymrer seg for mange nye ting som kommer inn i kulturen, for eksempel ungdommers mangel på respekt for foreldrene, sier Basim Ghozlan.

 

(Vårt Land 27.11.2001)